Consiliul Unirii

Unirea Face Puterea

9 August – Comunicat comun privind JERTFA LUI MIHAI – VOIEVOD VITEAZUL – REÎNTREGITORUL DACIEI

Banner nr15Astăzi 9 august 2013, Senatul Academiei DacoRomâne TDC, conducerea Partidului României Europene (care din toamna acestui an se va numi Partidul Dacilor Liberi – D.L.) și Garda DacoRomână a Blocului Unității Naționale – BUN sunt împuternicite să declare următoarele:

În zorii zilei de 9 august 1601, stil vechi (19 august 1601, stil nou), domnitorul Mihai Viteazul cel care a reîntregit Dacia, devenind astfel, la 27 mai 1600, ”Domn al Ţării Româneşti, al Transivaniei şi a Moldovei”, este asasinat mişeleşte din ordinul generalului Habsburgic Gheorghe Basta. Responsabilii austrieci, îngrijorați de calitățile sale de unificator la patriei române, demn urmaș al lui măritului rege Burebista și al lui Regalian întregitorul DacoRomâniei împreună cu soția sa, îşi vedeau ameninţate planurile de menţinere a Transilvaniei în sfera de influenţă. Nici Polonia nu dorea pierderea controlului asupra Moldovei, iar Imperiul Otoman nu accepta ideea renunţării la Muntenia. Noul stat reprezenta o unitate etnică puternică în stare să schimbe raportul de forţe din centrul Europei și Balcani. Mai mult decît atît, insubordonarea nobililor maghiari din Transilvania care nu acceptau măsurile impuse de noul Domn al Reîntregirii, contribuie la dezastru militar de la Mirăslău (18/28 septembrie 1600) cînd Mihai nu reuşește să înfrîngă revolta nobililor maghiari sprijiniti de generalul Basta, pierzînd controlul asupra Ardealului. În scurt timp Moldova va reintra în posesia Movileştilor subordonați intereselor polone care impun în Valahia pe Simion Movilă.

Mihai obține sprijinul împăratului austriac și împreună cu generalul Basta inițiază o campanie de recucerire a vetrei românești. Prin victoria de la Guruslău (3 august 1601), voievodul valah, fiul unei frumoase ialomițence de la Tîrgul de Floci de la Dunăre și al lui Pătrascu cel Bun de pe Olt din neamul Drăculeștilor, îl îndepărtează pe Bathory din Transilvania, alungă apoi pe Simion Movilă de pe tronul Valahiei. Continuă prin a recupera Muntenia gonindu-l pe Simion Movilă de pe tron. Interesele austriece nu puteau admite o nouă unire a țărilor dacoromânești. Din ordinul generalului habsburgic Basta, pe 9 august 1601, Mihai Viteazul este asasinat. Capul său este furat de unul dintre căpitanii domnitorului, adus în Muntenia şi înmormîntat de Radu Buzescu la Mănăstirea Dealu, lîngă Tîrgovişte. Pe lespedea sa de piatră de la Mănăstirea Dealu stă scris: “Aici zace cinstitul şi răposatul capul creştinului Mihail, Marele Voievod, ce au fost domn al Munteniei, Ardealului şi Moldovei.

Revenind in vremurile noastre, constatăm următoarele:

Complotul terorist, internațional, politico-militar, sîngeros, reușit, pus la cale de URSS și SUA, ca agresori principali externi, împreună cu unele puteri occidentale europene și îndeosebi cu țările vecine cu noi și așa-zis prietene, în mod deosebit Ungaria și fosta Iugoslavie, cu ajutorul unor cozi de topor  din România, mai ales alogeni (evrei, unguri, țigani și alte naționalități care au sprijinit fățiș agresiunea externă care a fost scînteia  urmată de genocid contra națiunii dacoromâne precum și alte crime contra umanității, crime de război și crime contra păcii) continuă și în prezent.

Finalitatea complotului o constituia dezmembrarea națiunii și desființarea statului național unitar român suveran și independent. Nu s-a reușit atunci, dar acum acea finalitate urmează să fie desăvîrșită prin așa-zisa regionalizare a României, în fapt, desființarea statului și risipirea națiunii în cele patru zări.

Români, veniți la monumentele lui Mihai –vodă Viteazul, cel care s-a jertfit pentru ca națiunea să aibă un singur stat național român, suveran, unitar, reunit, suveran, independent, al cărui teritoriu să fie inalienabil și indivizibil, pentru totdeauna.

Galeria celor jerfiți pentru unitatea națiunii a continuat cu alți domnitori eroi asasinați, pînă la Antonescu și Ceaușescu. Și va continua…

Azi, România trece prin aceleași vremuri de groază ca în anul 1940, ca Dictatul de la Viena,  care au necesitat jertfele de sînge din vremea mareșalului Ion Antonescu.

Români, nu vă supuneți dictatelor de la Bruxelles, Washington și Moscova și Budapesta!

Libertatea noastră și unitatea națiunii cer sacrificii de sînge zi de zi, ceas de ceas.

Avem nevoie și de aliați puternici și sinceri. China este singura superputere care simpatizează cu România, dar libertatea trebuie să ne-o apărăm noi, cu brațele înarmate.

Mihai Eminescu ne îndemna: ”La arme, la arme!
La arme, frați Români!”
 

Azi, Patria e în primejdie de moarte!

”DacoRomânia va renaşte prin adevăr, dreptate, muncă şi credinţă!”

