Consiliul Unirii

Unirea Face Puterea

Marșul de 28 iunie al Consiliului Unirii, Chișinău, 28 iunie (si in imagini)


DECLARAŢIE–APEL

a Consiliului Unirii privind solidarizarea societății pentru obținerea lichidării consecințelor Pactului criminal Molotov-Ribbentrop

S-au scurs 202 ani din ziua în care Basarabia a fost anexată de Imperiul Ţarist şi 74 de ani de când Basarabia şi nordul Bucovinei au fost invadate şi ocupate – pe 28 iunie 1940 – de trupele militare sovietice.

A fost o perioadă neagră, de genocid. Milioane de români basarabeni şi reprezentanţi ai altor etnii au fost exterminaţi, mutilaţi, deportaţi, înfometaţi. Numai între 28 iunie 1940 şi 22 iunie 1941 au fost deportaţi, în regiunile de nord ale URSS, 300 mii de oameni din Basarabia şi din nordul Bucovinei, iar între 1944 – 1948 – alți 250 mii. În anul 1946, urmare a foametei organizate de regimul sovietic, s-au mai prăpădit peste 300 mii. Sovieticilor nu le-au fost de ajuns aceste jertfe şi, la 5 iulie 1949, au deportat, în Siberia, 11.342 de familii, iar între anii 1954 – 1964 – în Rusia şi în Kazahstan, – încă 300 mii de basarabeni.

Imperiul țarist şi succesorul acestuia, Imperiul sovietic, au folosit cele mai feroce metode pentru exterminarea elementului românesc – de la colonizarea forţată a teritoriilor româneşti, pentru a le modifica structura etnică, până la divizarea teritorială şi națională a românilor, ca să nu se reuneacă vreodată în acțiuni pentru revenirea la Patria-mamă.

Rapturile şi dezmembrările teritoriale ale Basarabiei şi Bucovinei, înfăptuite în scopul fracturării etnice şi pentru despărţirea românilor în diferite unităţi administrative, create şi ele artificial, nu pot fi şterse din memorie, cum nu pot fi şterse faptele de interzicere a limbii materne ori introducerea limbii ruse în şcoli şi în administraţie, demolarea bisericilor sau transformarea lor în depozite sau în grajduri pentru vite.

Ecoul acestei perioade este prezent şi astăzi. Rămăşiţele Imperiului ţarist şi al celui sovietic se păstrează în zonele separatiste, în mentalitatea unor politicieni şi a cetăţenilor ce tânjesc după acele vremuri, în activitatea unor partide parlamentare şi extraparlamentare, a unor asociaţii nonguvernamentale care vor, cu orice preţ, să întoarcă roata istoriei şi să ne lipsească de un viitor democratic şi prosper alături și împreună cu România, în cadrul UE.

Forţele reacţionare, străine națiunii române şi infiltrate cu anumite scopuri în societate, nu ne vor binele, ne sunt duşmănoase. Le transmitem, neprietenilor, dar și rătăciților, că noi, românii/moldoveni basarabeni, nu suntem străini şi robi pe pămîntul strămoşesc, ci adevăraţii şi legitimii trăitori, de aceea le este zădarnică lupta împotriva adevărului istoric și a cauzei naționale.

Deşi ne-am proclamat de peste 20 de ani independenţa, vedem ceea ce știam – că un teritoriu amputat din trupul Patriei-mamă nu poate deveni nicidecum un stat adevărat, orcît s-ar strădui stataliştii proruși. Guvernanţii de ieri şi de azi – în loc să creeze premizele politice, economice și sociale ale reînfăptuirii Marii Uniri, pentru binele tuturor românilor și al alogenilor loiali, – ei mimează reforme, programe și concept ale așa-zisei integrări europene a societății, dar fără vreun plan cu obiective concrete, urmărindu-se, de fapt, lungirea la nesfțrșit și amăgirea populației. Ei raportează indici cosmici de creştere a economiei şi de soluţionare a problemelor sociale, în timp ce, de fapt, își realizează scopurile egoiste, prin delimitarea oligarhică a sferelor de influenţă economică, prin acapararea şi înstrăinarea sistemului financiar-bancar, prin ruinarea şi, apoi, privatizarea întreprinderilor statului, prin însuşirea, de la ţărani, la un preţ de nimic, a sute şi mii de hectare de pămînt – TOATE cu ajutorul unui sistem judecătoresc de buzunar, captiv al intereselor politicianiste, după principiul ”cine-mparte, parte-și face”.

