Consiliul Unirii

Unirea Face Puterea

IDEEA NAŢIONALĂ. Priviţi cum se opun partidele de dreapta bunei cuviinţe – de a-şi solidariza forţele cu cele unioniste ale PNL?!

„Ţara mea de dincolo de Prut, Mi s-a dat poruncă să te uit… Nicolae Dabija

mindicanu

VIRGIL MINDICANU

Fenomenul Reunirii, lansat de FDRM cu ani în urmă, a luat acum amploare şi tinde să devină o mişcare naţională pe întreg arealul românesc. În cugetul multor basarabeni s-a trezit sentimentul identităţii naţionale, de apartenenţă etnică, de Ţară, Patrie, de patriotism de naţionalism luminat, participând în activităţi dictate de necesitatea apărării prezentului şi viitorului întregului popor român. În ultimele săptămâni din mai-iulie a.c. am fost martori şi am participat la mitingurile paş- nice de protest unioniste în Piaţa Marii Adunări Naţionale (PMAN), unde am putut să ne convingem că mişcările, organizate de tineret prin platforme şi ONG-uri, se transformă într-o manifestare naţională în Basarabia şi România.

Astfel de evenimente nu s-au consumat, deoarece participanţii principali sunt tinerii unionişti ce vor să facă Reunirea cu Patria şi Comunitatea Europeană. Tineretul ne demonstrează că, înarmaţi cu Ideea Naţională, ei pot face ceea ce n-au putut nici unele partide ce se declară de dreapta. Acum tinerii unionişti cu drepturi de a protesta paşnic sunt apărătorii şi înfăptuitorii în practică a Ideii Naţionale – Reunirea. Scutul acestor apărători este Ideea Naţională a românilor ce trebuie să existe legitim cu drepturi egale în faţa Constituţiei. Trezirea şi organizarea tineretului în platforme civice unioniste (Acţiunea 2012 şi Tinerii Moldovei) la Bucureşti şi în toate provinciile României, la Chişinău şi în toate raioanele R. Moldova, demonstrează conştiinţa de sine a unirii paşnice a neamului românesc. Pe mine, pedagogul, nu poate să nu mă bucure această stare de spirit revoluţionară a tineretului, dar mă doare sufletul, când ştiu cât de mult va dăuna antiromânismul şi antiunionismul.

mind

Articol publicat in Literatura si Arta

Priviţi partidele de dreapta cum se opun ele bunei cuviinţe de a-şi solidariza forţele cu cele unioniste ale PNL?! Unde privesc ele? Spre ce tind? De ce nu respectă cauza poporului – Ideea Naţională? Deşi conştiinţa de unitate a neamului românesc are rădăcini adânci în istoria noastră şi porneşte încă de la daci, cultivată şi întărită de străbunii noştri, începând cu Burebista şi Decebal, continuată de marii domnitori ai neamului românesc – Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare, Vasile Lupu – în urma deznaţionalizării, rusificării şi mancurtizării în decurs de secole, acum parte de moldoveni n-au idee de… Ideea Naţională, susţinând că ea, chipurile, nu există. Ca dovadă, unele Platforme, ONG-uri şi partide, ce se declară luptătoare pentru dreptate şi adevăr, nu acceptă acest scut al neamului – Ideea Naţională – Reunirea. Ce forţă, ce armă este acest scut al românilor că şoimii sunt speriaţi de ea, alţii protestează deschis ascunzându-şi intenţiile, interesele, frica? Acest scut este de neînvins. El s-a născut la neamul nostru nu fără binecuvântarea Celui de Sus.

Conştiinţa unităţii de neam şi ideologia naţională la români este un fenomen ce s-a menţinut nu fără puterea duhovnicească, care a ajutat şi îngrijit cultura creştină a unităţii poporului român. Dar ce s-a întâmplat cu noi, basarabenii, în ultimii 500 de ani sub domina- ţia turcească, rusească, comunistă şi acum sub dominaţia forţelor colonizatoare de peste hotare şi a mancurţilor local? Principala ţintă a acestora e instalarea dominaţiei lor prin pervertirea a tot ce este naţional – cultura, credinţa, limba, idealul naţional educaţional, sentimentul unirii, căci toate acestea sunt piatra de temelie a Ideii Naţionale a românilor. Eu, pedagogul, ştiu că aceste idei sunt foarte neclare unor tineri care încă n-au aderat la Platformele Unioniste.

Iată de ce vă întreb: Ce este Ideea Naţională. În ce constă esenţa acestui Adevăr Sacru? Ideea Naţională este o noţiune polivalentă, care include conştiinţa naţională, identitatea na- ţională a oamenilor care ştiu cine sunt. Astfel, ei cunosc Idealul Naţional ce are la bază credinţa creştin-ortodoxă, spiritul naţionalist şi spiritul revoluţionar de luptă pentru unire paşnică prin umanism. Deci, Ideea Naţională include axa duhovnicească a tuturor valorilor conştiinţei de sine (morala creştină, moralitatea civică, idealul educativ, patriotismul, naţionalismul luminat, sentimentele de activităţi patriotice în lupta pentru adevăr şi dreptate – toate din voia poporului român. Mă bucur că mulţi tineri, în ultimii 20 de ani de libertate şi independenţă, au reuşit să conştientizeze aceste valori, să le consume în manifestările realizării Ideii Naţionale.

