Consiliul Unirii

Unirea Face Puterea

Unionismul în ELECTORALA – 2019 – Manifest preelectoral

EUROPA – ACASĂ!

ACASĂ ÎN ROMÂNIA, ACASĂ ÎN EUROPA!

„… popoarelor conştiente nu le trebuie, după cum cereau romanii în epoca decadenţei,

pîine şi distracţii, ci MUNCĂ şi LUMINĂ” (Ion I.C.Brătianu).

Turcanu Timotei

Domnul Timotei Țurcanu, coordonator al Consiliului Unirii, președintele Fundației ”Turnul Dezrobirii Basarabiei”, un bun specialist în economie, inginerie ș.a. domenii, este un mare și inimos unionist, care nu obosește să gândească și să regândească procesul politic, economic și social, care să apropie Unirea. Domnia sa a oferit și acum, înainte de a începe lupta de idei electorale, promisiuni politice și de alt gen ale concurenților electorali, o viziune privind căile pe care societatea de dincoace de Prut va fi invitată să le analizeze. Îi mulțumim pentru acest efort. Domnia sa a publicat pe acest site multe programe, strategii, proiecte, manifeste și alte genuri de idei adunate în materiale utile celor care pledează pentru Reunirea cu omânia sau sunt aproape să pledeze. Site-ul Consiliul Unirii

În aceste alegeri electorale trebuie să punem corect întrebarea în faţa alegătorului basarabean. Adică să nu îl întrebăm ”PE CINE ALEGEM?”, ci să întrebăm CE ALEGEM? CE CALE ALEGEM?

Prima cale: Întegrarea în UE prin REUNIREA cu Ţara-Mamă, membră a NATO și UE, promovată de către curentul unionist în România şi R. Moldova.

Cercetarea sociologică făcută la solicitarea Fundației Universitare a Mării Negre (FUMN) arată că 28% dintre cetățenii Republicii Moldova sunt de acord sau ”mai degrabă de acord ”cu Reunirea (11 August 2016): “Potrivit sondajului, ponderea celor care acceptă Reunirea R.Moldova cu Romania ar urca până la 50-51%, dacă ar cunoaște că această decizie istorică ar însemna anumite beneficii, cum ar fi:

 • evitarea controlului Rusiei asupra R. Moldova
 • o educație mai bună în școli și universități
 • servicii medicale de calitate
 • justiție independentă și obiectivă
 • o luptă reală contra corupției ș.a.

Ce înseamnă pentru R.Moldova Reunirea cu România?

 • o creştere economică sănătoasă
 • calea dezvoltării investiționale (bani pentru agricultură şi infrastructură), cu aplicarea principiului „more for more” (mai mult pentru mai mult)
 • libertate, bunăstare, securitate, respectarea drepturilor omului, un autentic stat de drept
 • asigurarea instantanee a securității naţionale sub umbrela NATO şi, datorită prezenţei în UE, soluţionarea multiplelor probleme ce confruntă azi al doilea stat românesc.

NOTĂ: o creştere economică anuală de 4,5% (limita posibilităţilor R.Moldova, invocată de guvernările de la Chişinău), înseamnă stagnare şi stare de înapoiere, fiind doar o simulare a avansării. R.Moldova are nevoie de o creştere anuală de cel puţin 8-10%, pentru a ieşi din actuala stare deplorabilă. Unii economişti vorbesc de 12-15%. Dacă rămânem la o creştere de 4,5% sau mai mică, posibilă în următorii ani, vom rămâne pe veci în urma statelor europene (Ion Sturza).

A doua cale: Integrarea în Uniunea Euro-Asiatică, mai precis – în Rusia înseamnă CLAR ȘI UNIVOC o metodă subtilă de îndoctrinare a populației însărăcite, pentru păstrarea statutului de neo-colonie, agreată prin influență geopolitică nefastă de către zona găgăuză și de zona transnistreană aflată sub ocupație rusă.

