Consiliul Unirii

Unirea Face Puterea

Festivalul literar “Dr. NICHOLAS ANDRONESCO – ETERNITATEA “, 2015

SAM_3937Ediţia a III-a

Sâmbătă, 6 iunie 2015, ora 9, în sala Căminului Cultural din SAM_9893comuna Ion Corvin (jud. Constanţa, România) s-a desfăşurat cea de a treia ediţie a Festivalului literar “Dr. Nicholas Andronesco-Eternitatea”. Ediţiile anterioare, care au stârnit un interes deosebit, au avut loc la Medgidia (2013) şi la Sighişoara (2014).

Mulţi îşi vor pune întrebarea firească, de ce această manifestare a fost găzduită, după două oraşe cu disponibilităţi culturale recunoscute, de o localitate, mai puţin accesibilă, din partea de sud-vest a Dobrogei. Răspunsul nu poate fi decât unul îndreptăţit şi la fel de firesc. Dr. Nicholas Andronesco este fiu al acestor meleaguri. S-a născut şi a copilărit la Rariştea-Ion Corvin. Încă din anii şcolii generale, datează primele sale încercări literare sub înrâurirea mamei. Apoi, ca elev la Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân din Constanţa, predispoziţiile artistice şi cele ştiinţifice i se vor intensifica, fiind atras în egală măsură de poezie, teatru, film şi fizică. Pasiunea pentru fizică se dovedeşte mai puternică şi-i cedează, urmând calea ştiinţifică. Între anii 1970-1990 a fost profesor la importante licee din Constanţa.După 1990 se stabileşte în SUA, unde fondează Şcoala Română, pentru învăţarea limbii române şi filozofia culturii române, Şcoala de Matematică şi Fizică şi Editura Lumina Publishing Hause. În prezent, personalitate recunoscută a comunităţii româneşti din Statul Connecticut – fizician, poet, prozator, eseist – Dr. Nicholas Andronesco cultivă valorile autentice româneşti pe pământ american, nutrind o nostalgie permanentă după locurile natale, aflate sub taina luminii magice aduse de Sfântul Apostol Andrei.

Festivalul s-a desfăşurat sub egida Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România, a Şcolii Gimnaziale din localitate, a Şcolii române din Stamford, Connecticut,SUA şi a Editurii Ex Ponto din Constanţa. Programul său a cuprins: un simpozion, o lansare de carte, un concurs şi un recital literar, o donaţie de carte.

În deschiderea Simpozionului, coordonatorii au acordat premii, constând în diplome şi cărţi, purtând semnătura celui omagiat, unor personalităţi locale care l-au onorat cu prezenţa lor: viceprimarul Florin Doşcu, inspectorul şcolar Daniel Geoglovan, preoţii Petru Brăilescu şi Ionuţ Manolache, directorul şcolii, prof. Ioana Iscruleasa, învăţătorul Ion Nicolescu, scriitorul Cosmin Ştefănescu din Medgidia.În continuare, scriitorul Ovidiu Dunăreanu, reprezentantul filialei dobrogene şi redactor şef al revistei Ex Ponto a evocat,într-o amplă şi elocventă alocuţiune, personalitatea Dr. Nicolas Andronesco. Lui i  s-au alăturat verişoarele profesorului, doamnele Petrica Popa şi Adriana Roman, din Medgidia şi Călăraşi, şi pritenul din copilărie domnul inginer Petculescu Nicolae, care au întregit cu simţire, cunoaştere şi afecţiune portretul celui sărbătorit. Înainte de a se trece la prezentarea volumului de versuri Eternitatea (Editura Ex Ponto,2013), au fost citite mesajele trimise din lume pe adresa Festivalului de către: Dr.Galina Martea (Amsterdam,Olanda), Ana Munteanu Drăghici (Chicago,SUA), Alla Tolu (Parma, Italia), Dr. George Bădărău (Iaşi, România). Prof. Dr. Const. Miu, critic şi eseist literar, redactor şef al revistei Metamorfoze a făcut o “ radiografie” pertinentă şi la obiect a poeziei lui Nicholas Andronesco, relevând orizonturile romantic-nostalgice, filozofice, religioase şi inovative ale acesteea.Un grup de cincisprezece elevi, îndrumaţi de învăţătorul Ion Nicolescu au susţinut, apoi, un recital de versuri, selectate din volumul prezentat.Cu acest prilej, Editura Ex Ponto, cea mai cunoscută editură din Dobrogea a făcut o substanţială donaţie de carte pentru biblioteca şcolii.

Ediţia a III-a a Festivalului s-a încheiat după orele prânzului cu vizitarea Bisericii din sat, a Mânăstirii Peştera Sfântul Andrei şi cu un popas la Cişmeaua lui Eminescu, ridicată în perioada interbelică în pădurea de tei de aici. Participanţii – intelectuali, cadre didactice, elevi din satele Rariştea şi Ion Corvin, rude şi prieteni din Medgidia şi Călăraşi, invitaţi din Constanţa –  au trăit un moment de apropiere şi înălţare sufletească, aureolat de personalitatea Dr.Nicolas Andronesco. O contribuţie specială la realizarea acestui eveniment au avut-o Şcoala Gimnazială din localitate şi directorul acesteea, inimoasa şi distinsa prof. Ioana Iscruleasa, cărora le adresăm întreaga noastră gratitudine.

Coordonatorii Festivalului: Ovidiu Dunăreanu şi Const. Miu

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Consiliul Unirii © 2015 Frontier Theme