Consiliul Unirii

Unirea Face Puterea

Consiliul Unirii, Acţiunea-2012 şi FDRM vor face acţiuni comune pe 13 şi 16 mai 2012. Declaraţia Forului

D E C L A R A Ţ I A
Forului Democrat al Românilor din Republica Moldova
cu privire la împlinirea a 200 de ani de la raptul din 1812 a Basarabiei (Chişinău, 31 martie 2012)

1. Ziua de 16 mai 2012 să fie declarată Zi de Doliu Naţional pe întreg teritoriul Republicii Moldova;

2. Să fie coborâte în bernă drapelele la Chişinău şi Bucureşti (unde a fost semnat odiosul Tratat), precum şi în alte localităţi ale Republicii Moldova şi României;

3. În ziua de 16 mai 2012 bisericile celor două Mitropolii – Mitropolia Basarabiei şi Mitropolia Moldovei – la ora 17.00 să bată clopotele în semn de doliu;

4. Să fie organizată o Adunare Naţională la Teatrul de Vară din Chişinău în ziua de 13 mai 2012, începând cu ora 16.00, precedată de un Marş, care va începe în Piaţa Marii Adunări Naţionale între orele 13.00-14.00, cu traseul PMAN-Bd.Ştefan cel Mare-str.Toma Ciorbă (Ambasada Rusiei)-str.Constantin Stere (Ambasada Turciei)-str. Alexei Mateevici-str.Anton Crihan-Teatrul de Vară;

5. Să se desfăşoare manifestări ştiinţifico-artistice în localităţile Republicii Moldova, în mod special în instituţiile preuniversitare şi universitare;

6. Să se organizeze, în seara zilei de 16 mai 2012, un marş al tinerilor şi retragere cu torţe, care ar porni între orele 17.00-18.00 de la sediul Sfatului Ţării (de pe strada Mateevici) din Chişinău pe itinerarul: str.Mateevici – str.Puşkin-str.Bucureşti (Ambasada României), str.Bănulescu-Bodoni–str.Ştefan cel Mare-Piaţa Marii Adunări Naţionale, unde sunt aşteptaţi toţi cu lumînări;

7. Să se oficieze, în zilele de 13 şi 16 mai 2012, în cadrul celor două Mitropolii – ale Moldovei şi Basarabiei, slujbe de pomenire a eroilor neamului şi a marilor personalităţi care au contribuit la propăşirea limbii şi a culturii româneşti.

8. Să fie dezvelite plăci comemorative „Anul 1812 – raptul Basarabiei” la Chişinău pe o clădire de epocă pe care urmează s-o desemnăm împreună cu Primăria municipiului, – la Hânceşti, pe „Hanul lui Manuc”, – la Bucureşti, pe clădirea „Hanului Manuc”, în care s-a semnat tratatul din anul 1812;

9. Membrii FDRM să participe cu comunicări despre raptul Basarabiei din 1812 în presă, la radio şi TV, la diverse întâlniri cu cetăţenii Republicii Moldova;

10. Consiliul FDRM să expedieze mesaje în limbile rusă, franceză şi engleză la organizaţiile internaţionale din Europa, la ambasadele din Chişinău prin intermediul cărora să se facă cunoscută esenţa raptului de la 16 mai 1812;

11. Împreună cu Consiliul Unirii, cu alte organizaţii neguvernamentale şi cu partidele politice de orientare naţională şi europeană, să organizeze acţiuni privind comemorarea acestei date tragice din istoria poporului român.

Românii din Basarabia, fiind parte componentă a poporului român, au dreptul, conform jurisprudenţei internaţionale, să se afle împreună cu întreaga naţiune de la care au fost smulşi cu forţa armelor acum două secole. Vrem un viitor demn pentru urmaşii noştri, viitor care poate fi realizat doar în contextul familiei noastre româneşti şi europene.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Consiliul Unirii © 2015 Frontier Theme