Consiliul Unirii

Unirea Face Puterea

95 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA „SOCIETĂŢII MORMINTELE EROILOR CĂZUŢI ÎN RĂZBOI”  

Nicolae Iorga: Neamul este etern prin Cultul Eroilor”

col. rtr. Constantin Chiper 07-03-2008(1)După încheierea războiului pentru întregire statală şi eliberare naţională (1916-1919), pe întregul teritoriu al României se aflau ostaşi români înhumaţi, care căzuseră la datorie. Conducerea statului român a emis Decretul-Lege nr.715, din 14 ianuarie 1919, prin care s-au expropriat terenurile unde erau înhumaţi ostaşii morţi în războiul de întregire a neamului românesc, amenajându-se cimitire, mausolee şi monumente ale eroilor.

În baza Decretului nr. 4106, din 12 septembrie 1919, statul român a adoptat măsura înfiinţării „Societăţii Mormintelor Eroilor Căzuţi în Război”, cu statut de persoană juridică, având nobilele misiuni de a îngriji şi păstra mormintele şi operele comemorative de război, care s-au realizat, a descoperi noi morminte ale ostaşilor căzuţi pentru patrie, în perioada 1916-1921, a aduce îmbunătăţiri cimitirelor eroilor şi a organiza ceremoniale religioase şi militare la mormintele eroilor. Comitetul „Societăţii Mormintele Eroilor  Căzuţi în Război” a avut preşedinte de onoare pe Regina Maria şi preşedinte executiv pe Miron Cristea, Episcop de Caransebeş, Mitropolit primat şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române din anul 1925.

De la început „Societatea Mormintele Eroilor Căzuţi în Război” a fost condusă de Ministerul de Război (după demobilizarea armatei şi trecerea ei la statutul de pace, la data de 1 aprilie 1921 s-a reînfiinţat Ministerul Apărării Naţionale) şi de Biserica Ortodoxă Română. Societatea şi-a desfăşurat activitatea sub această denumire până la data de 31 mai 1927, când, în conformitate cu prevederile Legii asupra mormintelor de război din România, decretată cu nr. 1699, şi-a schimbat denumirea în Societatea „Cultul Eroilor”, care a activat sub acest nume până în anul 1940. La data de 27 iulie 1940 a fost adoptată Legea Regimului Mormintelor şi Operelor Comemorative de Război, iar Societatea „Cultul Eroilor” (la doi ani, de la decesul Reginei Maria) s-a transformat în Aşezământul „Regina Maria” pentru Cultul Eroilor.

Aceste organisme au făcut propuneri Casei Regale şi Guvernelor României pentru a omagia şi comemora eroii neamului românesc. Astfel, Guvernul României, prin Decretul – Lege nr. 1693, din 20 aprilie 1920, a aprobat propunerile făcute de Biserica Ortodoxă Română şi Ministerul de Război pentru a se sărbători în fiecare an, Ziua Eroilor, în ziua când se sărbătoreşte Înălţarea Domnului Iisus Hristos la ceruri. După propunerea Comitetului „Societăţii Mormintele Eroilor căzuţi în Război”, guvernul României a aprobat în luna mai 1923 procedurile pentru stabilirea „Eroului Necunoscut”, care a fost stabilit dintre osemintele a zece ostaşi, căzuţi în luptele de pe Valea Jiului, Valea Prahovei, Transilvania, Bucureşti-Argeş-Neajlov, Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz, Târgu Ocna, Dobrogea şi Basarabia, dispuse în zece sicrie din fag, zincate. Aceste sicrie au fost aduse în Biserica „Buna Vestire” din Mărăşeşti în ziua de 15 mai 1916 şi a fost desemnat elevul Amilcar Săndulescu din Liceul Militar „Dimitrie A. Sturza” Craiova, născut în localitatea Mădulari, comuna Beica, judeţul Vâlcea, orfan de război (tatăl a fost învăţător şi sublocotenent de rezervă, care a căzut în luptele de la Mărăşti), pentru a stabili prin premoniţie eroul necunoscut. După ceremonialul religios, acest tânăr s-a oprit în dreptul sicriului cu nr.4, exprimându-se: „Acesta este tatăl meu”. Aşa a fost stabilit eroul necunoscut. Sicriul cu osemintele „Eroului Necunoscut” a fost transportat în capitală, depus în Biserica „Mihai Vodă” şi înhumat în faţa Muzeului Militar Naţional din Parcul Carol I, în ziua de 17 mai 1923 (era Înălţarea Domnului şi Ziua Eroilor).  Descrierea mai detaliată o găsiţi în lucrarea „Eroul Necunoscut”, autor muzeograf  Valeria Bălescu, de la Muzeul Militar Naţional „Ferdinand I” din Bucureşti, str. Iosif Vulcan (fostă Ştefan Furtună).

