Consiliul Unirii

Unirea Face Puterea

FUNDAŢIA ACADEMIA DACOROMÂNĂ: DECLARAŢIA-APEL “BASARABIA 200”

   “A fi pentru a şti, a şti pentru a avea, a avea pentru a putea, a putea pentru a face, a face pentru a fi oameni fericiţi!”

FUNDAŢIA TEMPUS  DACOROMÂNIA COMTERRA”

Sediul legal central: Bucureşti, Dr.Taberei nr.26/119, dosar 4375/303/2008 la jud. sect.6; cont CEC Bank, Ag. Dr. Taberei, Buc., sect.6, Cod  IBAN R035CECEB60443RON0354455,  cod fiscal nr. 4929150. Academia DacoRomână – A.D.R.- este instituţie autonomă în cadrul Fundaţiei Academia DacoRomână ”TDC” din 9.05.2008.  Of. postal 66, g.1, CP. 58-14, certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial nr.35/PJ/2002. www.tempusdacoromania.ro, www.academiadacoromana, www.partidulromanieieuropene.ro, geostroe@gmail.com

“Întru eternizarea valorilor temporale dacoromâneşti pe Terra noastră comună, într-o lume comterristă, a fiecăruia şi a tuturora!

DECLARAŢIA-APEL “BASARABIA 200”

Către Preşedinţia, Parlamentul şi Guvernul României

Către Preşedinţia, Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova

Către Preşedinţia, Parlamentulşi Guvernul Turciei

Către Preşedinţia, Duma de Stat şi Guvernul Federaţiei Ruse

Către Preşedinţia, Rada  şi Guvernul Ucrainei

De asemenea, către conducerea tuturor statelor lumii, Consiliului Europei, Parlamentului European, Comisiei Europene, Organizația Națiunilor Unite, Tribunalului Internațional de la Haga

Noi, reprezentanți ai societății civile din România, membrii şi Senatul Academiei DacoRomâne, ne adresăm conducerilor şi instituţiilor de vârf ale României, Republicii Moldova, Turciei, Federaţiei Ruse şi Ucrainei cu rugămintea de a pune în discuţie, în mod fundamental (şi nu festiv!), de a aprecia critic şi a CONDAMNA TRATATUL DE PACE DE LA BUCUREŞTI DIN 16 (28) mai 1812, în urma căruia Imperiul Otoman a cedat Imperiului Rus mai bine de jumătate din suprafaţa teritorială a Ţării Moldovei (45.630 km.p din totalul de 83.860 km.p.) cu o populaţie preponderent românească: 419.240 români (86%), 30.000 ruteni (6,55%), 19.130 evrei (4,2%), 6.000 lipoveni (1,2%), 1.207 găgăuzi (0,25%) şi 1.200 bulgari (0,25%). Prin acest act au fost încălcate toate drepturile internaţionale de convieţuire între naţiuni şi state, Rusia săvârşind un RAPT de teritoriu şi populaţie.

La acel Moment, Turcia deţinea doar un drept de suzeranitate faţă de Ţara Moldovei.

Visul de veacuri al Imperiului Ţarist, cât şi al fostei Uniuni Sovietice, născută pe harta lumii prin lovitura de stat a bolşevicilor (cu ajutorul Germaniei) din octombrie (noiembrie) 1917 DE A PUNE STĂPÂNIRE PE GURILE DUNĂRII ŞI CHIAR PE ÎNTREG SPAŢIUL BALCANIC, conform testamentului lui Petru cel Mare s-a înfăptuit,  parţial în 1812, PRIN OCUPAREA BASARABIEI (denumire inventată de politicienii ruşi). După 22 de ani de libertate şi aflare în componenţa României (1918-1940), prin Pactul criminal Molotov-Ribbentrop din 23 august 1939 (au mai existat şi alte “tratate”…), în 26-28 iunie 1940 au fost ocupate din nou prin forţa armelor, teritoriile României de Răsărit, dintre râurile Prut şi Nistru. Mai mult, în stilul clasic rusesc aplicat de la Ivan cel Groaznic încoace, au fost luate în mod brutal şi complet nemotivat, Nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa, care nu figurau în Protocolul adiţional secret al Pactului Molotov-Ribbentrop. Formarea R.S.S. Moldoveneşti (2 august 1940), REOCUPAREA TERITORIILOR ROMÂNEŞTI în 1944, confirmate prin Conferinţa de la Yalta şi DIKTATUL STALINIST al învingătorilor la Pacea de la Paris (1947) au fost nefericite evenimente istorice reparate întrucâtva, prin Declaraţia de Independenţă şi Suveranitate a Republicii Moldova din 27 august 1991. Independenţă şi suveranitate faţă de URSS, şi nu faţă de patria istorică.  România s-a grăbit să o recunoască, în loc să pregătească şi să declare împreună şi simultan cu Parlamentul de la Chişinău REÎNTREGIREA ROMÂNIEI ŞI A NAŢIUNII ROMÂNE în cel mai potrivit moment oferit de Istorie, după condamnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, socotindu-l  nul “a b  i n i t i o”.

