Consiliul Unirii

Unirea Face Puterea

Geo Stroe: DacoRomânia va renaște prin adevăr, dreptate, muncă și credință!

academia dacia

COMUNICATUL nr.4

AL ACADEMIEI DACOROMÂNE-A.D.R., PARTIDULUI ROMÂNIEI EUROPENE (P.R.E. – PARTIDUL DACILOR LIBERI – D.L.), BLOCULUI UNITATEA NAȚIUNII (B.U.N.),
AL SOCIETĂȚII ”CARPAȚII” – S.C. ȘI AL GĂRZII DACOROMÂNE (G.D.R.)
PRIVIND PROBLEMELE NAȚIUNII DIN VATRĂ, PRECUM ȘI CELE ALE COMUNITĂȚILOR DACOROMÂNEȘTI DIN ÎNTREAGA LUME

Conducerile reunite ale Fundației Academia DacoRomână ”Tempus DacoRomânia ComTerra” – respectiv ale Partidului 646x404României Europene (viitorul Partid al Dacilor Liberi), Blocului Unitatea Națiunii (BUN), ale Societății ”Carpații” și ale Gărzii DacoRomâne, examinînd împreună problemele națiunii dacoromâne din vatră, precum și cele din comunitățile dacoromânești din întreaga lume din vara acestui an, sunt împuternicite să declare următoarele:

-Avînd în vedere problemele națiunii dacoromâne după primele șase luni din acest an și la un sfert de secol de experimente ale iudeo-kazaro-masoneriei euroatlantice privind așa-zisele sintagme de ”democrație și stat de drept”, precum și faptul că nici în prezent puterile imperiale nu au renunțat la planul de distrugere al României început din decembrie 1989;

– Luînd în considerație că statul național unitar român, suveran și independent continuă să fie demontat sistematic și redus la o nouă colonie a unor comisari europeni numiți (nu aleși), la comanda unor neromâni impuși din afară, și că tot ce e românesc este în continuare umilit și ignorat;

– Constatînd că tensiunile social-politice devin periculoase sub presiunile externe și amestecul străin fățiș din partea S.U.A. și a Germaniei țară care devine din ce în ce mai arogantă față de România și ca totul este sub controlul ”marelui aliat”, ambele aliindu-se cu cinismul moscovit pentru ca românii să nu aibă liniște niciodată;

– Luînd act de voința celor mari de a aduce lumea în epoca celui de al doilea război rece, atipic, concomitent cu pregătirea unui război total între Occident și Orient pentru supremația lumii și transformarea României în teatru de operațiuni sîngeroase;

– Afectate de lăcomia actanților care au deposedat România de resursele ei aurifere, petroliere și de gaz natural, precum și alte bogății ale solului și subsolului, dar și de metalele rare, nemetale valoroase etc. necesare noilor tehnologii ale lumii, pe care vor să le obțină gratis prin manevre frauduloase și violente;

– Constatând că, dacă în 1989 eram liberi și scăpasem de datorii, azi, colonizatorii au impus: a)– legi dure și stufoase privind evaziunea și contabilitatea; b)– taxe mari și numeroase; c) – corupția omniprezentă; d)– menținerea salariului minim la un nivel foarte scăzut; e) – distrugerea capitalului privat românesc, f)– amestecul politicului în afaceri; g) – promovarea în funcții de conducere pe criterii politice; h) – prețul extrem de ridicat (și nejustificat) al utilităților, raportat la cîștigurile românilor; i) – împrumuturile nejustificate și ilegale de la cămătarii FMI; j) nivelul prea scăzut al pensiilor care nu ajung pentru un trai decent etc. și peste toate acestea vinderea către colonizatori de către o clasă politică superpusă și supusă, pe un preț de nimic, a entităților statale românești. În prezent avem peste o sută de miliarde de euro datorie, într-un sfert de secol, desi nu aveam datorii, am ajuns și ocupați, și neocolonie, și săraci, și îndatorați la ”aliați” iar patru milioane de sclavi români au fost nevoite să plece în Europa sau aiurea prin lume, la lucru;

– Constatînd că statele agresoare din nopțile lui decembrie 1989 continuă să își desăvîrșească obiectivul nereușit în decembrie 1989, acela de a dezmembra România, pentru ca românii să fie înlocuiți din țara lor, pentru ca un nou Israel al stăpînilor să se înfiripeze aici, iar autohtonii să devină sclavi în vechiul lor pământ;