Din cauza guvernărilor nedemocratice, constatăm, după 20 de ani de libertate şi democraţie, că năluca revanşismului sovietic şi rusesc mai planează asupra Basarabiei. Din cauza clasei politice fără demnitate şi verticalitate, hapsâne şi corupte, indiferente față de viața oamenilor, astăzi e repusă pe tapet integritatea teritorială a statului. Cei ce se visează în uniunea vamală, vor, de fapt, ruperea, din nou, a unor teritorii din trupul Basarabiei, promovând moldovenismul stalinist şi interesele geopolitice ale Rusiei, în detrimentul intereselor naţionale. Ei sunt urmaşii celor ce au adus basarabenilor tot răul de-a lungul istoriei. Trebuie să rămânem vigilenţi și pregătiţi pentru o ripostă cuvenită, ca să să nu fim luaţi prin surprindere, ceea ce se și urmărește.

În contextul celor menţionate şi urmare a evenimentelor produse în plan european şi regional, NOI:

1. Deplângem milioanele de basarabeni masacraţi în timpul dominaţiei Imperiului Ţarist şi a celei sovietice în Basarabia. Regretăm că guvernanții nu au tras învăţăminte din trecutul nostru tragic şi nu fac nimic pentru ca marile puteri învingătoare în războiul al doilea mondial să anuleze Tratatul de neagresiune şi Protocolul secret adiţional, încheiat între Germania şi URSS la 23 august 1939, precum şi consecinţele acestora asupra integrităţii teritoriale a României, inclusiv a Basarabiei, pentru a reduce influenţa Rusiei asupra noastră după dispariţia URSS.

2. Salutăm liberalizarea regimului de vize pentru cetăţenii basarabeni, semnarea Acordului de Asociere şi a Acordului de Liber Schimb cu UE, apreciem eforturile Bucureștiului și ale Chișinăului, ale europarlamentarilor români pentru aceste rezultate.

3. Condamnăm politica rusă de acaparare a teritoriilor străine, expansiunea politică, militară şi informaţională a Rusiei în Ucraina. Suntem solidari cu poporul ucrainean în lupta împotriva teroriştilor şi a separatiştilor ruși și cerem, totodată, ca frații noștri de sânge români/moldoveni din teritoriile istorice românești, aflate în componența Ucrainei (Nordul Bucovinei, Herța și Bugeacul), să se bucure de toate drepturile lingvistice și culturale, conform standardelor europene și ca poporul vecin să nu mai persiste în separarea artificială, de sorginte stalinistă, a românilor autohtoni din aceste teritorii între români și moldoveni.

4. În baza Convenţiei IV de la Geneva cu privire la teritoriile ocupate militar, declarăm zona nistreană ca teritoriu ocupat militar de Rusia din 1991 de către forţe terorist-criminale, mafiote, nostagice staliniste şi comuniste. De aceea, cerem Federaţiei Ruse retragerea imediată şi necondiţionată din Transnistria a trupelor sale militare şi para-militare, împreună cu întreg arsenalul şi echipamentul militar din dotare.

5. Solicităm Parlamentului şi Guvernului Republicii Moldova:

• să fie declarată oficial – printr-o hotărîre a Parlamentului – zona nistreană drept zonă de ocupaţie administrativă şi militară rusă;
• să se întreprindă măsuri pentru recunoaşterea şi atribuirea, de către organismele internaţionale, a statutului de teritoriu aflat sub ocupaţie şi să fie depus la Tribunalul militar de la Haga acest dosar împotriva Federaţiei Ruse, cu solicitarea despăgubirilor pentru perioada de ocupație unui stat declarat ”agresor” de către CEDO, pentru că a declanşat şi s-a angajat în acţiuni de luptă împotriva R.Moldova;
• să se adopte și să se aplice prevederile legislative privind definirea și pedepsirea penală severă a manifestărilor de separatism inclusiv demnitarilor-complici;
• să se ceară organismelor abilitate declanşarea acţiunilor penale împotriva liderilor separatiști pentru naţionalizarea patrimoniului economic al statului, înstrăinat ilegal, şi pentru restaurarea cât mai grabnică a suveranităţii depline asupra unităților administrative din estul statului.

