Consiliul Unirii

Unirea Face Puterea

Intelectul și generozitatea Galinei Martea întru susținerea și dezvoltarea sistemului de învățământ național

coperta1În acest an, am început să publicăm pe site-ul Consiliului Unirii mai multe articole menite să formeze o mentalitate identitară nouă a românilor din Basarabia, prin noile generații, care să semnifice o schimbare spre deosebire de mentalitatea din perioada de până la proclamarea Independenței celui de-al doilea stat românesc față de Imperiul Rus. Pentru că schimbarea întârzie și în acest sens, evoluțiile din societate o arată, însă necesitatea eforturilor în acest scop sunt evidente. Publicarea articolelor de mai jos este o contribuție la acest obiectiv. Vitalia PAVLICENCO

Monografia academică “Sistemul de învățământ – promotor al identității naționale” de Galina Martea (scriitoare, doctor în științe economice, Olanda) a apărut recent la Editura Pontos din Chișinău, aprilie 2015. Lucrarea, fiind de o valoare aparte, abordează importanța sistemului de învățământ în societate și rolul acestuia în formarea personalității și identității omului, și – nu în ultimul rând – în promovarea identității naționale.

Monografia editată în volum de 500 exemplare este donată de către autoare în totalitate instituțiilor de învățământ și bibliotecilor din Republica Moldova și România, donația fiind realizată în memoria părinților foști pedagogi.

Despre importanța acestei lucrări științifice de valoare, în prefața cărții, ne vorbește dl Virgil Mândâcanu (doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar) și dl Nicolae Bucun (doctor habilitat în ştiinţe psihologice, doctor în ştiinţe medicale, academician, profesor universitar), iar cu opinii și felicitări își spun cuvântul Galina Furdui (scriitoare, poetă, jurnalistă, lector universitar), Nicolae Dabija (academician, poet, scriitor, editor), Lidia Grosu (cercetătoare, poetă, critic literar).

OPINII / FELICITĂRI CU PRIVIRE LA CREAŢIA GALINEI MARTEA

Galina FURDUI, scriitoare, poetă, jurnalistă, lector universitar: ”Omul Galina Martea e cu gândul la om. E un exemplu viu de virtute, moralitate şi modestie. O demonstrează cu prisosinţă opera literară pe care o semnează, dar şi cea ştiinţifică, militantă, întru ascensiune pe tărâmurile vieții. Lucrarea în curs de apariţie, pe care o răsfoim, realizează o fuziune substanţială între ştiinţă, educaţie, învăţământ, spiritualitate, creând un întreg ce mizează pe Adevăr şi Dreptate.

Pornind de la sintagma MULŢI SAVANŢI, DAR PRINTRE EI ATÂT DE PUŢINI EDUCATORI, subliniem că Galina Martea e unul dintre CEI PUŢINI şi care întruneşte, întru izbândă, Voinţa, Cugetul, Experienţa și Memoria. Ea caută explicaţii pentru Viaţa Socială în integritatea Duhului şi a Inimii. Pentru semenul nostru, pentru societate o caută. O aflăm în paginile întregii sale activităţi – integre, eficiente, activ angajate în actualitate.”                                                                             

Nicolae DABIJA, academician, poet, scriitor, editor: ”Când eram elevi, ne înscriseserăm la diverse cercuri de luptă liberă, trântă, sambo, etc. Voiam să fim cu toţii puternici. Dar cu adevărat puternici ne-au făcut cunoștințele. Acesta ar fi laitmotivul tuturor articolelor pe care le-a scris pentru „Literatura şi Arta” Galina Martea: școala trebuie să-l facă pe un om puternic.

Cunoştinţele sunt putere, afirmă ea. A le stăpâni înseamnă a învăţa să fii învingător în viaţă. Comparând sistemul de învăţământ din republica noastră cu cele din alte ţări, ea, aidoma ţarului Petru, deschide ferestre spre Europa spiritului şi a şcolii avansate. Cele scrise de Galina Martea sunt manuale pentru profesorii care au misiunea de a-i învăţa pe alţii.”

Lidia GROSU, cercetătoare, poetă, critic literar: ”Felicitări pentru publicarea acestui manuscris de valoare (inclusiv a volumului de poezii/aforisme “Durere Tricoloră”), lucrări care sunt o deschidere aparte spre Omul de creaţie Galina Martea, dar şi spre pedagogul, filozoful, „filologul în economie sau economist în filologie, filozofie, pedagogie”, parafrazându-l pe Vasile Coroban, între aceste diverse ipostaze fiind cu actele în regulă şi exegetul Galina Martea – Doamnă a cuvântului autentic în creația literară și cea științifică în care mereu dăinuiește Omul Filozof şi căruia îi reuşeşte de minune să strunească fraza…”

(Opinii la monografia științifică „Sistemul de învăţământ – promotor al identităţii naţionale” (autor Galina Martea). Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Științe ale Educației, Chișinău, Editura Pontos, 2015, pagini 204).

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Consiliul Unirii © 2015 Frontier Theme