Dacă Republicile Baltice şi-au redobândit independenţa şi suveranitatea, revenind la situaţia de până la 1940, iar Germania s-a reîntregit, destinul Republicii Moldova continuă să fie şi în prezent o rană deschisă, sângerândă a Europei, cu toată independenţa (tot mai dependentă de Moscova…), suveranitatea (tot mai încolţiţi de structurile separatiste de la Tiraspol…) orientarea europeană, pro N.A.T.O. etc.

România, ca şi Germania, în urma celui de-al doilea război mondial, au fost dezagregate în două state: RFG şi RDG în locul Germaniei şi România şi Moldova în locul Regatului României. Germania se făcea vinovată împreună cu Rusia de organizarea celui de-al doilea război mondial. România a fost obligată, prin şantaj şi violenţă, împotriva voinţei sale, să participe la acest război pe care nu l-a provocat, nu l-a dorit şi l-a suportat cu preţul tratării ei ca agresor, deşi în realitate și-a exercitat dreptul la apărare ca urmare a agresiunilor premeditate ale Germaniei şi U.R.S.S. în deplină cooperare (pactul Ribbentrop-Molotov).

În baza dreptului istoric al României actuale, membră a N.A.T.O. şi a U.E., în conformitate cu normele dreptului internaţional şi a bunei vecinătăți dintre naţiunile şi statele europene acestui început de mileniu trei, ne întemeiem următoarele propuneri  pe care le înaintăm actualei conducerii a României:

1. Revenirea la Patria-Mamă a Basarabiei (ocupată prin forţa armelor!) prin hotărârile Parlamentelor de la Bucureşti şi Chişinău şi prin tratative cu Ucraina (pe calea schimbului de teritorii şi populaţie: se va oferi raioanele de peste Nistru Ucrainei, în schimb pe actuala regiune Cernăuţi şi a fostelor judeţe româneşti Ismail şi Cetatea Albă, părţi din actuala  Regiune Odesa).

2. Revenirea la Patria-Mamă a Ținutului Herţa (ocupat prin forţa armalor!), prin tratative cu Ucraina.

3. Redobândirea Insulei Şerpilor (furată României), deoarece platoul continental este doar o reparație parțial, prin Tribunalul Internaţional de la Haga.

4. Recuperarea întregului Tezaur al României de la Moscova, prin Tribunalul Internaţional de la Haga (furt calificat!).

Tratatul cu Ucraina din 1997 trebuie rediscutat și renegociat.

Propunem ca discutarea și votarea problemelor menționate în cele 4 puncte de mai sus să fie realizate printr-un referendum național general și simultan pe întregul teritoriu al României, al Republicii Moldova, inclusiv raioanele de peste Nistru, a regiunilor Cernăuți, Odessa și Transcarpatica din Ucraina, precum și cu votul electronic al românilor din întreaga lume

”Aşa să ne ajute Dumnezeu!                                                                                                    București, mai 2012  