În virtutea legilor adoptate, în perioada interbelică, Societatea „Cultul Eroilor” a adunat în cimitirele definitive ale eroilor, osemintele a 200.000 de eroi români şi străini, care se aflau în morminte izolate sau grupuri de morminte răzleţe; a repatriat din şi în străinătate rămăşiţele a peste 1.500 eroi, pe baza convenţiilor stabilite; a construit 106 cimitire militare definitive şi 14 mausolee; s-au asimilat mormintele de război şi cele ale ostaşilor şi civililor căzuţi în timp de pace în luptele pentru apărarea graniţelor, a ordinii publice şi a siguranţei de stat.

La data de 29 mai 1948, Aşezământul „Regina Maria” pentru Cultul Eroilor a fost desfiinţat (Decretul nr.48/1948 al Marii Adunări Naţionale, din Republica Populară Română).

În perioada 1949-1975, activitatea de îngrijire a monumentelor şi cimitirelor eroilor şi de omagiere a eroilor s-a desfăşurat de către Ministerul Apărării Naţionale, administraţiile locale, cadre didactice din şcoli şi preoţi din cadrul parohiilor bisericilor creştine. Prin Decretul Consiliului de Stat nr. 117, din 1975, cu privire la regimul operelor comemorative de război şi a cimitirelor eroilor, eroii patriei au fost omagiaţi până în 1995, în fiecare an la data de 9 mai (Ziua independenţei de stat a României şi Ziua victoriei împotriva fascismului).

Ministerul Apărării Naţionale a aprobat iniţiativa unui grup de cadre active pentru a înfiinţa, în anul 1990, Secţia pentru valorificarea tradiţiilor militare şi a patrimoniului istoric-militar, cărora s-a alăturat un grup de ofiţeri în rezervă şi retragere, împreună înfiinţând în anul 1991, „Comitetul Naţional pentru Restaurarea şi Îngrijirea Monumentelor şi Cimitirelor Eroilor”, care a primit personalitate juridică prin Hotărârea Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, nr. 664, din data de 19 noiembrie 1991. De la înfiinţare, Comitetul Naţional pentru Restaurarea şi Îngrijirea Monumentelor şi Cimitirelor Eroilor a preluat obiectivele şi activităţile fostului Aşezământ Naţional „Regina Maria” pentru Cultul Eroilor. Comitetul a funcţionat sub patronajul Ministerului Apărării Naţionale şi al Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române. În toate judeţele ţării s-au înfiinţat comitete judeţene, municipale, orăşeneşti, comunale şi săteşti.

Răspunzând propunerii Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, la 30 mai 1995, prin Legea nr. 48, Parlamentul României  a proclamat sărbătorirea Zilei Eroilor, în ziua care se sărbătoreşte Înălţarea Domnului Iisus Hristos la Ceruri, revenindu-se la tradiţia făurită în perioada interbelică.

Cu prilejul celei de a treia Conferinţe Naţionale a „Comitetului Naţional pentru Restaurarea şi Îngrijirea Monumentelor şi Cimitirelor Eroilor”, în ziua de 28 noiembrie 1997 s-a hotărât schimbarea denumirii Comitetului Naţional în Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor”. De asemenea, s-a hotărât reluarea tradiţiei interbelice, de editare a Revistei „România Eroică”, care a devenit organul de presă al Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor”. În prezent, în 23 de judeţe din ţară se editează reviste ale filialelor, cum sunt: Eroica în Dâmboviţa, Prahova Eroică, Buzăul Eroic, Brăila Eroică, Galaţiul Eroic, Bacăul Eroic, Vrancea Eroică, Plăieşii Suceava, Eroii Neamului Iaşi, Argeşul Eroic, Doljul Eroic, Vâlcea Eroică, Pontica Constanţa, Aradul Eroic ş.a.