A treia cale, promovată de socialişti și de pretinșii democrați, cele două grupări politice aflate la Putere, este, de fapt, aceeași cale a doua, camuflată cu lozinca păstrării statalităţii inutile și neviabile a celui de-al doilea stat românesc, învelită în brand-ul „pro-Moldova”, ”parteneriat strategic cu Rusia şi aderare la Uniunea Euro-Asiatică (Rusia).

Aceste două ramuri ale Puterii au obligația politică și morală să asigure recuperarea miliardului furat din vistieria statului şi să asigure toată libertatea și independența justiției care trebuie să îi trimită la închisoare pe hoții de bani publici. Însă acest lucru pare posibil doar prin Reunirea celor două state românești.

În realitate, promotorii acestei ideologii sunt servilii regimului nedemocratic și expansionist de la Kremlin. Dirijați de președintele inutil de la Chișinău, Igor Dodon, ei promovează sperietoarea rusească despre un eventual război civil în R.Moldova în cazul Reunirii cu România. Adepții acestei poziții antidemocratice consideră – ilegal și neconstituțional – că a pleda pentru Reunirea celor două state românești ar însemna ”un joc periculos cu focul”, precum că ”unionismul trebuie interzis prin lege”, iar ”unioniștii urmăresc lichidarea statalității Republicii Moldova și sunt trădători”. În zona găgăuză, liderul informal al socialiștilor antiromâni le-a cerut adepților să lupte împotriva ”distrugătorilor statalității RM prin Reunirea cu Romania”.

Unele forțe politice, în primul rând PNL, i-a cerut Procuraturii să declanșeze procedura de urmările penală contra pretinsului Președinte al RM pentru declarațiile xenofobe și împotriva pluralismului politic și de idei, împotriva libertății de opinie, prin care dezbină societatea, îndeamnă la ură, la instabilitate socială, încălcând Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Marele demnitar rus A.Iakovlev şi-a încheiat intervenția din 24 decembrie 1989, la al doilea congres al deputaţilor poporului din URSS prin următoarele cuvinte: „Teoria relativităţii este cea mai importantă descoperire în cunoaşterea Universului. Dar teoria relativităţii nu poate exista în domeniul moralei. Suntem obligaţi să revenim la o bază solidă, sănătoasă, a criteriilor morale inalienabile. E timpul să conştientizăm – fărădelegile sunt periculoase nu numai în termeni de consecinţe imediate, ci şi în sens de urmări de lungă durată, anume deoarece ele, fărădelegile, traumatizează conştiinţa, creează situaţii când imoralitatea şi oportunismul ajung a fi considerate norme de conduită. Orice decizie vom adopta, ea va avea nu numai un caracter politic, dar şi moral”.

Marele disident rus Alexandr Soljenițîn a spus: „… Rusia nu-şi va găsi mântuirea până nu se va pocăi popoarelor cărora le-a pricinuit atâtea suferinţe”.

„Steaua polară” a curentului unionist

Sarcina curentului unionist este de a Identifica şi a propune societății un obiectiv precis, o IDEE NAȚIONALĂ, o ”STEA POLARĂ”, cum spunea național-liberalul Ion I.C.Brătianu, pentru lichidarea, cu efortul comun al ambelor părţi (România şi R.Moldova), cu sprijinul comunităţii internaţionale, a consecinţelor Pactului Molotov-Ribentrop, urmată de înfăptuirea Reîntregirii Patriei, în baza Actului Unirii din 27.03.1918, cu respectarea spiritului Declarației de Independență din 27 august 1991.

Concomitent cu Acordul de Asociere, ca foaie de parcurs spre UE, un PROIECT DE ŢARĂ, cu dezideratul Reîntregirii şi Modernizării, a devenit un imperativ fără alternativă. Aceasta nu trebuie să implice dezintegrarea și scindarea ireconciliabilă a societăţii, stări ce trebuie depăşite. Toată societatea trebuie adusă la unica soluţie de consolidare în jurul unei idei naţionale unice.

