Consiliul Unirii

Unirea Face Puterea

Propuneri pentru Grupul de Integrare Românească (GIR)

În analiza multidimensională a „Expert-Grup” – „Republica Moldova 2021. Raport de stare a țării”, experții au sesizat că:

În plan economic, nici după 30 DE ANI de independență, Republica Moldova nu a atins nivelul PIB-ului din 1990, astăzi PIB-ul reprezentând puțin peste ¾ din valoarea anului 1990. Raportul evidențiază și multi alți indici degradați sub aspect social și politic.

La acesti indici și concluzii să adăugăm și factorii politici:

Războiul hibrid nedeclarat (strategie executată de către F.Rusă pe teritoriul R.Moldova) în care,

esenţiale nu sunt doar slăbiciunile militare ale R.Moldova, ci, mai ales, cele societale, adică cele non-militare, pe care agresorul (Rusia) le fructifică reușit: tensiuni etnice, instituţii slabe şi corupte, dependenţă economică/energetică etc., comportă acţiuni diverse, cum ar fi: propaganda mediatică, șantaj și corupție, trecând prin acţiuni militare neregulate şi neasumate.

Rusia, în relațiile cu R.Moldova, și-a elaborat și a realizat de multă vreme o strategie imperială de subjugare și a transformat R.Moldova într-o neocolonie. (Grija de a consolida Coloana a Cincea + dependența de sursele energetice, ca instrument de șantaj, declanșarea și menținerea războiului hibrid). Garanția și efectul acestei strategii – Transnistria, cu datoria la gaze de 8 mlrd de dolari + prezența militară – o adevărată capcană, bombă cu ceas pentru statul R.Moldova).

Activitatea nesancționată a Coloanei a Cincea pe întreg parcursul existenței R.Moldova – grup clandestin sau fracțiune de agenți subversivi, care încearcă să submineze solidaritatea națiunii prin orice mijloace, au  la dispoziție partide, ONG- uri, Mitropolia lui Vladimir, minoritățile manipulabile, din păcate, (dar și „cozi de topor” – diversioniști, provocatori, agenți de influență etc.). O tehnică de bază a Coloanei a Cincea este infiltrarea simpatizanților în întreaga țesătură a națiunii atacate și, în special, în sfera de decizie politică  și în cea a apărării naționale.

Ca rezumat, avem o lipsa de viziuni și de strategii privind viitorul R.Moldova (aderarea la UE – o iluzie generată de clasa politică statalistă); … iar ”Masele niciodată nu au dorit să cunoască adevărul. Ele vor iluzii, fără de care nu pot trăi”.(Zigmund FREID)

Fiind familiarizați cu acest fenomen, politicienii își construiesc planurile demagogice de influență asupra unor oameni simpli și neinformați.

Greșelile politicianului sunt crime, căci în urma lor suferă milioane de oameni

nevinovați, se împiedică dezvoltarea unei țări întregi și se împiedică, pentru zeci de ani înainte, viitorul ei.”(M. EMINESCU)

Societatea trebuie să conștientizeze un ADEVĂR trist: Fără ajutorul nemijlocit din partea României,UE şi a    Partenerilor de Dezvoltare, R.Moldova este sortită la disoluţie şi dispariţie.

Re-unirea cu România Europeană/Patria-Mamă – este șansa, fără alternativă,a unui viitor sigur al populației de pe malul drept al Prutului!Acesta este crezul sacru și incontestabil al unioniștilor consecvenți. Nesoluționând această problemă  majoră, de interes național, celelalte probleme ne vor mișca înainte doar lent și puțin sau deloc.

”Declaraţia de Independenţă, adoptată de către Parlamentul Republicii Moldova şi legitimată prin votul delegaţilor plenipotenţiari la Marea Adunare Naţională din 27 august 1991, a declanşat procesul de re- unificare legală şi legitimă a poporului în cadrul Statului Român din al cărui trup a fost rupt în baza criminalului Pact Ribbentrop-Molotov, declarat nul şi neavenit de către comunitatea mondială şi de către Parlamentul Republicii Moldova pe 23 iunie 1990.

