Consiliul Unirii

Unirea Face Puterea

CALEA PAȘNICĂ A REVOLUȚIEI NOASTRE – REÎNTREGIREA

IMG_5407În dialog cu profesorul V.Dulghieru

V. M.: Situaţia politică din societate după răstur­narea guvernului şi destrămarea AIE-3 cere schimbarea de urgenţă a strategiei şi a tacticii de luptă a tuturor forţelor pro-europene împotriva oligarhilor, care-si croiesc un drum de consolidare a puterii şi a dic­taturii împotriva poporului. Care ar fi această strategie, tactică, ţinând cont că ea nu poate fi a forţei?

V.D.: Situaţia politică actuală în acest colţ de ţară atât de prost guvernat este una extrem de compli­cată. Prin furtul miliardului (de menţionat, însă, că buboiul s-a rupt acum, însă cocea de multă vreme, furturile în dimensiuni mari începând încă de pe timpul guvernării comuniste de către Voronin, Plahotniuc, Greceanîi, Dodon ş.a.) partidele de la putere s-au compromis total. In aceste ape, extrem de tul­buri, Dodon, Usatîi, dar şi Voronin, vor fi cei care vor pescui cel mai mult. În această schemă se încadrea­ză şi V.Plahotniuc, care şi-a făcut drum în politică, călcând pe trupuri. Ultimele acţiuni ale „păpuşarului” de eliminare din viaţa politică a concurentului nr.1 V.Filat şi a PLDM-ului, căderea Guvernului Streleț sunt drumul spre acapararea completă a puterii în stat, drumul spre dictatură. Europa Liberă scria recent ,Pentru un observator independent, afirmaţia că un singur om ar fi în stare să provoace un asemenea cutremur politic precum cel de la Chişinău, în aceste zile, pare cel puţin ciudată. Şi totuşi, în R.Moldova se poate!” Da, chiar şi imposibilul în alte state normale este posibil în R.Moldova! Mani­festările de stradă nonstop, de peste o lună şi jumătate, organizate de Platforma DA nu l-au oprit pe păpuşar, dimpotrivă! Probabilitatea degenerării acestor acţiuni de protest în unele violente este mare (este cazul violenţelor din faţa furnicarului păpuşarului GBS şi a Parlamentului!), iar aceasta este extrem de periculos, având în vedere şi exemplul viu al Ucrainei, această cale violentă este absolut inacceptabilă în acest moment. Atunci ce ar trebui făcut? Unica soluţie de a scăpa de oligarhi, de a scoate instituţiile statului de sub influenţa,păpuşarului ” este coaliza­ta tuturor forţelor democratice proeuropene, a intelectualității, a întregii societăţi.

V.M.: Dacă strategia şi tactica de luptă împotriva oligarhilor a tuturor forţelor revoluţionare a fost şi este doar a protestelor paşnice – de ce ea nu dă rezultatele dorite? Oare numai pentru că oligarhii sunt susţinuţi de trădătorii interni şi externi, oare pentru că ei nici morţi nu vor pleca de la putere?

V.D.: Cu regret, protestele paşnice organizate de Platforma DA pe parcursul a mai mult de 7 luni nu au dat rezultatele dorite, cu toate că au fost antrenaţi în unele momente şi peste 100 000 de manifestanţi. Este un exemplu prost de utilizare ineficientă a ener­giei maselor. Nici căderea unuia dintre oligarhi V.Filat nu este meritul ei, ci doar al lui V.Plahotniuc. Dimpotrivă, pe parcurs, unul dintre principalii figu­ranţi în fortul miliardului, I.Shor a fost ales cu o ma­joritate de voturi în funcţia de primar al or.Orhei, iar un alt vântură-lume, legat cu lumea interlopă, R.Usatîi a fost ales cu o majoritate zdrobitoare la func­ţia de primar al celui de-al doilea oraş ca mărime şi importanţă – Bălţi. Dar şi acţiunile în unele cazuri ale protestatarilor din cele două tabere de corturi care, cel puţin declarativ, împărtăşesc ide­ologii diferite, au fost lipsite de orice logică. Să nu fi înţeles liderii Platformei DA că în spatele organi­zatorilor protestului din 15.10.2015 din faţa clădirii parlamentului, când a fost privat de libertate V.Filat, de facto se afla V.Plahotniuc? Acest lucru era vizibil cu ochiul liber. În opinia mea, liderii Platformei DA, dintr-un orgoliu nesănătos, pur moldovenesc, de a-şi asuma, în exclusivitate, meritul, au îngrădit – pe toate căile – accesul intelectua­lităţii, a altor forţe proeuropene, la organizarea protestelor, reducând la minimum eficienţa acestor proteste.