Senatul  ACADEMIEI DACOROMÂNE

FUNDATIA ACADEMIA DACOROMÂNĂ „TEMPUS DACOROMÂNIA COMTERA” (F.A.D.R.T.D.C.) este rezultatul unificării prin absorbţie a FUNDAŢIEI TEMPUS, fondată de preşedintele fondator Geo Stroe (constituită la 23.11.1991 în Traian; dosar 751/PJ/1991 la Judecătoria sect.1), cu ACADEMIA DACOROMÂNĂ – A.D.R. (continuatoare şi legatară unică a Institutului Naţional pentru Românitate şi Românistică – INPROROM, fondat la 1.12.1991 şi a Cercului de studii DECENEU din anii `70, dosar nr. 34/PJ înregistrat la 24.01.1992 la Judecătoria Sect.1, prin sentinţa civilă nr. 49 din 31.01. 1992, reorganizată, ulterior, reorganizată în Academia Dacoromână la 9.05.1995; apoi, cu alte modificări în dosarul nr. 51/P.J./2003), pentru înfăptuirea Programului PROTEMDACOM-10 050 (2 050). Ca fundaţie, este  independentă de stat sau de partide politice, non-profit, are personalitate juridică de drept privat, de cercetare în domeniile  ştiinţei, culturii, artei şi  tehnicii, independentă în acţiunile ei. Ea se constituie ca o societate a oamenilor liberi, care au conştiinţă de dacoromâni şi deviza:  “A fi pentru a şti, a şti pentru a avea, a avea pentru a putea, a putea pentru a face, a face pentru a fi oameni fericiţi!” A.D.R. este autonomă în cadrul F.A.D.R.T.D.C. cu deviza: “Întru eternizarea valorilor temporale dacoromâneşti pe Terra noastră comună, într-o lume comterristă, a fiecăruia şi a tuturora!” Scopul A.D.R. este cunoaşterea, cercetarea, crearea, stimularea, promovarea, apărarea şi eternizarea valorilor dacoromâneşti de pretutindeni, pe Terra noastră comună. Obiectivul strategic al A.D.R. este pregătirea spirituală a renaşterii pentru reîntregirea naţiunii dacoromâne de pretutindeni în contextul valorilor umane universale. Are cont CEC Bank S.A., Ag. Dr. Taberei, Buc., sect.6, Cod IBAN Cod IBAN R035CECEB60443RON0354455,  Cod fiscal nr. 4929150. Asociaţia culturală Ialomiţa -„ASCULTIALOMIŢA”-  este filiala independentă a F.A.D.R.T.D.C., cont  BCR S.A. Ialomiţa – Slobozia, cod fiscal nr.15162556, IBAN RO14RNCB3100000057540001

www.tempusdacoromania.ro; www. academiadacoromana.ro, www.partidulromanieieuropene.ro, geostroe@gmail.com

Loading Facebook Comments ...

5 Comments

Add a Comment
 1. Vezi mai jos filmuletul de promovare pentru Marsul de pe 13 mai 2012 de la Chisinau.
  ————————————————————————————————————————

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=D1wcczBPQPI

  Intra si da si un like ca prietenii tai sa il vada si ei.

  Nu uita : 13 mai , ora 13.00 , cu plecare din Piata Marii Adunari Nationale din Chisinau.

  Se pleaca si din Romania . Daca esti de aici trimite email la contact@actiunea2012.ro .

  Trebuie neaparat sa vii si sa promovezi acest mars. Trebuie sa aratam ca suntem multi, cu mult mai multi decat ceilalti.
  ———————————————————–
  Unsubscribe

  Vrem Unirea Basarabiei cu România !

 2. Luana est-moldava

  Numai Re-Unirea cu România
  ne va salva de mocirla si marasmul rosu-comunist de la rasarit !

 3. Ce s-a dezvelit pe treptele Muzeului de Istorie nu e statuia lui Traian, ci un Omagiu intelectualului mankurt, care nu mai crede in viitorul Neamului (de-aia lipsesc cei doi prunci) si atunci lucreaza linistit la castrarea constiintei nationale, ca sa cedam ieftin in postromanism ultimele resurse de tara bananiera. Regretatul sculptor Gorduz a mai fost amagit sa ne arate si cât e de mort Eminescu. Fireste, nu l-a iertat nici pe Stefan cel Mare.
  Oricât ar lauda Autoelita aceasta capodopera, al carei loc e pe treptele MNAR sau pe ale Academiei, ea nu tine loc de manifestare consacrata celor 200 de ani de Rapire a Basarabiei.

 4. Unda Verde pentru Basarabia Martira. Poate sa revina in Acasa Parinteasca. Cu o singura conditie: Sa Revina Incatusata cu Lanturi Grele la Mani si la Picioare. (1812-2012) Amintiri pentru tot restul vietii…

 5. Thank you incredibly substantially for your exciting text. I have been looking for these types of message to get a definitely very long time. Thank you.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

What is 15 + 7 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)
Consiliul Unirii © 2015 Frontier Theme