– Înțelegînd că e posibil ca, sub aceste vremuri tulburi, să ne fie desființat statul național, ocupat teritoriu și pulverizată identitatea, și că, probabil, pînă la refacerea unui nou stat dacoromânesc după harta lui Burebista, vom avea de îndurat decenii sau secole de suferință, umilință și durere inimaginabile;

– Fiind conștiente de stările haotice existente, induse prin legi teroriste și comportamentele abuzive, arogante ale unor elemente bolnave ale unei clasei politice lacome și nesimțite, care conduc la înstrăinare, ignoranță, sărăcire și incită la reacții dure, de nesupunere civică, revoltă și grevă generală pentru a elibera națiunea și a restabili drepturile și libertățile cetățenilor României;

Față de tezele de mai sus, conducerile reunite recomandă următoarele acțiuni și va acționa împreună cu alte organizații cultural-științifice, politice, profesionale, artistice, de creație, tehnice, educative:

1). – declanșarea alegerilor anticipate, generale și totale în luna noiembrie a acestui an și organizarea lor de către Autoritatea Electorală Permanentă pentru a dezamorsa situația internă. Cerem demisia domnului Klaus Iohannis despre care se afirmă public faptul că ar avea, pe lîngă cetățenia română, și cetățenie germană, ceea ce, dacă este adevărat, este de neconstituțional, iar Curtea Constituțională care a admis candidatura acestuia la președinția țării, încălcînd Constituția României, trebuie să răspundă pentru aceasta.

2). – adoptarea de urgență a unui pachet de legi pentru reforma securității și apărării naționale, a sistemului militar național, pentru modernizarea domeniului apărării, securității naționale, ordinii și siguranței naționale, inclusiv adoptarea unui nou statut al cadrului militar, al ofițerului de informații, al polițistului și a reglementa alte relații dintre actanții din securitatea și apărarea națională și cetățenii României. Se impune de urgență să fie consolidată și relansată industria autohtonă de apărare și alocarea de urgență în prima fază a cel puțin 5% din bugetul țării pentru apărarea țării. Este necesar să se reglementeze și posibilitatea participarii românilor din țară și din străinătate cu donații și investiții în domenii cheie ale economiei militare.

3). – reglementarea, în cel mai scurt timp a cadrului legal și a condițiilor în care trebuie să aibă loc judecarea judecătorilor procurorilor și personalului din justiție vinovate de încălcarea drepturilor și libertăților cetățenilor și a legilor țării, prin stabilirea unor sancțiuni specifice (administrative, disciplinare, materiale, inclusiv penale), astfel încît nici o persoană vinovată să nu rămînă nepedepsită și nimeni să nu fie pedepsit pe nedrept în România.

4). – debăsificarea statului român cît mai repede posibil. Este evident că Elena Udrea se vrea președinte al României în tandem cu Băsescu – care se și vede prim ministru al guvernului. Pentru revigorarea întregului aparat de stat, este nevoie de primenirea clasei politice concomitent cu îndepărtarea din posturile cheie de decizie a celor care au mai depus un jurămînt – masonic – sau față de alt stat, pe lîngă cel față de România;

5). – ca să prevenim o revoltă violentă în masă, probabil și sîngeroasă, românii, după atîta jaf și umilire, au nevoie imediată de dublarea salariilor și pensiilor, inclusiv cele militare, obiectiv care se poate realiza ca urmare a confiscării averilor ilegale făcute de mafioți din resursele țării, din jaful și prăduirea bogățiilor naționale, precum și prin desecretizarea dosarelor marilor privatizări din ultimul sfert de secol și reexaminarea în instanțe a clauzelor concrete din fiecare caz. Un obiectiv esențial și urgent este de a obliga băncile străine să recalculeze creditele la paritatea leu valută din momentul încheierii împrumuturilor și plata în lei. Să achiziționăm aur și argint, tot mai mult să cumpărăm produse românești și nu pe cele străine. Trebuie interzis exportul de cereale și de produse strategice, concomitant cu crearea de rezerve de război.

6).- o atenție deosebită trebuie acordată sprijinirii și consolidării adevăratei prese libere și demne – tribună a adevărului, democrației și dreptății, presă care să se pună la dispoziția cetățeanului simplu, cinstit și iubitor de patrie. Inteligența este conectată la evenimentele care se anticipează, iar mass media trebuie să informeze orice mișcare stranie în teritoriu, ca adevărați senzori de veghe ai stării de normalitate pentru a nu fi surprinși din interior de situații ale căror efecte ar putea fi catastrofale. Viața oamenilor contează în primul rînd, teritoriu îl pot recupera supraviețuitorii ulterior. Încă avem nevoie de eroi vii, nu de eroi morți. Zamolse – Moș Crăciun, întîiul nostru Iisus, este cu noi.