Miza participării în scrutinul din 24 februarie implică reconstruirea vectorului politic european în societatea moldovenească pe alte principii. În acest scop, este imperativ necesară reprezentarea cât mai largă în Legislativ a părții de populaţie conștientizate, ce încurajează coeziunea şi consensul social în baza ADEVĂRULUI, DREPTĂŢII şi CREDINŢEI.

Pe fondul adâncirii crizei endemice de la începutul 2015, când dezvăluirea „furtului miliardului” a destabilizat nu doar scena politică de la Chișinău, încrederea cetățenilor în clasa politică și în instituții s-a prăbușit și România, REUNIREA sunt tot mai văzute ca un colac de salvare, ca un un vot de blam politicienilor moldoveni;

Suntem conştienţi de faptul că, Minciuna dezbină, iar ADEVĂRUL şi DREPTATEA uneşte!

Următorul Parlament trebuie să fie motorul Modernizării şi al Reîntregirii Ţării, printr-un Program de cooperare intraromânească.

                        „… popoarelor conştiente nu le trebuie, după cum cereau romanii în epoca decadenţei, pîine şi distracţii, ci MUNCĂ şi LUMINĂ” (Ion I.C.Brătianu).

Unioniştii sunt voluntari de toate vârstele, în mare parte români de pe ambele maluri ale Prutului, din Europa şi America, desfăşurându-şi activităţile fără a urmări interese personale sau financiare. Ei se delimitează de orice fel de manifestări extremiste şi antidemocratice, pot împărtăși viziuni politice de dreapta … Unioniştii luptă pentru scopul sacru de Reîntregire a Patriei-Mamă, care va însemna îmbunătățirea garantată a calităţii vieţii tuturor cetăţenilor români, în timp ce ceilalţi, în special partidele perfide, luptă pentru putere şi acces la „troaca statului”. Ei ignorează interesele electoratului şi cele naţionale după accederea la putere, pentru ei nu contează suveranitatea poporului.

Declinul societății basarabene:

Cetăţenii R.Moldova, deveniți cei mai săraci în spaţiul european, întreţin un stat cu miliarde de lei anual de la Buget:

 • În 2015, salarizarea aparatului central cu peste 66 000 de persoane a costat 3,7 miliarde de lei. În societatea cu cel mai scăzut nivel de dezvoltare numărul de funcţionari publici din autorităţile centrale raportat la o mie de locuitori, a crescut, în ultimii ani, de la 7,9 funcționari la 1.000 de locuitori până la 16,1, cu mult peste valoarea înregistrată în Germania (0,19), România (0,66). ”Campioane” sunt serviciile Guvernului din teritoriu. În bugetul pentru anul 2018 se prevede majorarea cheltuielilor pentru întreţinerea aparatului de stat cu câteva miliarde, exact cât ar fi necesar pentru a aduce toate pensiile la nivelul coşului minim de consum (majorarea pensiei pentru 523 de mii de pensionari (73%) până la nivelul minim de existenţă, care la 01.06.2017 era egal cu 1.566 de lei) – 2,3 miliarde de lei.
 • Un asemenea stat este apărat cu dârzenie de către clasa politică de la guvernare, pentru acest „stat-treucă” se dau luptele electorale, deghizate demagogic sub grija şi interesul naţional, identificat fariseic prin „apărarea statalităţii”. Lupta electorală este între bugetari și rudele , prietenii lor și – restul.
 • Basarabia rămâne orfanul Europei, hărţuită de mercenarii „coloanei a 5-a”, care domină o majoritate captivă a mentalității de ”parte a unei naţiuni inferioare”, fără sentiment de Demnitate!
 • În ciuda acestei situații, segmentul unionist este în ascensiune – 25-28% dintre cetăţeni agreează Reunirea imediată cu România, dar pragul de 6% pentru a accede în Parlament unioniștii dezbinați nu îl ating.
 • Sunt multe alte paradoxuri care arată că basarabenii, încă manipulați de clasa politică, nu ştiu să aleagă grâul de neghină.

Ce se impune pe termen scurt – 2019-2020?