(…) premizele istorice și juridice, precum și spiritul Declarației de Independență ne permit să tragem o concluzie veridică, potrivit căreia ”unificarea națională și teritorială a Poporului Republicii Moldova cu Statul Român este legală și legitimă” (A.ARSENI)

În continuare, propunem o viziune/strategie unionistă, de SUPRAVEȚUIRE și PROSPERARE – șansă a momentului, bazată pe argumente mai mult sau mai puțin discutate în societate.

Primul pas : Crearea/identificarea unui nucleu consensual din personae notorii, patriotice, de pe ambele maluri ale Prutului (indeferent de etnie, religie, sex, de apartenența lor la partide, la diferite grupări sociale etc.), capabil să elaboreze un Proiect de Țară conceptual comun, pentru România și R. Moldova, cu o viziune bine argumentată, bazată pe realitățile socio-economice și geopolitice actuale, inclusiv de starea de război în regiune și de eventualul impact asupra R.Moldova.

Acest nucleu ar putea fi și actualele Consiliu al Unirii, Consiliul Național al Unirii, Grupul pentru Integrarea Româneascăi (GIR), dar și alte Platforme unioniste.

Este important să conștientizăm, când vorbim de interesul national, să nu avem în vedere un interes anume,  bine definit, ci o sumă de interese, ce converg spre asigurarea, pe de o parte, a securității, iar, pe de altă parte,  a bunăstării poporului.

Obiectivul GIR: să propună spre discuție societății și guvernărilor de pe ambele maluri ale Prutului și să ceară elaborarea și aducerea la cunoștința poporului un Proiect strategic de Țară comun (Pact de Re-întregire cu genericul ”Re–unirea: Securitate și Prosperitate”).

Tema Re-unirii devine tot mai actuală în România, iar pentru ”R.Moldova cea hărțuită” – ultimul „colac de salvare”.

Condiții sine qua non cu privire la viabilitatea Proiectului

 1. Pentru ca să implementăm Proiectul, avem nevoie de sprijinul consensual larg al societății.

Pentru aceasta este necesar să identificăm liantul – ideea, capabilă să producă o coeziune socială

motivantă a majorităţii populaţiei de pe ambele maluri ale Prutului, să liniştească spiritele, agitate de  clasa politică, să mobilizeze populaţia, indiferent de apartenenţa la etnie, religie, sex – pentru opera de făurire a viitorului copiilor şi al nepoţilor săi.

Acest liant se autoidentifică de la sine: Modernizarea multidimensională şi Dezvoltarea durabilă, sincronizate pe ambele maluri ale Prutului, care va asigura securitatea și îmbunătăţirea calităţii vieţii, va duce, neapărat, la integrarea reală a R.Moldova în NATO şi UE (atingerea obiectivului naţional suprem: prosperitatea şi siguranţa) prin Re-Unirea cu România!

N.B.! Testamentul politic al lui Pan Halippa: „Vrăjmaşii noştri stau la hotare – vrăjmaşi câtă frunză şi iarbă, la spatele nostru şi înăuntrul ţării noastre, dar cel mai mare duşman este în mijlocul nostru. Acesta este NEUNIREA. Fraţii mei! Biruiţi acest straşnic duşman şi noi vom birui totul.

2. Lichidarea/anularea de iure și de facto a consecințelor Pactului criminal Molotov- Ribbentrop.

SĂ MENȚIONĂM, cu îngrijorare și mult regret, că politicienii de pe ambele maluri ale Prutului, nu au fost și nu  sunt preocupați la modul serios de soarta și de viitorul Țării. Se pune accentul pe găselnița ”aderarea R.Moldova la UE”, manipulare cu statutul R.Moldova de stat-candidat pentru a adera la UE. Este un fals, este o iluzie!

O enigmă: Nu se știe poziția adevărată/oficială a României în problema Re-Unificării.

Primul pas în demararea acestui Proiect de Țară să-l cerem de la Parlamentul, Președinția și Guverul  României. Să se adopte o Declarație oficială cu privire la angajamentul de lichidare a consecințelor Pactului Molotov–Ribbentrop, cu OFERTA de avantaje și cu un set de garanții socio-economice și politice,  ca impact al Re-unificării R.Moldova cu Patria-Mamă.