7). – în condiții legale noi în care vor apare noile partide ale dacoromânității în țară și în întreaga lume, este nevoie de revigorarea pînă în noiembrie a tuturor organizațiilor Partidului României Europene care va deveni Partidul Dacilor Liberi, pentru a promova interesele dacoromânității, pentru a apăra și consolida drepturile și libertățile de orice fel ale dacoromânilor, în orice vreme, oriunde s-ar afla în lume; în acest sens trebuie să extindem cooperarea P.R.E. –Partidul Dacilor Liberi cu toate celelalte ong-uri, partide, academii, universități, asociații independente din țară și din comunitățile dacoromânești etc.

9) – În spiritul Daciei preistorice – testamentul zamolsian al dacoromânilor opera nemuritoare a marelui Nicolae Densușianu – președinte de onoare în eternitate al Academiei DacoRomâne, pe linia marelui B. P. Hasdeu – cel care prin studiul său genial ”Perit-au dacii?” – a deschis ipoteza dacoromânească de cercetarea istorică precum și la îndemnul lui Mihai Eminescu, dacoromânului absolut, voievodul limbii dacoromâne care cerea ca totul să fie dacizat, trebuie să continuăm promovarea la nivel internațional a dacoromânisticii – știința despre conștiința națiunii dacoromâne (acțiuni și inacțiuni) de la începuturi și pînă în viitorii posibili și dezirabili, cu alte cuvinte, istoria, cultura și civilizația dacoromânească, de-a lungul a zece milenii pe Terra. Spre acest înalt și nobil obiectiv am atras și membrii ai Academiei Române – care ar trebui să întemeieze o secție de dacoromânistică prin statutul său, înalte fețe bisericești din Biserica Ortodoxă Română care recuperează spiritualitatea zamolsiană ca prima noastră religie națională precreștină, în care Zamolse este primul nostru Iisus, inclusiv reprezentanți ai Institutului Cultural Român și ai altor instituții ale națiunii, unii membrii ai societății civile (sau ceea ce a mai rămas curat, nepolitizat din ea) – ca de altfel și membrii ai asociațiilor de creatori, ai unor societăți literare, artistice, tehnice, profesionale independente din vatră și unele comunități dacoromânești din întreaga lume.

Blocul Unității Naționale – BUN continuă să-și c

Societatea ”Carpații” desfășoară proiectul eminescian al Daciei Mari cît se poate de deschis, în cele mai importante vetre românești de pe Terra, pentru conștientizarea intereselor naționale contemporane adaptate geopolitice actuale, deosebit de fragile și delicate.

P.R.E.-D.L. pînă în noiembrie își va primeni conducerea centrală și conducerile locale în urma unui Congres extraordinar în curs de pregătire, va adopta un nou statut ca Partid al Dacilor Liberi, precum și un program adecvat intereselor naționale, în conformitate cu necesitatea unei rezistențe ferme contra oricărui agresor în viitorul războiului iminent care este dorit a fi declanșat de imperiile lumii de azi. Lansat acum șapte ani, la 9 mai 2007, PRE a fost sabotat din ordinul lui Traian Băsescu, infiltrat pentru a fi subordonat lui (a se vedea dosarul la C.E.D.O. al P.R.E. cu nr.56350/13 și Dosarul de la Tribunalul București al P.R.E.), împiedicat să își înfăptuiasca programul propus. În acest sens: a) va acționa astfel încît încă la viitoarele alegeri anticipate să îndeplinim obiectivul maxim de a cuceri puterea de stat în baza votului liber și democratic al românilor cinstiți și iubitori de țară. Obiectivul minim este acela de a deveni partidul național arbitru în Parlament, astfel încît, de atunci încolo să nu se mai poată constitui vreun guvern antinațional. b) chemăm românii cinstiți și iubitori de țară să-și impună voința națională prin vot democratic, pentru a înfăptui o politică națională cu adevărat în interesul națiunii, în conformitate cu voința liberă și aspirațiile de libertate, dreptate și demnitate, de refacere a economiei naționale prin stimularea producției interne și valorificarea resurselor proprii și de consolidare a stabilității, unității și echității în toate zonele țării. c) este necesar să recucerim din interior statul națiunii dacoromâne din mîinile alogenilor trădători și corupți, pentru a redeveni un stat democratic și de drept, puternic, o adevărată pavăză al intereselor naționale prin debăsificarea și demasonizarea totală a instituțiilor statului pervertite la tiranie, mafie și furt al avuției naționale, inclusiv la nivelul comunităților românești din lume.