V.M.: În această luptă îşi fac loc şi forţele proruse  (Dodon, Voronin, Usatîi…), care nu-şi as­cund nici interesele, nici tactica de luptă. Cum ar fi mai raţional să procedeze toate forţele proeu­ropene progresiste (intelectualii, mass media…), pentru a demasca – foarte clar – pentru popor aces­te interese şi a schimba calea de luptă împotriva oligarhilor şi a proruşilor?

V.D.: Cu regret, din această luptă dusă de Platfor­ma DA cel mai mult au profitat Dodon şi Usatîi. Aţi observat că pe 15 octombrie adevăratul stăpân pe si­tuaţie era Usatîi, care cu bandiţii săi verificau chiar şi maşinile poliţiştilor!, ale parlamentarilor. Dodon şi Usatîi, într-adevăr, nu-şi ascund interesele: să fie cât mai rău în acest colţ de ţară, să cadă guverna­rea, să fie organizate alegeri anticipate, în urma cărora să preia puterea, că anuleze Acordul de Aso­ciere cu UE şi să reorienteze vectorul de dezvoltare spre Est, spre efemera Uniune Vamală – în realitate, spre Rusia. Este clar ca buna ziua. Cu totul altceva este la celălalt pol. Guvernarea actuală este, declarativ, proeuropeană, însă, în fapte, este antieuropeană. În spatele lui Plahotniuc se vorbeşte că ar fi banii din Est! Oare nu este clar că vectorul european este incompatibil cu prezenţa în echipă a lui V.Plahot­niuc? In acest sens a avut dreptate V.Filat, în ulti­mul său discurs în faţa Parlamentului. V.Plahotniuc trebuie să-l urmeze la dubă şi, poate, atunci Partidul Democrat ar acţiona mai liber cu colegii de Alianţă pe direcţia integrării europene. Pentru a-1 scoate pe V.Plahotniuc pe linie moartă este necesa­ră o coalizare majoră a tuturor forţelor progresiste, a intelectualităţii, folosirea în acest scop a tuturor mijloacelor posibile (massmedia, diverse tribune).

V.M.: Platforma DA, partidele de la putere, dar şi în unele din opoziţie, toate au neglijat mesajul unionist – Reîntregirea din anumite considerente politice şi personale. Cum şi ce ar trebui să facă acum aceste forţe care doresc să realizeze cursul european, pentru a accepta mesajul Reîntregirii ca singura cale corectă şi dreaptă în realizarea ade­vărului istoric şi izbăvirea de tâlhari, corupţie?

V.D.: Faptul că Partidul Democrat de la putere (dar şi PLDM) au neglijat mesajul Reîntregirii este clar. Nu-mi este clar de ce Platforma DA a respins vehement acest mesaj, ajungând chiar la maltratarea tinerilor unionişti, care aderaseră la proteste. Sub acest aspect ei s-au postat de aceeaşi parte a bari­cadei cu mult hulitul de ei Plahotniuc, cu Dodon, Usatîi, Voronin! Aceasta a fost greşeala (oare numai greşeală?) Platformei DA. Acum s-a ajuns la o situa­ţie când trebuie întreprinse acţiuni mai radicale. În acest sens, mi se pare util şi binevenit Apelul de con­stituire a Uniunii statale ,Romănia-Republica Mol­dova” (după modelul Uniunii Europene: cu două guverne, două capitale, două Parlamente, dar cu un singur DNA!). Este cu mult mai reală şi benefică pentru omul simplu, decât efemera uniune vamală, cu fostul ei stăpân aflat la sute de kilometri. Să ne amin­tim că au mai fost lansate apeluri similare din partea FDRM, lansat acum apr. 10 ani în urmă, al mişcării Acţiunea 2012, al PNL. Aceasta ne-ar scuti acum de foarte multe belele: repetarea scenariului ucrainean, ieşirea din mizeria economi­că şi politică în care am ajuns, integrarea reală în Uniunea Europeană. Se vorbeşte că istoria uneori se repetă prin ea înseşi. Situaţia de astăzi o putem într-o măsură oarecare compara cu cea din 1918. în situaţia dezastrului provocat de bandele bolşevizate, care părăseau masiv frontul, elita politică de atunci a luat unica soluţie corectă – Unirea cu Patria Mamă. Acest fapt a salvat populaţia Basarabiei de tâlhăriile bandelor bolşevizate, de războiul civil fratricid, de foametea organizată din 1931-1933, în care au fost sacrificate intenţionat sute de mii de români transnistreni, de colectivizarea forţată în varianta anilor treizeci.

