Consiliul Unirii

Unirea Face Puterea

Scrisoare, în română și engleză, adresată de deputatul român Bogdan Diaconu și de Consiliul Unirii cancelariilor occidentale, în vederea sprijinirii procesului de reunificare a celor două state românești

Camera deputatilor

Parlamentul României

Camera Deputaţilor

Scrisoare către cancelariile occidentale în vederea sprijinirii

procesului de reunificare al celor două state românești

DCU1DCU2DCU3DCU4DCU5Împreună cu Consiliul Unirii de la Chișinău am trimis astăzi o scrisoare către oficiile cancelariilor occidentale (inclusiv SUA) și ale organismelor europene aflate atât la București, cât și la Chișinău, solicitând sprijin pentru reunificarea celor două state românești pentru că numai o Românie reunificată poate asigura lichidarea unuia dintre focarele de instabilitate regională și poate asigura dezvoltarea economică omogenă a regiunii de Est a Europei.

Asocierea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană reprezintă dovada  dorinței locuitorilor din această zonă pentru emancipare și dezvoltare prin aderarea la valorile europene, dar riscurile stabilității în zonă rămân dintre cele mai serioase.

De aceea, prin scrisoarea trimisă astăzi, Consiliul Unirii atenționează asupra drumului dificil pe care va trebui să-l parcurgă Republica Moldova în vederea aderării ca membru cu drepturi depline al UE, dar și asupra piedicilor externe pe care va trebui să le depășească în lunga perioadă de pregătire ce urmează.

Împreună cu Consiliul Unirii, am propus prin această scrisoare o cale mai sigură și mai rapidă, prin care populația și teritoriul actual al Republicii Moldova să devină parte a structurilor euro-atlantice: prin reunificarea cu România, susținută de o majoritate a populației atât din dreapta, cât și din stânga Prutului.

Deputat PSD Bogdan Diaconu

Vicepreședinte

Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării

DECLARAŢIA CONSILIULUI UNIRII, 

adresată Guvernelor Europene, SUA şi Comunităţii internaţionale

Consiliul Unirii, mișcare populară a românilor din întreaga lume, având ca scop reafirmarea și refacerea integrității statului și a poporului român între aceleași granițe, salută asocierea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, ca dovada a dorinței locuitorilor din această zonă de emancipare și dezvoltare prin aderarea la valorile europene.

În același timp, Consiliul Unirii reține atenția asupra drumului dificil pe care va trebui să-l parcurgă Republica Moldova în vederea aderării ca membru cu drepturi depline al UE, dar și asupra piedicilor externe pe care va trebui să le depășească în lunga perioadă de pregătire ce urmează.

În acest sens, Consiliul Unirii propune o cale mai sigură și mai rapidă, prin care populația și teritoriul actual al Republicii Moldova să devină parte a structurilor euro-atlantice: prin reunificarea cu România, susținută de o majoritate a populației atât din dreapta, cât și din stânga Prutului.

Consiliul Unirii readuce în atenția comunității internaționale tragedia poporului român, obligat să trăiască separat ca urmare a Pactului Ribbentrop-Molotov, condamnat de întreaga lume, inclusiv de Rusia.

În 2014, la 74 de ani de la ocuparea părții de Est a României, prin invazia sovietică din 1940, considerăm ca românii au plătit și au suferit mult prea mult, fiind supuși genocidului provocat de trupele invadatoare, în urma căruia au pierit peste 1 milion de români, și a unei politici de schimbare programată a structurii populației – acțiuni care pot fi calificate drept crime împotriva umanității. Românii se găsesc și astăzi în situația în care s-a aflat poporul german, nevoit să trăiască separat de niste granițe artificiale.

Consiliul Unirii dorește vindecarea rănilor lăsate de ocuparea teritoriului dintre Prut și Nistru, dar consideră ca poporul român are dreptul să revină între granițele aceleiași țări, granițe care astăzi nu mai corespond nici realităților istorice, ce decurg din destramarea URSS, nici intereselor comunității internaționale.