Totodată trebuie protejate granițele țării contra imperiilor vecine, să protejăm capitalul și munca autohtonă de intereselor neocoloniale ale transnaționalelor care trebuie repuse sub control real. Desecretizarea dosarelor de privatizare și de restituire a proprietăților va avea drept finalitate rezilierea contractelor frauduloase și impunerea procentelor de cel puțin 51% pentru România în toate domeniile pentru a prelua controlul asupra resurselor proprii, recuperarea pagubelor. Toate împrumuturile contractate în valută trebuie să fie convertite în lei, la cursul din data încheierii acestora. Nu este nici o grabă să întrăm în spațiul Schengen și nici să adoptăm moneda euro pentru că acestea s-ar putea să nu mai existe în viitor apropiat, iar România nu e pregătită în acest sens.

Garda DacoRomână – un tribunal moral al dacoromânității acționează pentru consolidarea spiritului sănătos, cinstit, iubitor de țară și de neam în conducerea comunităților din vatră și în majoritatea obștilor cultural-spirituale dacoromânești din lumea întreagă, printr-o judecată morală adevărată, conformă cu valorile tradiționale, cu resursele de care națiunea suverană dacoromână are nevoie pentru a se autoconduce în mod liber și demn într-o lume globală a națiunilor libere, promovînd valorile eterne ale umanității.

Puterea coruptă de către doctrinele alogenilor (comunismul, liberalismul, social-democratismul, ecologismul etc. sunt ideologii antinaționale, singura doctrina pentru România este naționalismul – doctrina națională care a fost în acest sfert de veac binișor compromisă, din nefericire) va căuta să împiedice acțiunile noastre, să ne compromită, etichetîndu-ne ca fiind legionari, comuniști, militariști, antoneșcieni, securiști, protocroniști, teroriști, extremiști de dreapta sau de stînga, anarhiști, tracomani, dacomani, dacopați, antisemiți, antimaghiari, pronaziști, proasiatici, ultranaționaliști etc. Suntem dacoromâni și punctum!

Ne vor cere să ne schimbăm ideile, denumirea instituțiilor, ne vor interzice partidele, fundațiile, asociațiile, ne vor prigoni și ne vor teroriza, condamna, probabil chiar și asasina. Nu vom rămâne pasivi, nu putem să nu reacționăm la agresiunea continua. Căci ”nu-i tot una leu să mori, ori cîine-nlănțuit!”

Vom învinge! Noi, ca dacoromâni, suntem prodacoromâni, nu luptăm împotriva altora, nu suntem nici antisemiți, nici antimaghiari sau anti ruși, antiamericani, ci ne apărăm modul de a fi români de la facerea lumii, iar cei care sunt împotriva noastră sunt antiromâni și îi vom trata ca atare, vom fi împotriva lor!

10). Lumea este conștientă de confruntare militară mondială iminentă. Imperialii lumii vor război dînd vina unii pe alții, pe cei mici și cred că vor supună lumea cu rachetele lor. Nu dorim așa ceva, dar viitorul este imprevizibil. În acest sens, România este împotriva oricărui război, are nevoie de pace, de stabilitate, de dezvoltare normală, nu de conflicte sîngeroase sau războaie civile provocate.

Un dicton vechi şi plin de înţelepciune spunea: «Si vis pacem para bellum». Omul contemporan trebuie să adauge un alt dicton: Dacă vrei să cîştigi războiul, trebuie să pregăteşti pacea”. Cînd România se află în nenorocire, ca primă țină după

Ucraina, nu mai este loc pentru minciuni, o diplomație realistă, inteligentă este necesară.
România a fost este și va fi un stat de necesitate europeană, pilon între răsărit și apus, între nord și sud, vatră nemuritoare, națiune matcă, generatoare a unor culturi și civilizații nemuritoare și pentru viitor.