Doamne, ajută!

pentru  SENATUL FUNDAŢIEI  ACADEMIA DACOROMÂNĂ

„TEMPUS DACOROMÂNIA  COMTERRA”

pentru conducerea PARTIDULUI ROMÂNIEI EUROPENE

Pentru Garda dacoromână a BLOCULUI UNITATEA NAȚIUNII

Dr. Geo STROE, preşedinte fondator

————————————————————————————————————-

FUNDATIA ACADEMIA DACOROMÂNĂ „TEMPUS DACOROMÂNIA COMTERRA” (F.A.D.R.T.D.C.) este rezultatul unificării prin absorbţie a FUNDAŢIEI TEMPUS, fondată de preşedintele fondator Geo Stroe (constituită la 23.11.1991 în Traian; dosar 751/PJ/1991 la Judecătoria sect.1), cu ACADEMIA DACOROMÂNĂ – A.D.R. (continuatoare şi legatară unică a Institutului Naţional pentru Românitate şi Românistică – INPROROM, fondat la 1.12.1991 şi a Cercului de studii DECENEU din anii `70, dosar nr. 34/PJ înregistrat la 24.01.1992 la Judecătoria Sect.1, prin sentinţa civilă nr. 49 din 31.01. 1992, reorganizată, ulterior, reorganizată în Academia Dacoromână la 9.05.1995; apoi, cu alte modificări în dosarul nr. 51/P.J./2003), pentru înfăptuirea Programului PROTEMDACOM-10 050 (2 050). Ca fundaţie, este  independentă de stat sau de partide politice, non-profit, are personalitate juridică de drept privat, de cercetare în domeniile  ştiinţei, culturii, artei şi  tehnicii, independentă în acţiunile ei. Ea se constituie ca o societate a oamenilor liberi, care au conştiinţă de dacoromâni şi deviza:  „A fi pentru a şti, a şti pentru a avea, a avea pentru a putea, a putea pentru a face, a face pentru a fi oameni fericiţi!” A.D.R. este autonomă în cadrul F.A.D.R.T.D.C. cu deviza: “Întru eternizarea valorilor temporale dacoromâneşti pe Terra noastră comună, într-o lume comterristă, a fiecăruia şi a tuturora!” Scopul A.D.R. este cunoaşterea, cercetarea, crearea, stimularea, promovarea, apărarea şi eternizarea valorilor dacoromâneşti de pretutindeni, pe Terra noastră comună. Obiectivul strategic al A.D.R. este pregătirea spirituală a renaşterii pentru reîntregirea naţiunii dacoromâne de pretutindeni în contextul valorilor umane universale. Are cont CEC Bank S.A., Ag. Drumul Taberei, Buc., sect. 6, Cod IBAN Cod IBAN R035CECEB60443RON0354455, Cod fiscal nr. 4929150. Asociaţia culturală Ialomiţa -„ASCULTIALOMIŢA”-  este filiala independentă a F.A.D.R.T.D.C., cont  BCR S.A. Ialomiţa – Slobozia, cod fiscal nr.15162556, IBAN RO14RNCB3100000057540001

www.tempusdacoromania.ro, www.academiadacoromana.rowww.partidulromanieieuropene.ro, E-mail: geostroe@gmail.com

Mihai EMINESCU

Auzi! Departe striga slabii
Si asupritii catre noi:
E glasul blandei Basarabii
Ajunsa-n ziua de apoi.
E sora noastra cea mezina,
Gemand sub cnutul de Calmuc,
Legata-n lanturi e-a ei mana,
De streang tarand-o ei o duc.
Murit-au? Poate numai doarme
Si-asteapta moartea de la cani?
La arme!
La arme dar Romani!
Pierit-au oare toti vultanii
Si soimii muntilor Carpati,
Voi, fii ai vechei Transilvanii,
Sunteti cu totul enervati.
Si suferiti in injosire
De la Brasov pan’ la Abrud,
Ca sa va tina in robie
Fino-Tatarul orb si crud.
Si nimeni lantul n-o sa sfarme
Nu aveti inimi, n-aveti mani (?)
La arme, la arme,
La arme, frati Romani!
Iar tu, iubita Bucovina,
Diamant din stema lui Stefan,

Ajunsa-i roaba si cadana
Pe mani murdare de jidan.
Rusinea ta nu are saman,
Pamantul sfant e pangarit
Misel si idiot si faman
Cine-ar mai sta la suferit
De-acuma trambiti de alarme!
Naltati stindardul sfant in mani,
La arme!
La arme dar Romani!
Pierduti sunteti pe Cris si Mures
E moarte, e lesin, e somn?
Au Dragos nu-i din Maramures,
Au n-a fost la Moldova Domn?
N-au frant a dusmanilor nouri,
N-au frant pe Lesi si pe Tatari,—
Au Dragos, vanator de bouri,
N-o sa vaneze si maghiari?
Rusine pentru cel ce doarme,
Sculati ca sa nu muriti mani,
La arme,
La arme dar Romani!
Din laur nemuritoare ramuri,
O! tara, pune-n frunte azi,
Si-n tricolorul s-a lui flamuri
Sa-nfasuri pieptul tau viteaz,
Si smulge spada ta din teaca
Si-ti cheama toti copiii tai

Si la razboi cu dansii pleaca —
Cu fii de soim si fii de zmei,
In valuri crunte sa se farme
Calmuci, Tatari, dusmani, stapani
La arme, la arme!
La arme, frati Romani!

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Consiliul Unirii © 2015 Frontier Theme