În primul rând, redarea cetăţeniei, conform formulei incluse în proiectul ”Constituţiei Cetăţenilor”, Art.9, p. (1.2): „Etnicii români care au locuit sau locuiesc în teritorii care au făcut parte din teritoriul României nu și-au pierdut cetăţenia română. Tuturor cetăţenilor care arată că se află în această situaţie şi  descendenţilor acestora li se recunoaşte cetăţenia română, la cerere de îndată, fără taxe”.

Înaintarea unui demers cu semnături din partea populaţiei R.Moldova către Parlamentul României  pentru recunoăşterea cetăţeniei, la cerere, și nu redobândirea acesteia, așa cum este în prezent.

Mesajul Mişcării pentru Constituţia Cetăţenilor (MCC): Dacă nu ne unește un om sau un partid, să ne unească un Proiect de Țară care să o reconstruiască din temelii!

La baza realizării acestui Proiect noi identificăm trei piloni interconectaţi la procesul de coeziune a  populaţiei din ambele state româneşti pentru Modernizare și Dezvoltare Durabilă (vezi schema):

Pilonul I: Modernizarea instituţională (susţinerea şi promovarea iniţiativei Mişcării pentru Constituţia Cetăţenilor (România), prin votarea Constituţiei Cetăţenilor, identică pe ambele maluri ale Prutului), transformarea statului capturat în STAT ORGANIC funcţional, democratic, de drept. Statul de drept – coloana vertebrală a Democraţiei constituţionale.

„Vrem să punem umerii la adoptarea unei Constituţii a Cetăţenilor României reîntregite, prin care să ne luăm ţara înapoi, să construim un stat al nostru, stat-organic al românilor, un stat cu ajutorul căruia să-i aducem în faţa justiţiei pe cei care se fac vinovaţi de subminarea economiei naţionale şi a statului, să ne luăm înapoi fabricile, uzinele, băncile, pădurile, pământurile de care am fost deposedaţi, un stat cu ajutorul căruia să recreăm acele milioane locuri de muncă, distruse de uzurpatori, un stat care să ne apere drepturile şi libertăţile noastre, nu privilegiile lor, să ne apere integritatea teritoriului naţional, un stat care să ne redea demnitatea şi mândria de a fi români” (Constantin COJOCARU)

Revizuirea Constituţiei este ultima şansă pentru a reseta clasa politică, elibera statul din captivitatea oligarhiilor mafiote şi asana societatea de corupţie şi cleptocraţie.

Pilonii II şi III: Modernizarea economică

Pilonul II – Planul Marshall «România-R.Moldova 2023-2025». De lucrat și la verosimila varianta de aderare la viitorul Plan Marshall pentru Ucraina (vezi schemele):

„Problema R.Moldova trebuie gândită structurat. Toate ţările europene care s-au

dezvoltat după cel de-al doilea război mondial au beneficiat de infuzii masive de capital din afară (Planul Marshall pentru Europa de Vest). Republica Moldova este inclusă în planurile UE pentru extindere şi are resurse interne să genereze dezvoltare. Cu vocație, în  acest sens, este și România” (FUMN, Dan Dungaciu, Petrișor Peiu).

Se va înainta și o ofertă pentru Diaspora de coparticipare la «PLANUL MARSHALL» – oportunități pentru conversiunea remitenţelor în investiţii. Crearea condiţiilor favorabile şi credibile pentru extinderea proiectului român „RE-PATRIOT” (readucerea acasă a emigranţiolr, repatriere prin antreprenoriat), adresat românilor din Diaspora (www.repatriot.ro) şi pe teritoriul regiunii Moldova de Est (R.Moldova);

N.B : Migranţii moldoveni păstrează la ciorap mai mult de 7 miliarde de EURO!?. ..