6. Ne exprimăm disprețul față de politicienii ce conduc partide parlamentare și extraparlamentare care au călcat în picioare Declarația de Independență a Republicii Moldova, apărând fundamentalismul moldovenist stalinist și antiromânesc, făcând jocul Moscovei prin politica antinațională promovată.

7. Împuternicim PNL și pe alte componente ale Consiliului Unirii să elaboreze Strategia şi Planul acţiunilor de reîntregire a neamului, prin reunirea Basarabiei, până în anul 2018, cu Patria-mamă România, documente ce vor fi adoptate de Forumul Unioniştilor din luna septembrie 2014.

8. Adresăm Uniunilor Scriitorilor din ambele state românești, intelectualității de creație și tehnice, tuturor categoriilor sociale avansate ale societății următorul mesaj: ”Istoria ne cheamă la fapte. Românii basarabeni, despărţiţi fără voia lor, vor să trăiască împreună cu poporul român. Astăzi majoritatea covârşitoare a românilor basarabeni sunt pentru Unirea cu România. Doar clasa politică moldovenească, de mână cu o coloană a cincea agresivă a Rusiei, rămân în sumbrul trecut, ocrotind, din interese oneroase, statul Republica Moldova, aflat în putrefacţie. Nu fiţi indiferenţi şi aderaţi la măreaţa operă de integrare reală, imediată și necondiționată în Uniunea Europeană prin înfăptuirea Unirii cu România. E necesar ca fiecare cetăţean să contribuie la această lucrare, deoarece integrarea şi reUnirea cu Patria-Mamă România se fac pentru toţi şi e unica soluție contra nedreptății istorice, contra sărăciei, a ocupaţiei şi a agresiunilor armate străine”.

9. Îndemnăm Mitropolia Moldovei şi Mitropolia Basarabiei să se unească, adunându-i pe toți credincioși, de orice naționalitate, în una singură, supusă canonic Patriarhiei neamului – cea Română. Îi îndemnăm pe preoţi să sprijine eforturile societăţii spre progres şi prosperitate, să se includă activ în luminarea enoriaşilor, să contribuie la propagarea adevărului istoric şi la reînfăptuirea Marii Uniri.

10. Apelăm la tineretul studențesc basarabean să se implice în efortul colectiv și solidar de apropiere și realizare a idealului de unire a românilor și să respingă ideologiile staliniste şi comuniste, vechile mentalităţi de abordare a prezentului, care ne frânează progresul şi viitorul. Vom putea beneficia cu adevărat de ofertele secolului XXI numai în cadrul unei Europe unite şi într-o Românie a tuturor românilor.

Viitorul ne aparţine. Să ne unim în jurul dezideratului Unirii
şi ni se vor realiza visurile!

28 iunie 2014

Chișinău, Consiliul Unirii


IMG_1307IMG_1306IMG_1303IMG_1302IMG_1300IMG_1294IMG_1288IMG_1285IMG_1283IMG_1282IMG_1281IMG_1280IMG_1279IMG_1278IMG_1277IMG_1274IMG_1269IMG_1261IMG_1253IMG_1252IMG_1250IMG_1247IMG_1242IMG_1236IMG_1233IMG_1230IMG_1224IMG_1222IMG_1221IMG_1220IMG_1214IMG_1211IMG_1203IMG_1201IMG_1199IMG_1197IMG_1118IMG_1113IMG_1102IMG_1096IMG_1095IMG_1073IMG_1058IMG_1055IMG_1052IMG_1046IMG_1040IMG_1035IMG_1034IMG_1033IMG_1030IMG_1028IMG_1027IMG_1016IMG_1011IMG_1009IMG_1007IMG_0996IMG_0995IMG_0992IMG_0991IMG_0989IMG_0988IMG_0987IMG_0986IMG_0984IMG_0983IMG_0979IMG_0971IMG_0968IMG_0966IMG_0965IMG_0963IMG_0962IMG_0961IMG_0958IMG_0957IMG_0954IMG_0953IMG_0951IMG_0949IMG_0946IMG_0945IMG_0944IMG_0943IMG_0939IMG_0936IMG_1141

 

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Consiliul Unirii © 2015 Frontier Theme