 

onsolideze militantismul pentru unitatea, identitatea și demnitatea vetrei strămoșești în comuniunea de spirit cu celelalte comunități dacoromânești din întreaga lume. Unitatea națională este valoarea cea mai amenințată în această vară la toate punctele cardinale ale vetrei, în Ardeal și în Moldova, în special.
Chiar dacă, aproape sigur, vom înfrunta sacrificii inimaginabile – pierderi umane uriașe, pierderi teritoriale semnificative, pierderea statului, ocupații militare străine, destabilizări interne surprinzătoare, victoria va fi în final a noastră. Nădăjduim că, la semnarea păcii, România va deveni DacoRomânia adevărată, întreagă, unită, liberă și prosperă. Iar pentru aceasta trebuie să fim de partea învingătorilor și nu a celor ce vor fi învinși, să gîndim ca stăpînii, ca învingătorii, nu precum slugile. Vae victis!

În acest sens, dacă azi actualii deținători ai deciziei politico-militare desfășoară planul A și poate au și un plan B de rezervă, noi vom afirma deschis, independent, cu orice risc, Planul C care înseamnă ieșirea din capcanele U.E.-N.A.T.O. care ne-au dus înapoi cu o jumătate de secol, dacă nu chiar cu un secol, și orientarea spre BRICS, în special către China – singura superputere în devenire care este prietena sinceră a României. Conform Planului A, o parte va fi cu N.A.T.O.-U.E. conduse de S.U.A., cel mai puternic lider actual încă, și care ne-a ocupat, dar care nu mai are dreptul moral de învingător, iar o altă parte cu Planul C cu BRICS, conduse de China – lider mondial în ascensiune accelerată, prieten tradițional.
Viața va dovedi cine va fi învins și cine va învinge.

La noi trădarea a devenit o armă redutabilă. Dacă aliații ne-au trădat și ne vor trăda – și de fiecare dată am rămas singuri, îi trădăm și noi cînd le e lumea mai dragă…

Înțelepciunea ne arată că nu trebuie, nu se poate să fim toți pentru A sau pentru C.

Dacoromânitatea va fi astfel întemeiată și asigurată de victorie în orice variantă.

. Zamolsianismul rămâne filosofia de viață care ne-a călăuzit peste opt milenii înainte de creștinismul ortodox, ca înaintemergător al credinței naționale. Paleocreștinismul zamolsian este în adîncul sufletului nostru prin tradițiile ancestrale și este continuat de Iisus. Zamolse nu a fost păgîn, ci precreștin și a procesat primul ideea nemuririi pe care a zidit prima credință monoteistă națională a strămoșilor noștri care ne-a ținut și ne ține vii și astăzi. Lui îi datorăm tradițiile strămoșești care dăinuie și azi, peste care s-a suprapus cele creștin ortodoxe mai mult sau mai puțin.

Legile belagine, legile frumoase, pămîntene, dăruite de Hestia lui Zamolse au fost și rămîn temelia legilor europene – leagănul culturii și civilizației europene, iar biserica noastră este creștin-zamolsiană și națională.

Românii cuminți și cu minte înțeleg mai bine că în lume sunt multe țări, dar una singură e Patria, România.

11) ADR promovează noua abordare a patrimoniului cultural imaterial (spiritual)– capitalul intelectual, protecția acestuia la nivel mondial, avînd în vedere că în această materie avem prioritate absolută în Europa, prin strămoșii noștri înaintași care apar în istorie pe lanțul identitar neîntrerupt atlanto-pelasgo-ramano-valaho-geto-latino-romano-traco-scito-goto-sarmato-iliro-moeso-macedo-armâno-bizantino-vlaho-tribalo-transilvano-moldo-românii. Astfel că, întregul lanț al zalelor identitare al celor peste 10 000 ani de continuitate ai strămoșilor noștri, este rezumat într-un cuvînt compus: dacoromânii –adică toți cei dinainte, toți cei de azi și toți cei de mîine.

12) – Forțele sănătoase ale dacoromânității s-au regrupat pentru a consolida rezistența culturală contra globalizării care are drept scop sugruma națiunilor în afară de una-două care se vor mai cu moț peste celelalte. Ofensivă națiunilor care nu și-au epuizat rolul lor istorie este în plin avînt pe toate meridianele și paralelele lumii, inclusiv în interiorul unor imperii în curs de dezmembrare.

DacoRomânia va exista pe fundamentul dreptului zamolsian al națiunilor libere și suverane, nu pe dreptul imperial al Romei pe care se constituie Uniunea Europeană ca imperiu romano-german.

Acolo unde se vorbește în limba română, acolo este și DacoRomânia!

În fond, faptul că noi existăm, iar alții, foști dușmani nu mai sunt, arată că am reușit să biruim prin 10 000 de ani în istorie. Am dacizat Imperiul Roman, am rezistat tuturor ocupanților migratori, am răsturnat toate imperiile care au venit peste noi. Dovada este că noi mai suntem, ele mai sunt doar în carțile de istorie.