V.M. Dacă situaţia este, într-adevăr, atât de gra­vă şi complicată, dacă lupta pentru Reîntregire şi parcursul european cere reunirea tuturor forţe­lor proeuropene ce loc îi revine şi aici intelectua­lităţii noastre care, din păcate, a adormit sau îşi continuă somnul atunci când poporul s-a trezit, s-a sculat şi deja luptă fără lideri patrioţi?

V.D.: într-adevăr, intelectualităţii îi revine un rol primordial, aşa cum a fost şi în anii 90’. Mă închin în faţa Dumneavoastră ca un veritabil intelectual care duceţi cu perseverenţă mesajul Reunirii pe par­cursul ultimilor peste 25 de ani. Consider o crimă a sta acum deoparte în ipos­tază de aşteptare atunci când intelectualii îi datorează totul lui moş Ion, că pe spinarea lui au devenit intelectuali. Nu aşi vrea să-i dau dreptate lui Mircea Eliade care, la 1934, se întreba ,de ce sunt intelectu­alii laşi?” „Aţi văzut vreodată un „intelectual” în timpul unei crize politice sau al unei prefaceri inter­naţionale? Nu numai că e uluit şi neinformat, asta încă n-ar fi o ruşine prea mare. Dar e de-a dreptul înspăimântat, e copleşit de frică, e paralizat de pa­nică. Umblă aiurit, pune întrebări oricui, ascultă pe oricine îi vorbeşte, are o încredere oarbă în orice dobitoc politic (cum ar fi astăzi R.Usatîi) – şi tre­mură pentru viaţa şi libertatea lui ca cel din urmă dintre sclavi. Numai atunci îşi dă el seama, ce puţin s-a „ interesat” de viaţa socială din jurul său. Şi ca­ută pretutindeni sprijin, adăpost, încurajare. Renun­ţă la orice demnitate personală, uită cu desăvârşire misiunea lui istorică; frica face din el o lichea şi un sclav. De câte ori plutesc în aer psihoze politice, de câte ori se întâmplă sau se aşteaptă ceva grav – o revoluţie, o reformă acerbă, un atentat, o schimbare esenţială a ordinei sociale – bietul „ intelectual” ro­mân îşi pierde minţile… “.„Deşteaptă-te, intelectualule!” ar fi un strigăt de deznădejde al lui moş Ion!

V.M.: Cum ar fi mai bine să fie treziţi, chemaţi şi încadraţi în lupta pentru crearea unui „Sfat al Ţării”, pentru un guvern al Salvării Naţionale prin intensificarea unirii tuturor forţelor româ­nismului FDRM, PNL, Consiliul Unirii, Acțiunea 2012 (Tinerii Moldovei, partidele ce acceptă mesajul unirii…) pentru a realiza în fapt Apelul din 29.10.2015?

V.D.: Mă întreb, deseori: să fie oare întreaga clasă politică naţională, întreaga intelectualitate, întregul parlament un teatru de păpuşi condus din umbră de un singur păpuşar? A venit momentul să ne unim cu toţii într-un singur torent. Să uităm ce ne dezbină, să scoatem în prim-plan această idee a reîntregirii. Să explicăm pe toate căile beneficiile imediate ale creării Uniunii Statale „România – Republica Mol­dova”. Să ne facem cât mai mulţi aliaţi ai ideii, în special, printre cei nedecişi. Să considerăm acea a doua şedinţă comună a Guvernelor României şi Re­publicii Moldova de la Constanţa (după prima de la Iași) ca primi-pași real în această direcţie. Să susţinem acum, pe toate căile, crearea unui guvern proeuropean, care s-ar transforma într-un „guvern al salvării naţiona­le “, să nu admitem în nici un caz alegerile anticipate, dorite atât mult de Kremlin şi de marionetele lui – Dodon şi Usatîi. Acest lucru îl pot face cu un efect deosebit intelectualii atât din mediul urban cât şi, în special, din mediul rural, care au mult mai multe posibilităţi, mai multe tribune pentru a promova acest mesaj. Să ne ajute Dumnezeu!

Literatura și Arta,

19 noiembrie, 2015

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Consiliul Unirii © 2015 Frontier Theme