La granița de Est a Europei, Republica Moldova, lipsită de orice fel de resurse, cu o populație debusolată, cu ramășitele unei armate de ocupație ruse pe o parte a teritoriului său, nu este capabilă să-și stabilizeze situația internă, nu-i capabilă să-și asigure și să-și restabilească integritatea teritorială, iar, din punct de vedere economic, a devenit unul dintre cele mai sărace state de pe continent.

De aceea, Consiliul Unirii face apel la guvernele dumneavoastră să sprijine procesul de unificare a poporului român, să ințeleagă faptul că numai o Românie reunificată poate asigura lichidarea unuia dintre focarele de instabilitate regională și poate asigura dezvoltarea economică omogenă a regiunii de Est a Europei, în același mod în care întregirea Germaniei a condus la crearea unui adevărat motor economic în Europa Centrală.

Bogdan Diaconu

Deputat PSD în Parlamentul României

Vicepresedinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării

Grupul coordonator din Chișinău al Consiliului Unirii

30 iunie 2014

ROMANIAN UNION COUNCIL Statement

Addressed to European Union and USA Governments, 

and to the International Community

The Romanian Union Council, a popular movement of Romanians from around the World, with a clear purpose to reaffirm and restore the territorial integrity of the Romanian People and Romanian State within a unique set of common borders, welcomes the association between Moldova and the European Union, as it represents a real proof of people’s aspirations towards emancipation and development, by adhering to the European values.

However, the Romanian Union Council emphasizes on the difficulty of the journey which Moldova will have to embark on, in order to accede full membership within the European Union. The Council also draws the attention to the external obstacles which Moldova will have to overcome within the long preparatory process which will follow.

In this regard, the Romanian Union Council proposes a more reliable and faster way of ensuring the membership within Euro – Atlantic structures for the current population and territory of the Republic of Moldova: the reunification with Romania, an aspiration supported by a majority of population on both sides of the river Prut.

The Romanian Union Council aims to resurface, in the collective memory of the International Community, the tragedy of the Romanian people forced to live in two separate countries as a consequence of the Ribbentrop-Molotov Pact – a pact which was eventually disavowed by all European Governments, including Russia.

In 2014, 74 years after the 1940 Soviet invasion and occupation of Eastern Romania, we strongly believe that Romanians have suffered and sacrificed for far too long. Throughout the early stages of this occupation, Romanians were subject to mass deportations and policies aimed at changing the ethnic make-up of this area’s population, genocide that ultimately led to the death of over one million Romanians – actions that should be considered “crimes against humanity”. Romanians today share the fate of the German people between 1949 and 1990, when they were forced to live in separate countries due to artificially-created borders.

Romanian Union Council seeks to heal wounds left behind by the occupation of Romanian territories between the Prut and the Dniester. We believe that the Romanian People have a legitimate right to live within the borders of one country. Today’s existing borders no longer align with historical and political realities since the collapse of the Soviet Union, nor do they align with the current strategic direction of international affairs in Eastern Europe.

At European Union’s eastern border, the Republic of Moldova is devoid of any natural resources. With a perpetually rudderless population and remaining occupying Russian armies on its territory, Moldova is incapable of creating and sustaining internal stability and territorial integrity; economically, Moldova is one of the poorest state on the European continent.

In conclusion, the Romanian Union Council calls on International Governments to support the union movement of the Romanian People and to support the reality that only a unified Romania can successfully address one of the last remaining areas of regional instability, while at the same time provide for homogeneous economic development in this part of Eastern Europe – in a way very similar to how unified Germany led to the birth of Central Europe’s economic engine.

Bogdan Diaconu

Deputy, Parliament of Romania (Social-Democrat Party)

Vice-chairperson

The Committee for Romanian Communities Living Abroad

The coordination group of Romanian Union Council from Chisinau

30th of June, 2014

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Consiliul Unirii © 2015 Frontier Theme