Dacoromânitatea a naționalizat comunismul iudeo-kazaro-sovietic, va naționaliza în curînd și europenismul iudeo-kazaro-neobolșevic cu nuanțe naziste și tot vom fi români în eternitate.

Răspunsurile viitorului privesc naționalizarea globalismului iudeo-kazaro-american, poate și a celui asiatic, unde s-a mutat deja centrul lumii… Unii se întreabă: oare și chinezii vor face cu noi precum turcii, nemții, rușii sau americanii acunci cînd vor deveni prima națiune a lumii? Alții spun: pe Terra va fi pace aunci cînd tancurile chinezești vor ajunge la Nistru și la Iordan…

Nimeni nu-i profet în țara lui. Suntem ceea ce am fost și vom fi ceea ce suntem.

Națiunea va ști să supraviețuiască prin orice vremuri. Geniul etern al națiuniii dacoromâne, după ce l-a cunoscut pe autorul Daciei preistorice, N. Densușianu, care l-a ajutat să ajungă în Valahia, scria cele de mai jos, lucrînd ca simplu hamal în port la Dunăre:

”Ce-ți doresc eu ție dulce Românie / Țara mea de glorii, Țara mea de dor?/ Brațele nervoase, arma de tărie,/ La trecutu-și mare, mare viitor! Viață în vecie, glorii, bucurie/ Arme cu tărie, suflet românesc,/

Vis de vitejie, fală și mândrie / Dulce Românie, asta ți-o doresc!”

Deviza noastră:  DacoRomânia va renaște prin adevăr, dreptate, muncă și credință!

dr. Geo Stroe, președinte fondator
(cu ajutorul sprijinitorilor noștri întru ideal din 9.05.2015. – Ziua redobîndirii independenței naționale – la 15.06.2015, ziua nemuritorului zamolsian Mihai Eminescu)
————————————————————————————————————-
FUNDATIA ACADEMIA DACOROMÂNĂ „TEMPUS DACOROMÂNIA COMTERRA” (F.A.D.R.T.D.C.) este rezultatul unificării prin absorbţie a FUNDAŢIEI TEMPUS, fondată de preşedintele fondator Geo Stroe (constituită la 23.11.1991 în Traian; dosar 751/PJ/1991 la Judecătoria sect.1), cu ACADEMIA DACOROMÂNĂ – A.D.R. (continuatoare şi legatară unică a Institutului Naţional pentru Românitate şi Românistică – INPROROM, fondat la 1.12.1991, a ”Societății culturale Renașterea Daciei” şi a Cercului de studii ”DECENEU” din anii `70, dosar nr. 34/PJ înregistrat la 24.01.1992 la Judecătoria Sect.1, prin sentinţa civilă nr. 49 din 31.01. 1992, reorganizată, ulterior, reorganizată în Academia Dacoromână la 9.05.1995; apoi, cu alte modificări în dosarul nr. 51/P.J./2003), pentru înfăptuirea Programului PROTEMDACOM-10 050 (2 050). Ca fundaţie, este independentă de stat sau de partide politice, non-profit, are personalitate juridică de drept privat, de cercetare în domeniile ştiinţei, culturii, artei şi tehnicii, independentă în acţiunile ei. Ea se constituie ca o societate a oamenilor liberi, care au conştiinţă de dacoromâni şi deviza: „A fi pentru a şti, a şti pentru a avea, a avea pentru a putea, a putea pentru a face, a face pentru a fi oameni fericiţi!” A.D.R. este autonomă în cadrul F.A.D.R.T.D.C. cu deviza: “Întru eternizarea valorilor temporale dacoromâneşti pe Terra noastră comună, într-o lume comterristă, a fiecăruia şi a tuturora!” Scopul A.D.R. este cunoaşterea, cercetarea, crearea, stimularea, promovarea, apărarea şi eternizarea valorilor dacoromâneşti de pretutindeni, pe Terra noastră comună. Obiectivul strategic al A.D.R. este pregătirea spirituală a renaşterii pentru reîntregirea naţiunii dacoromâne de pretutindeni în contextul valorilor umane europene și universale. Are cont CEC Bank S.A., Ag. Drumul Taberei, Buc., sect. 6,

Cod IBAN Cod IBAN R035CECEB60443RON0354455, Cod fiscal nr. 4929150, www.academiadacoromana.ro,
geostroe@gmail.com, 0722972522.

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Consiliul Unirii © 2015 Frontier Theme