Consiliul Unirii

Unirea Face Puterea

REZOLUȚIA Mesei Rotunde “Integrarea românească a Republicii Moldova pe calea spre UE”

Pornind de la perspectiva concretă a viitoarei integrări a Republicii Moldova în UE;

constatând că România și-a manifestat, odată în plus, toată disponibilitatea de a sprijini necondiționat acest proces;

considerând că existența unui spațiu comun coerent românesc, în cadrul UE, devine o necesitate stringentă pentru afirmarea intereselor poporului român și pentru stabilitatea europeană la granița estică a Europei Unite; 

părțile participante la Masa rotundă de la Chișinău “Integrarea românească a Republicii Moldova pe calea spre UE”, din ziua de 30 August 2022, au decis continuarea dialogului în vederea constituirii GRUPULUI (coordonator) pentru INTEGRAREA ROMÂNEASCĂ (GIR) – un instrument transpartinic și civic permanent de lucru și de dialog cu administrațiile de la Chișinău și București.

Scopul principal îl constituie stabilirea unei strategii de dezvoltare, menită să accelereze procesul integrării spațiului din stânga Prutului în cadrul marii familii europene, din care face parte populația basarabeană.

In acest scop, GIR va acționa ca un grup de analiză și de dialog pentru:

– stabilirea direcțiilor de integrare românească economică, fiscală, socială și juridică;

– stabilirea priorităților sociale și economice;

– evaluarea resurselor umane și investiționale;

– urgentarea creării infrastructurii comune românești de transport și comunicații;

– întărirea capacităților de apărare în condițiile unei accentuate presiuni externe;

– stabilirea condițiilor necesare trecerii de la principiul ”un singur popor, două țări” – la principiul ”un singur popor, o singură țară”.

Participanții au exprimat principalele puncte de vedere ale formațiunilor lor, așa cum rezultă din procesul-verbal – parte integrantă a actualei Rezoluții.

S-a convenit ca, pornind de la punctele comune de vedere, să se convină responsabilități concrete, în vederea realizării unui program de acțiune.

S-a convenit crearea unui grup interpartinic de dialog cu partenerii politici de la București, pentru implementarea unor puncte de interes comun cu partea română.

Se vor depune eforturi pentru includerea, în acest proces, a reprezentanților altor formațiuni politice și civice, ce aderă la principiile de dezvoltare și de integrare a Republicii Moldova în spațiul comun românesc de dezvoltare, convenite în cadrul Grupului coordonator.

Părțile semnatare se angajează să respecte și să-și îndeplinească atribuțiile asumate.

Chișinău, 30 august 2022

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Consiliul Unirii © 2015 Frontier Theme