Elaborarea unui Program de guvernare – Strategia „Moldova-2020”, coordonat și susţinut pe plan multidimensional și internațional de România, complementar Acordului de Asociere cu UE – „În UE prin UNIREA cu România”, pentru Modernizarea şi Dezvoltarea R.Moldova prin racordare simultană la procesele economice şi sociale din România, care va conduce în primele șase luni ale Anului 2019 Consiliul Uniunii Europene.

Pe agenda priorităţilor vor figura soluţii pentru problemele critice: corupţia, injustiţia, sărăcia, demografia şi migraţia (CISDM), atragerea investiţiilor pentru derularea proiectelor de dezvoltare şi modernizare a obiectivelor de infrastructură (autostrăzi, poduri, reţele electrice şi de gaz, căi ferate, dezvoltarea rurală).

Identificarea Modelului economic românesc, plămădit din expertiza mondială, combinat cu modelul liberal – conservator brătian interbelic „prin noi înşine“.

 Scopul major al Programului de guvernare: RIDICAREA şi ASIGURAREA CALITĂŢII VIEŢII TUTUROR CETĂŢENILOR BASARABEI / ROMÂNI! (nu se referă doar la creşterea salariilor şi pensiilor, promisă de partidele populiste)

Regândirea valorică a Ţarii Reîntregite. Societatea românească din stânga Prutului este grav bolnavă de boli cronice – boala amneziei , boala apanajului – acapararea societății de către cei care dețin puterea politică – oligarhii, sindromul Stockholm, ”sindromul Italia, minciuna, manipularea, deznaţionalizarea, valorile false, spirit românesc eclipsat de sărăcie, presiunea din partea coloanei a 5-a a Rusiei.

Impactul: O mare parte a populaţiei a devenit plebei (săraci, umili, grosolani, fără activitate permanentă). Problema identitară trebuie tratată la «firul ierbii», în toată complexitatea, de pe poziţia ADEVĂRULUI şi a DEMNITĂŢII;

Pentru a calma confruntarea etnică, a aduce pacea şi reconcilierea în societate, se va solicita sprijinul statului român în lichidarea consecinţelor Pactului Molotov-Ribentrop: etnicilor români care au locuit sau locuiesc în teritorii ce au fost parte a României și au fost privați de cetăţenia română, dar și descendenţilor lor să li se recunoască de îndată, automat, prin lege, cetăţenia română, pe care să o perfecteze prin acte fără taxe.

Rezultatul va echivala cu un recensământ obiectiv pe problema identitară ce va putea fi soluționată astfel pentru totdeauna!

Adoptarea urgentă a Legii Lustrației, pentru a nu mai promova persoane șantajabile prin trecutul lor în funcții decizionale.

Susținerea minorităților din R.Moldova, în vederea recuperării propriilor identități.

Cultul şi supremaţia Legii – cu scoaterea instituţiilor Procuraturii şi CNA de sub influenţa politicienilor, lichidarea restanţelor în reforma justiţiei.

Introducerea în legislaţie a expertizei statului Singapore în combaterea corupţiei ca prioritate zero; Iniţierea Reformei administrativ-teritoriale după modelul României!

O nouă Constituție a României cu un articol conținând clauza privind unirea teritoriilor, aşa cum a fost în Constituţia Germaniei și cum este în Constituţia Coreii de Sud: “(1) Statul român este continuatorul statului naţional şi unitar consfinţit prin Actul Unirii Basarabiei cu România citit şi semnat în Sfatului Ţării la Chişinău pe 27 Martie 1918, prin Declaraţia Unirii Bucovinei cu România aprobată de Congresul General al Bucovinei la Cernăuţi în 15/28 Noiembrie 1918 şi prin Rezoluţia Marii Adunări Naţionale de la 1 Decembrie 1918. (2) Poporul român militează şi acţionează, necontenit şi paşnic, pentru Reîntregirea Patriei, prin eliminarea definitivă şi irevocabilă a consecinţelor celui de-al doilea Război Mondial, cu respectarea prevederilor tratatelor şi dreptului internaţional.” ;

