Consiliul Unirii

Unirea Face Puterea

Academician Gh.Duca: Îi mulţumim neobositului profesor Virgil Mândâcanu pentru contribuţia la renaşterea spiritului creştin al pedagogiei

Chemarea noastră este de a reînvia şi a renaşte valorile autentice care ne caracterizează pe noi, românii. Avem datoria să adunăm toţi fiii Basarabiei în Biserica lui Hristos şi să ne regăsim ca popor, ca istorie, ca limbă şi credinţă”

IPS Petru ,Mitropolit al Basarabiei, Arhiepiscop al Chişinăului şi Ierarh al Plaiurilor

CopertaCartea Profesorului Virgil Mândâcanu “Pedagogia creştin -ortodoxă” este o carte care se cere citită ,studiată şi învăţată – publicată de Omul Binefacerii şi Credinţei, mecenatul satului Baraboi (Donduşeni), Ion Prisăcaru, preşedintele Inspectoratului Fiscal Principal, ce contribuie la păstrarea celor trei supreme valori ale neamului – Biserica, Limba Română, Istoria Naţională întru realizarea Idealului Naţional – Unirea cu Ţara în Comunitatea Europeană.

Pentru noi – luptătorii pentru o Românie Reîntregită, în cadrul UE, cartea ne ajută în educaţia şi cunoaşterea rădăcinilor creştine ale idealului naţional al poporului. Ce înseamnă aceasta? Societatea trebuie să-şi cunoască adevărul despre credinţă, ca parte integrantă şi definitorie a culturii şi a credinţei europene, adică să accepte reperele fundamentale de ordin naţional şi spiritual european, care au stat şi stau la baza conştiinţei şi morale creştine a poporului ce s-a format timp veacuri pe pămîntul strămoşesc al continentului european.

Creştinismul a născut însăşi noţiunea de popor roman şi de Europa. Dacă aceste repere fundamentale lipsesc statele europene se pot afla în pericol. Nu întîmplător în toate cele 28 de state ale UE se studiază religia în şcoli în mod obligatoriu sau opţional. Cunoscând idealurile şi năzuinţele sfinte ale poporului în spaţiul istoric şi etnic al devenirii noastre naţionale, cunoscînd credinţa şi tendinţa permanentă a poporului român spre Unire, devenim mai conştienţi faţă de necesitatea comunităţii valorilor europene.

Cu apariţia acestei cărţi, în care autorul realizează conceptul central al educaţiei contemporane – formarea conştiinţei naţionale în baza armoniei sfiitei, culturii si credinţei,  Preşedintele AŞM, academicianul Gheorghe Duca a menţionat, în săptămînalul “Literatura şi Arta”, – ”Acum si în universităţi studenţii vor putea studia religia”.

Academician Gh.Duca: Îi mulţumim neobositului profesor Virgil Mândâcanu pentru contribuţia la renaşterea spiritului creştin al pedagogiei

Cuvânt înainte

Această carte anunţă, încă din titlu, misiunea creştină a pedagoguiu modem şi oferă cea mai închegată imagine despre rolul şi rostul pedagogului înzestrat cu har divin în desăvârşirea societăţii. Reacţionând, dureros la faptele imediate şi relative din câmpul vieţii sociale, politice şi educaţionale, autorul îşi asumă responsabilitatea unui pedagog exemplar, hotărât să trezească conştiinţa unei societăţi ameninţate de prozelitism.

Cartea propune şi un dialog inedit al omului cu Dumnezeu, dialog ce promovează un sistem de valori indispensabile în devenirea pedagogului creştin, care îl are drept model absolut pe Iisus Hristos. Cel mai mare învăţător care a existat vreodată, a sensibilizat umanitatea, prin comportamentul ireproşabil şi limbajul revelator, aspecte ce l-au influenţat profund şi pe Virgil Mândâcanu în permanentizarea dimensiunii hristice în viaţa de zi cu zi a pedagogului de astăzi.

Eruditul profesor se adresează naţiunii române, greu încercate se bulversate de atâtea scenarii controversate, rugând ca toţi cei de bună credinţă să valorifice principiile teologico-morale şi să pună în aplicare fondul creştin, tezaurizat în mănăstiri şi biserici de către înaintaşii martiri care, cu regret, şi-au găsit sfârşitul în surghiunul comunist.

Ediţia de faţă este una revizuită şi cuprinde şase părţi, în care autorul îşi propune şă reunească, într-un volum academic, sinteza mai multce domenii ale educaţiei religioase, în care formarea personalităţii umane având caracter creştin reprezintă o preocupare pedagogică, psihologică, etică şi teologică. Cultura teologică este una dintre aspectele primordiale de la care porneşte autorul în cercetarea de faţă, menţionând că numai o cunoaştere autentică a persoanei umane şi a rostului său pe pământ apropie omul de Dumnezeu, ajutându-l, în acest mod, să devină un Om Nou, omul creştin.

Autorul demonstrează că o atare transformare poate fi realizată cc succes, dacă între factorii inerenţi educaţiei: Biserică, Familie, Şcoală, Comunitate ar exista o adevărată colaborare. În susţinerea acestei idei suntem chemaţi să nu rămânem pasivi, atunci când sub ochii noştri, se pierd suflete, când mulţi tineri, influenţaţi de tendinţele secularizării și modernizării îşi pierd adevăratele repere ale credinţei strămoşeşti.

Aplicând, aţâţ asupra societăţii, cât şi a propriei persoane, laserul radiografie al criticii, autorul prezintă consecinţele celor două decenii de independenţă şi libertate, timp în care prea puţin s-a insistat asupra promovării valorilor creştine, chiar şi de către intelectuali sau de feţele bisericeşti.

În multiplele aspecte pedagogice şi teologice abordate în cercetarea dată, autorul demonstrează că doar pornind de la cunoaşterea autentică a persoanei umane, în toată complexitatea sa ontologică (morală, etică, pedagogică, psihologică, teologică), educaţia religioasă devine o pârghie serioasă în apropierea omului de Dumnezeu şi astfel ajută la formarea personalităţii de tip nou – omul creştin în Iisus Hristos.

Lucrarea de faţă este o chemare insistentă a profesorului Virgil Mândâcanu spre omul despărţit de sine, spre reîmpăcarea trupului cu spiritul. Această chemare a căpătat o formulă epistemologică, metodică, orientată să educe omul de tip nou – Omul creştin. Pentru şcoală, comunitate, familie lucrarea constituie un Imperativ, o Necesitate, o Evocare a vieţii fiecăruia dintre noi. Îi mulţumim neobositului profesor pentru contribuţia adusă la renaşterea spiritului creştin al pedagogiei contemporane.

Gheorghe DUCA,

academician, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Consiliul Unirii © 2015 Frontier Theme