Consiliul Unirii

Unirea Face Puterea

APELUL Federației Naționale a Fermierilor către conducerea RM, răspunsurile Președinției și Cancelariei de stat privind Programul “Pactul Verde pentru Moldova”

La începutul lunii decembrie a avut loc o interesantă conferință, organizată de Federația Națională a Fermierilor, la care a fost invitat un mare specialist din România, profesorul Iuliean Horneț, cunoscut inventator și expert în probleme de economie circulară. La lucrările conferinței, moderate de președintele FNF, ex-deputatul și ex-ministrul Valeriu Cosarciuc, au participat și coordonatori, dar și membri ai Consiliului Unirii (Timotei Țurcanu, Vitalia Pavlicenco, Iulia Deleu, Ion Calmîc), interesați de asigurarea independenței energetice a Republicii Moldova, care, totodată, pot oferi și alte proiecte orientate spre folosirea potențialului intern alternativ al comunității din Republica Moldova, pentru a reduce importul de agenți energetici de peste hotare. Cei prezenți la conferință au votat, în final, un Apel, care este publicat în continuare. Apelul a fost expediat destinatarilor. S-au primit răspunsuri de la Aparatul Președintelui RM și de la Cancelaria de stat a RM, publicate mai jos.

                                                        

  

APEL către conducerea Republicii Moldova

Dnei Maia SANDU, Președintele Republicii Moldova,

Dlui Igor GROSU, Președintele Parlamentului R.Moldova           

Dnei Natalia GAVRILIȚĂ, Prim-Ministrul Republicii Moldova

Dlui Vladimir BOLEA,  Ministrul Agricuturii și Industriei Alimentare

Pe data de 30 noiembrie 2022 Federația Națională a Fermierilor, în colaborare cu Ministerul agriculturii și industriei alimentare, a organizat Conferința Națională cu genericul ,,Energia Verde, în contextul asigurării independenței energetice a R.Moldova”.

La conferință au participat peste 130 de persoane – reprezentanți ai instituțiilor statului, ai organizațiilor finanțatoare ale diferitelor proiecte și programe, care au tangență cu subiectul abordat, ca și producători agricoli, cărora le-a vorbit invitatul conferinței – profesorul Iuliean Horneț, din România, cunoscut inventator și expert în probleme de economie circulară.

Participanții la conferință au constatat și menționat următoarele:

    ⁃    R.Moldova se confruntă cu o criză energetică acută, nemaiîntâlnită până acum – urmare a perturbărilor de pe piața resurselor energetice, cauzate războiului  din  Ucraina;

    ⁃    dezvoltarea producerii și a utilizării energiei regenerabile în toate sferele economiei naționale este o soluție durabilă pentru depășirea acestei situații de criză;

    ⁃    una dintre cele mai importante resurse de energie regenerabilă este considerată, în R.Moldova, Biomasa;

    ⁃    conform abordărilor Comisiei Europene, Biomasa reprezintă “fracțiunea biodegradabilă a produselor, deșeurilor și a reziduurilor din agricultură, silvicultură, industria prelucrătoare și din gospodăriile comunale;

    ⁃    în acest context, rezultă că Biomasa este cel mai important combustibil utilizat în spațiul rural;

    ⁃    fiind un stat agrar, R.Moldova se află în fața unei provocări majore – valorificarea potențialului de Biomasă existent;

    ⁃    în situația când R.Moldova este  total dependentă de resursele energetice de import, analizele experților demonstrează că, circa 48-50% din importurile de gaze, pot fi obținute din resursele de Biomasă, dacă acestea ar fi utilizate la scară  largă și cu maximă eficiență în economia națională;

    ⁃    concomitent, potențialul de Biomasă poate fi substanțial mărit prin creșterea culturilor cu potential energetic important, cum ar fi sorgul zaharat, cânepa, salcia energetică ș.a.

    ⁃    de asemenea, atare culturi pot servi și materie primă pentru fabricarea diferitelor produse alimentare și industriale nepoluante, necesare consumului nostru intern, substituind importul diferitelor produse artificiale, cu impact ecologic nociv.   

În  contextul celor analizate și discutate, participanții la Conferința Națională cu genericul ,,Energia Verde în contextul asigurării independenței energetice a R.Moldova”, organizată de către Federația Națională  a Fermierilor, împreună cu Ministerul Agriculturi și Industriei Alimentare, cu suportul organizațiilor WE Effect (Suedia), Optim (Elveția), recomandă autorităților statului următoarele:

    1.    Crearea unui grup de lucru cu o reprezentativitate largă, sub patronajul instituției prezidențiale, care să elaboreze și monitorizeze implementarea neîntărziată a unui Program denumit “Pactul Verde pentru Moldova”, având ca obiectiv principal transformarea R.Moldova într-o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor naturale și al calității veții populației.

    2.    Implementarea “Pactului Verde pentru Moldova” să se desfășoare în cadrul măsurilor de asigurare a securității energetice a statului, prin care se va realiza obiectivul strategic principal: “Zero consum de energie din afara Republic[i Moldova. Zero consum de energie din afara localităților, Zero consum de energie din afara fermelor agricole.”

Cu respect,

Valeriu COSARCIUC,

Președintele FNFM

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Consiliul Unirii © 2015 Frontier Theme