Modernizarea şi Dezvoltarea sustenabilă, în cadrul României Re-întregite, a Moldovei de Est, prin

ATRAGEREA INVESTIŢIILOR (coloana vertebrală a economiei). Atribuirea statutului de Zonă Economică Liberă (ZEL), pe o perioadă determinată, regiunii menţionate. Implementarea şi stimularea mecanismului de crauwdinvesting pentru finanţarea şi dezvoltarea start-up-urilor, în special, a proiectelor din „Economia Verde”.

La elaborarea şi aprobarea modelului economic de dezvoltare să se ţină cont de: „Teoria protecționismului și a schimbului internațional”, inspirată de M.Eminescu și elaborată de M.Manoilescu (ideile lor au fost un fel de Biblie pentru marea parte a industriaşilor brazilieni).

Pilonul III – Crearea Fondului Naţional de capital distributiv – Economia Democratică (vezi proiectul ”Legea Cojocaru”), Revoluția sustenabilității (noul model economic propus de Dr.Călin Georgescu) și principiile de bază ale paradigmei /reformei economice a statului Singapore, începută în anul 1959.

Acest pilon este definitoriu, pentru a motiva populația spre solidarizare în jurul Proiectului măreț de Țară!

Cum înfăptuim Unirea?

 1. Acest Proiect de Țară urmează a fi discutat pe o Platformă largă de dialog (APL, populația, partide politice, Societatea Civilă în R.Moldova și România), și finalizat prin semnarea PACTULUI Pro–Reîntregire (pe steagul coeziunii naţionale fiind scris ”Securitate și Prosperitate”).
 2. Pe acest subiect au formulat poziții și experti din România, prezentând și Foaia de Parcurs al Re-Unirii Republicii Moldova cu România… . ”România poate și trebuie să treacă Prutul printr-un proiect coerent și câștigător. Propunerea noastră este Fondul Moldova.” (D. Dungaciu, P.Peiu)
 3. Crearea unui Guvern comun, din umbră (un grup de experţi notorii), al Re-Unificării Ţării pe perioada de tranziţie, care va monitoriza şi contribui la integrarea economică, socială și culturală, prin constituirea  unui spațiu comun economic, social, cultural (vezi schema).
 4. ”…să fie creată o comisie româno-română la nivel guvernamental pentru înlăturarea consecințelor Pactului Ribentrop-Molotov. Să nu așteptăm de la alții să ne facă dreptate. Dreptatea trebuie să ne-o facem chiar noi. Momentul a sosit. Și el nu mai poate fi amânat. (Extras din cartea lui Nicolae Dabija ”Români Uitați” (2013) – Manifestul de Unire…)
 5. Una dintre cele mai bune metode de transmitere a mesajelor către o masă de oameni este arta, fie că vorbim despre poezie sau muzică. În acest context, se propune Consiliului Municipal spre legitimare și aprobare:
  1. Instalarea unui panou comemorativ în Piaţa Marii Adunări Naţionale la Chişinău cu textul Declaraţiei de Independenţă a R.Moldova;
  1. Edificarea, în Grădina „Ştefan-cel-Mare şi Sfânt”, sub tutela Universităţii Populare „Pan Halipa”  (inițiată), a unui mini-teatru în aer liber (M.Eminescu) de recital de poezii şi cântece patriotice româneşti;
  1. Edificarea, în Grădina „Ştefan-cel-Mare şi Sfânt” a replicii-machet a monumentului – memorial„Turnul Dezrobirii Basarabiei” (în 2022 s-au implinit 80 de ani de la înălțarea lui).

Să menționăm că românii sunt de acord şi pregătiţi pentru Re-Unirea cu Republica Moldova. Re-Unirea nu ar ridica mari probleme economice, având în vedere diferenţa între PIB-urile celor două ţări: 7 miliarde euro Republica Moldova şi 200 miliarde în România. Problema rămasă este convingerea cetăţenilor de peste Prut (R.Moldova) de avantajele ce rezultă din Re- Unirea cu România.

Poziţia României.

Anume perioada actuală este foarte benefică pentru ca România să treacă demn prin istorie.Țara e membră a NATO și a UE, se dezvoltă economic și este un aliat de încredere al SUA. O Românie întregită ar fi mai puternică și pentru SUA, și pentru Europa.