Din explicaţiile autorului proiectului Constituţiei Cetăţenilor, Dr.C.Cojocaru: „Suntem singurul popor european a cărui ţară a rămas destrămată ca urmare a celui de al doilea război mondial declanşat de regimurile criminale nazist şi comunist. Este dreptul nostru, al poporului român, să milităm şi să acţionam necontenit şi paşnic pentru Reîntregirea Patriei, pentru eliminarea acestei mari nedreptăţi. Reîntregirea României este un obiectiv fundamental al întregului popor român. Nu este un subiect care să fie lăsat pe mâna politicienilor, să fie folosit pentru manipularea voinţei politice a românilor din interiorul şi din afara statului lor naţional. Acest obiectiv primordial al neamului nostru trebuie înscris în Legea Fundamentală a României. Ne vom reîntregi Țara dacă şi numai dacă noi, toţi românii, ne vom trezi, în fiecare dimineaţă cu gândul la ziua în care Țara va fi reîntregită, numai dacă vom vrea acest lucru, cu toată fiinţa noastră şi vom acţiona, cu toate puterile, pentru a obţine reîntregirea. Este un drept recunoscut de comunitatea internaţională, de dreptul internaţional.        Să reţinem, Reîntregirea Patriei nu poate fi realizată fără consimţământul liber exprimat al românilor din stânga Prutului pentru ALĂTURAREA teritoriilor locuite de ei la statul român. Este nevoie ca fraţii noştri din aceste teritorii să ceară ei, prin referendum, Unirea cu ŢARA. Este în interesul întregului popor român ca şi românii din Republica Moldova să adere la Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor (MCC), să militeze pentru adoptarea Constituţiei propuse de MCC, nu numai în România, ci şi în Republica Moldova, să se organizeze, în conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al MCC şi ale legislaţiei în vigoare, să acţionăm, astfel, împreună, pentru accelerarea procesului de Reîntregire a Patriei. Să nu uităm că poporul german rămas în partea de ţară numită Republica Federală a Germaniei şi-a înscris obiectivul reunificării patriei în Constituţia adoptată în 1949 şi a urmărit realizarea acestui obiectiv naţional cu tenacitate şi perseverenţă, până când l-a şi realizat, în împrejurările favorabile generate de destrămarea imperiului sovietic. Iată, acum, în anul 2014, evenimentele din Ucraina ne oferă un nou prilej, istoric, de care ne puteam folosi pentru Reîntregirea Patriei, pe care guvernanţii noştri, incompetenţi şi trădători, l-au ratat, din nou’’.

NB: UNIREA a costat-o pe România tot Tezaurul, evacuat la Moscova în 1916 (valori incalculabile), când Troţki a anunţat ruperea relaţiilor diplomatice cu România şi confiscarea Tezaurului României, drept reacţie la trecerea Prutului pe 20.01.1918 de către armata română şi eliberarea Basarabiei de bolşevici, ulterior – şi compensaţii după încheierea războiului al II-lea mondial!

Ce se impune pe termen mediu (2021 – 2022)?

Evaluarea realizării strategiei „Moldova-2020”, cu elaborarea şi implementarea noii paradigme de Dezvoltare şi Modernizare „Moldova/România Inovatoare-2030” și accent pe Dezvoltarea Durabilă şi Economia Verde

Transformarea României în ţară cu investiţii în IT şi în capitalul uman, cu accent pe educaţie, cultură, sănătate, infrastructură modernă, stat de drept, tehnologii ecologice/verzi şi agroturism.

Atragerea investiţiilor (coloana vertebrală a economiei), prin aplicarea în procesul de Reîntregire cu Ţara-Mamă a Planului Marshall şi conversiei remitențelor. «Planul Marshall» prevede, în linii mari: o calitativă creştere economică, locuri de muncă şi salarii decente, conversiunea remitenţelor şi formarea clasei mijlocii, ca și garant al concilierii naţionale şi a stabilităţii politice).