Or, Ideea Naţională cuprinde întreaga sumă de valori create de popor prin inspiraţie duhovnicească şi susţinerea permanentă a marilor domnitori care au fost secundaţi de mari personalităţi duhovniceşti pe parcursul veacurilor şi promovate în spiritul creştin al credinţei ortodoxe, în spiritul naţional al întregului popor, în spiritul umanist al apărării teritoriului comun lăsat nouă de Dumnezeu. Este important să subliniem caracterul paş- nic, uman al mişcării unioniste, format de veacuri.

Este cunoscut din istorie că toate popoarele din Europa s-au mutat din loc în loc, ocupând popoare şi teritorii străine. Străbunii noştri au stat pe loc, înfipţi adânc cu rădăcinile în Carpaţi. Nimeni dintre cuceritori n-au putut să ne strămute în alte locuri sau să ne înghită. Au reuşit în sutele de ani de ocupaţie să ne deformeze limba, credinţa, idealul, conştiinţa, mentalitatea, libertatea, dar nicidecum morala reală a poporului Ideea Naţională. Deci acest scut – Ideea Naţională – este nucleul credinţei, culturii noastre etnice, etice, identităţii noastre naţionale pe care poporul o păstrează cu cinste, demnitate, credinţă şi cultură pe care o demonstrează acum tineretul unionist în mişcarea pentru Unire cu Țara.

Este firesc ca de acest scut să aibă nevoie toţi cei care au idealul naţional corelat cu identitatea şi unitatea naţională, cu aspiraţia de re- întregire a neamului românesc. Aceasta cere o schimbare a mentalităţii, care ar preţui la justa valoare educaţia în baza etnocentrismului şi valorilor naţional-europene – valori care ar transforma poporul într-un gând, o inimă, un ideal. Cu o astfel de mentalitate poporul ar cere activ şi categoric scoaterea trădătorilor din ţară, pedepsirea tâlharilor şi corupţilor, care ne impun o altă soartă – calea siberiană. Spre regret, acestor forţe antiromâneşti le ajută şi aşa zişii teoreticienii curriculari ai timpului nostru care fac tot ce-i posibil ca tineretul studios să se poticnească în cunoaşterea adevărului de piatra ideologică a antiromânismului ce propagă deideologizarea, dezumanizarea, depolitizarea educaţiei, astfel ca ei: Să nu-şi iubească poporul şi Patria, să preţuiască mai mult averea, puterea, trădarea.

Să nu ştie, să nu poată folosi scutul luptei pentru realizarea Idealului Naţional prin metode adecvate de apărare în faţa provocărilor timpului. Să nu aibă conştiinţă naţională şi să nu se împotrivească presiunilor politico-financiare, oligarhice şi geo-politice. În condiţiile la care am ajuns să ne latre toţi câinii, iar ţara de mare batjocură, când ţările europene renunţă să mai colaboreze cu guvernanţii trădători, corupţi şi tâlhari, iar partidele compromise ne aruncă fără ruşine, fără obraz în criză fără precedent, eu, pedagogul, îmi ridic glasul arătând că avem o stringentă necesitate să actualizăm Ideea Naţională de renaştere – idealul cu care este înarmat tineretul protestatar ca să-l urmăm.

Noi, intelectualii, ca români adevăraţi: chemăm poporul ca în frunte cu FDRM, cu BUN, cu platformele tineretului revoluţionar să ne unim în mişcarea naţională fără precedent care va lua amploare în continuare. Această mişcare în regimul democratic din ţară devine un proces viguros care va uni poporul băştinaş în jurul axei duhovniceşti a Idealului Naţional care în sistemul de valori a moralei reale a poporului conţine trei orientări principale: Orientarea pro-creştină – ce a permis poporului român să menţină candela aprinsă a educaţiei sale întru păstrarea moralei reale creştine. Orientarea pro naţională – ce a permis poporului român să tindă spre modelul veritabil de educaţie pentru naţiune, în baza standardelor creştine: morale, civice, etice, spirituale, etnice, identităţii naţionale. Orientarea pro-umanistă – ce a permis poporului român să-şi păstreze conştiinţa de sine şi comportamentul patriotic, cu devotament şi verticalitate de a trăi şi a apăra plaiul în care s-a născut, fără a pretinde la teritorii străine. Ca om şi pedagog, sunt extrem de nesatisfă- cut că învăţământul nostru condus din umbră de indivizi nevăzuţi fac totul ca Ideea Naţională să nu se afle în centrul educaţiei.

Aceasta se întâmpla pentru că duşmanii noştri care ne jefuiesc, ne pradă, ne-au capturat puterea de stat şi se tem de popor şi vor cu orice preţ să-şi menţină puterile şi averile jefuite prin tâlhării. Ei fac totul ca mentalitatea noastră naţională să nu fie pătrunsă de naţionalismul luminat, de etnocentrismul economic, de cultura ideologică ocolind aceste noţiuni în curriculumul şcolar, în Codul educaţiei şi chiar în Constituţie.

Virgil MÂNDÂCANU, membru al FDRM, membru al Consiliului Unirii, membru al Uniunii Ziariştilor din România

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Consiliul Unirii © 2015 Frontier Theme