Mai presus de orice calcule economice, România are obligaţia să repare nedreptatea istorică produsă  urmare a Pactului criminal Ribbentrop-Molotov.

Având toate cărțile și pârghiile la îndemână, ar mai avea nevoie de curaj și responsabilitate pentru a solicita, cu insistență, Marilor Puteri să accepte Re-întregirea Țării.

România este acum faţă de Republică Moldova în situaţia în care era, în 1990, Germania Vest faţă de Germania de Est.

Circa 70% dintre cetăţenii României sunt de acord cu unificarea celor două ţări, nu există vreun  impediment din acest punct de vedere.

Alte repere de susținere a Proiectului

 1. Dreptul României de a se uni cu Republica Moldova a fost recunoscut de Statele Unite ale Americii. Senatul SUA a emis, pe 21 iunie 1991, Rezoluția 148, prin care dispune ca Guvernul SUA să susțină eforturile Republicii Moldova de negociere a Re-unificării cu România.

Rezoluția Senatului american are o importanță crucială pentru recunoașterea internațională a dreptului României și Republicii Moldova de a se reuni. Rezoluția nr.148 a Senatului SUA este un document de o importanță politică excepțională și trebuie pus la baza oricăror negocieri viitoare pentru realizarea Re-Unirii – scrie profesorul Marius Diaconescu în ”Historia”.

 • Intrucât statele semnatare ale Actului Final de la Helsinki au acceptat principiul egalităţii între popoare şi dreptul acestora la autodeterminare; întrucât, în temeiul articolului 8 din Actul Final de la Helsinki, „toate popoarele au mereu dreptul, în deplină libertate, să-și decidă când şi dacă doresc, statutul politic intern şi extern, fără ingerinţe exterioare şi să îşi urmărească, după propria voie, dezvoltarea politică, economică, socială şi culturală”.

Să susținem Apelul din Scrisoarea deschisă a grupului de cetățeni americani de origine română de la New York, prin care se cere SUA, ONU, UE, țărilor și organizațiilor preocupate de pacea și soarta lumii să anuleze consecințele Pactului Ribbentrop-Molotov.

 • Să susținem solicitarea „Apel pentru reîntregirea malurilor de Prut”, transmisă pe 22 aprilie 2022, anunțată pe Facebok de către Alexandru Arseni, semnatar al Apelului: Aproape 100 de foști deputați și personalități din Republica Moldova solicită Președintelui României, Klaus Iohannis, și Președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, „să identifice și să demareze, cât mai curând posibil, o formulă pașnică extraordinară de reîntregire a celor două state românești, de unificare a națiunii române de pe ambele maluri ale Prutului prin (Re)UNIREA Basarabiei/Republicii Moldova cu România. În situația regională creată, singura și unica soluție, pentru a evita reocuparea acestor teritorii de către Rusia revanșardă și a salva ființa națională din spațiul dintre Nistru și Prut, este (Re)UNIREA cu PATRIA-MAMĂ, ROMÂNIA!”

Premizele de bază ale reușitei Proiectului: VOINȚA POPORULUI, a Clasei Politice, a Societății Civile, în ansamblu. Proiectul să fie discutat în societate și susținut de cele două Parlamente și Guverne românești și de Societatea Civilă. Acest proiect trebuie să devină Idee Națională – catalizatorul coeziunii sociale pe ambele maluri ale Prutului.

„Avem nevoie acum de elite ale societăţii care să se implice în acest proiect, care să  construiască un plan al reunificării în detaliu. Avem nevoie de o structură guvernamentală care să se ocupe de acest subiect. Nu putem, la infinit, să vorbim. Mai  trebuie să şi facem ceva concret“ (Petrişor Peiu)

P.S. GIR, la fel ca Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor, va susţine partidul/candidatul care se  va angaja să adopte strategia, proiectele și legile menționate, dacă va câştiga alegerile.

Timotei ȚURCANU, președintele Fundației ”Turnul Dezrobirii Basarabiei”, coordonator al Consiliului Unirii

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Consiliul Unirii © 2015 Frontier Theme