Implementarea Planului Marshall va însemna un efort investițional din partea României + UE + SUA + alţi Parteneri de Dezvoltare + voința politică a elitei din R.Moldova şi România. Accentul se va pune pe competitivitate şi adoptarea Legii privind conversiunea remitenţelor în investiţii (crearea Băncii investiţionale/de dezvoltare, a Fondului de Investiţii, a Fondului de garantare a creditului şi a Companiei de leasing, cu participarea acţionară a migranţilor – 50%, garantate de Stat, cu participarea acţionară – 50%). Implementarea acestor proiecte va favoriza apariţia clasei mijlocii, în special în zonele rurale. IMM-urile sunt forţa motrice a unei economii bazate pe inovare (cum se pretinde cea a UE) şi aproape unica posibilitate de a crea noi locuri de muncă.

Pentru aceasta, Statul va crea un Centru de Competitivitate şi de Promovare a Proiectelor de Investiţii şi Dezvoltare, care va asigura pe gratis şcolarizarea primară în domeniul afacerilor, va oferi ajutor în studierea pieţei, în identificarea tehnologiilor avansate, a segmentului de piaţă şi în elaborarea planurilor de afaceri pentru cetăţenii interesaţi în demararea unei afaceri, cu precădere în mediul rural; scrierea proiectelor pentru atragerea fondurilor europene; executarea studiilor de fezabilitate pentru proiecte în cadrul Planului Marshall etc. Statul va aloca surse financiare primăriilor, pentru a elabora planuri urbanistice şi de amenajare a teritoriului. Elaborarea şi implementarea Legii cu privire la acumularea fondurilor investiţionale populare “Crowdfunding” si “Crowdinvesting”;

Acceptarea Proiectului românesc „Go for Moldova” (autori D.Dungaciu şi P.Peiu, Fundaţia Universitară a Mării Negre, Bucureşti), având următoarele direcţii strategice:

1.Orientarea comerţului şi a investiţiilor româneşti spre Republica Moldova, ca o componentă strategică a politicii externe şi de securitate a României euroatlantice;

 1. Suplinirea lipsei de finanţare de la Chişinău prin investiții româneşti din fonduri publice şi private, crearea unui fond de investiţii numit ”Fondul Moldova”, care să atragă participaţii ale companiilor publice şi private din Romania, precum şi ale investitorilor privaţi, menit să gestioneze o politică de investiţii în infrastructura şi în obligaţiuni ale statului R. Moldova şi să administreze aceste investiţii;
 2. Oferirea unei alternative realiste şi pe termen lung pentru tinerii din Republica Moldova.

Impactul scontat:

 • Creşterea economică spectaculoasă (potenţial de creştere a unei economii emergente poate atinge 10-15% );
 • Creşterea investiţiilor directe în economia R. Moldova;
 • Creşterea clasei mijlocii;
 • Consolidarea democraţiei şi statului de drept în cadrul Uniunii Europene;
 • Dispariţia clasei mafiote, cleptocrate şi consolidarea suveranităţii poporului;
 • Asigurarea securităţii R. Moldova (militară, financiară, energetică, etc.);
 • Şansa de reîntoarcere acasă a basarabenilor plecați peste hotare;
 • În concluzie: Atingerea scopului suprem – Creşterea garantată a calităţii vieţii (locuri de muncă, salarii şi pensii decente, siguraţa în viitor…).

Mesajul exhaustiv către toți cei care împărtășesc idealul Unirii:

Proiectul politic al unioniştilor „În Uniunea Europeană – prin Modernizarea și Re-întregirea României” este condiţia SINE QUA NON pentru a ne regăsi într-o Românie a noastră, a tuturor.

Alegem ADEVĂRUL ca să făurim împreună VIITORUL SIGURANŢEI şi al BUNĂSTĂRII!

Îndemn la luptă :
Înfrânt nu eşti atunci când sângeri,
nici ochii când în lacrimi ţi-s.
Adevăratele înfrângeri,
sunt renunţările la vis.

Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane! (Radu Gir)

Timotei Ţurcanu,

coordonator al Consiliului Unirii, președintele Fundației ”Turnul Dezrobirii Basarabiei”

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Consiliul Unirii © 2015 Frontier Theme