La data de 20 octombrie 2004 s-a desfăşurat cea de a V-a Conferinţă Naţională a Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor”, care a adoptat noul statut şi a hotărât înfiinţarea la nivel central a Consiliului Director Central şi a Consiliilor Directoare la sectoarele capitalei şi la judeţe. În anul 2009, prevederile statutului au fost revăzute, între altele stabilindu-se înfiinţarea în municipii, oraşe şi comune a Birourilor subfilialelor „Cultul Eroilor”. Adunarea generală a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor din 20 martie 2011 a aprobat propunerea Biroului Executiv Central de  a se adăuga în titulatura A.N.C.E. numele „Regina Maria”. Această propunere a fost avizată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în baza Hotărârii nr. 42.407/299/211, transmisă şi filialelor judeţene. Şi pe această linie s-a revenit la tradiţia făurită în perioada interbelică.

Cu mare bucurie am primit Hotărârea Guvernului României nr. 698, publicată în Monitorul Oficial nr. 619 din 19 august 2014, conform căreia, ANCERM a primit Statut de Utilitate Publică.

Din iniţiativa Biroului Executiv al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” , filiala   Prahova, se editează, începând din anul 2011, revista „Prahova Eroică”. În paginile sale se omagiază eroismul străbunicilor şi bunicilor noştri prahoveni, făurit în luptele pentru apărarea integrităţii teritoriale a României şi a fiinţei naţionale a poporului român.

Eroii căzuţi la datorie luminează puternic pământul patriei. Ştiuţi sau neştiuţi, biruitori sau înfrânţi, anonimi sau rămaşi în legendă, ei au intrat în conştiinţa noastră ca şi limba, tradiţia sau frumuseţile plaiurilor româneşti. Ei s-au aruncat în braţele morţii şi continuă să trăiască printre noi.

Cu prilejul Zilei Eroilor şi al Înălţării la Ceruri a Fiului lui Iisus Hristos ne înclinăm frunţile, cu smerenie, în faţa străbunilor care au făurit poporul român şi au apărat cu preţul vieţii lor fruntariile ţării. Participând la ceremonialul religios şi militar, sub acordurile „Imnului Eroilor” să depunem florile recunoştinţei şi să aprindem lumânări la mormintele eroilor noştri. Permanent este bine să ne conducem după pildele poetului Nichita Stănescu, în poezia „Nu-l uitaţi!”:

 

Nu-l uitaţi pe cel căzut în război,                                     Nu-l uitaţi pe cel căzut în război,

Lăsaţi-i din când în când un loc liber la masă                 Strigaţi-l din când în când pe nume,

Ca şi cum ar fi viu între noi,                                            Ca şi cum el ar fi viu printre noi

Ca şi cum s-ar fi întors acasă.                                          Şi-atunci el va surâde în lume.

Anul acesta, membrii activi şi simpatizanţi ai Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” sărbătoresc 95 de ani de la înfiinţarea „Societăţii Mormintelor Eroilor Căzuţi în Războiul de întregire statală şi naţională 1916-1919”. Filialele judeţene ale ANCERM desfăşoară şi vor desfăşura până la sfârşitul anului 2014, o gamă variată de activităţi educative în localităţile urbane şi rurale, pentru cinstirea memoriei înaintaşilor noştri, care s-au jertfit în luptele drepte de apărare a fruntariilor ţării şi a  libertăţii poporului român. În ziua de 12 septembrie 2014, Biroul Executiv Central al ANCERM va desfăşura o adunare omagială la sala de marmură din incinta Cercului Militar Naţional Bucureşti, la care vor participa membrii Biroului Executiv Central, preşedinţii filialelor judeţene ale ANCERM, invitaţi de la structurile puterii şi administraţiei centrale şi reprezentanţi ai Asociaţiilor cu care s-au încheiat Protocoale de colaborare.                                                                                                                                                                               col. (rtr.) Constantin CHIPER                   

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Consiliul Unirii © 2015 Frontier Theme