Consiliul Unirii

Unirea Face Puterea

APEL CĂTRE CETĂȚENI

Stimaţi concetăţeni ai Republicii Moldova!11045340_623281037802459_7206853348673805721_n

Vă adresăm prezentul apel, exprimăndu-ne profunda îngrijorare în legătură cu situaţia politică curentă, care ar putea evolua într-un război civil. Prin declaraţiile sale aberante, lipsite de sens şi raţiune din ultimul timp, aşa-zisul „preşedinte al întregului popor”, Igor Dodon, acutizează şi mai mult situaţia. Mai mult, ele sunt incompatibile cu funcţia sa de şef al statului şi lezează în mod grav prevederile Constituţiei Republicii Moldova, deoarece „preşedintele întregului popor»: 1) în realitate, prin acţiunile şi faptele sale, s-a dovedit a fi un vasal docil al Kremlinului, care regretă că Rusia n-a ocupat în 1812 toată Moldova istorică, ci numai o parte a ei: „E rău că Rusia nu a ocupat întreaga Moldovă. Am fi avut astăzi o Moldovă Mare”, a declarat acest individ la Moscova, în inima imperiului răului, la una din întâlnirile sale cu ţarul Putin (art. 1.al.1. Republica Moldova este un stat suveran şi independent, unitar şi indivizibil); 2) prin politica pe care o promovează nu ne reprezintă interesele naţionale, ci, de fapt, a uzurpat puterea de stat în interesele propriului partid, antinţional, filorus şi aniromânesc (art.2, al.1 şi 2.Suveranitatea şi puterea de stat); 3) vorbeşte permanent numai de primejdia NATO, dar tace atunci, când e vorba de prezenţa armatei Federaţiei Ruse din Transnistria, colaborând activ cu separatiştii regimului de la Tiraspol, în detrimentul intereselor naţionale ale Republicii Moldova (art. 11, al.2.

Republica Moldova nu admite dislocarea de trupe militare ale altor state pe teritoriul său); 4) în loc să explice separatiştilor, vorbitorilor de limbă rusă că introducerea limbii ruse ca a doua limbă de stat nu-i va scuti de necesitatea de a studia/a vorbi limba română, deoarece în toate statele în caresunt mai multe limbi de stat funcţionarii publici, sfera deservirii şi toate instituţiile publice sunt obligate să cunoscă şi să aplice oricare dintre limbile de stat, culmea!… preşedintele Dodon admitre trecerea de la grafia latină le cea chirilică (art.13, al.1. Limba de stat, funcţionarea altor limbi); 5) prin politica sa de transnistrizare şi federali-zare a Repu blicii Moldova, nu este garantul suveranităţii, unităţii şi integrităţii naţionale, ci apără interesele Federaţiei Ruse, imperiu care ne-a asuprit şi ne-a nenorocit 167 de ani prin politica sa de deznaţionalizare, rusificare forţată şi distrugere a tot ce a fost şi este românessc în acest ţinut, bătându-şi joc de noi şi azi (art. 77, al. 1 şi 2. Preşedintele Republicii Moldova, şeful statului).

Pentru independenţa Republicii Moldova, pentru limbă, alfabet şi tricolor şi-a dat viaţa floarea neamului nostru, s-a vărsat atâta sânge la Nistru, iar şeful statului ne cheamă pe toţi să capitulăm în faţa separatiştilor, inclusiv pe veteranii de război, fii ai ţăranilor de la plug, copii de profesori şi învăţătiori, specialişti ai economiei naţionale, cei care au fostprintre primii în tranşee în 1991-1992, fie la Cocieri, Coşniţa, Tighina sau Chiţcani, apărând cu demnitate, sacrificiu şi cu Dumnezeu în inimile lor Independenţa şi Suveranitatea Republicii Moldova?! Dacă aşa stau lucrurile, atunci cine sunt aceşti veterani de război, domnule preşedinte, în opinia Dvs? Vâ întrebăm şi ca comandant suprem al veteranilor de război.Unde aţi luptat Dvs atunci, dle Igor Dodon?. Unde au fost acei laşi, care acum doresc să ne divizeze în continuare republicuţă de pe Bâc? Un preşedinte care-şi stimează Ţara, Constituţia şi Drapelul de Stat ar trebui să fie comandant şi garant al acestor veterani, dar realitatea e cu totul alta. După cele întâmplate (depunere de flori la monumental separatiştilor căzuţi în luptele de la Tighina, unde,
printre altele, pe Aleea eroilor transnistreni este înmormântat şi Eroul Republicii Moldova, Cavalerul Ordinului Ştefan cel Mare, sergentul de poliţie Valeriu Briceag (verificaţi!), cine, sunteţi, totuşi, Dvs., domnule preşedinte ? Răspunsul vine de le sine. Da, în istoria milenară a neamului nostru au fost trădători, lepădături şi cozi de topor, dar preşedintele actual, prin declaraţiile sale stupide, i-a întrecut pe toţi la un loc. Este o mare ruşine naţională, râde lumea civilizată de noi! În virtutea celor menţionate, ne întrebăm şi vă întrebăm: de ce tac organelle abilitate: Curtea Constituţională, Parlamentul, Procuratura, Justiţia?!. Spre regretful nostru, tac. Tac partidele politice şi organizaţiile obşteşti?!. Această tăcere prevestitoare de furtună ne pune pe gânduri. Cerem de la organelle de resort să se autosesizeze şi să întreprindă măsurile respective. Pentru aceste încălcări constituţionale „preşedintele întregului popor” trebuie suspendat din funcţie şi deferit justiţiei! Stimaţi concetăţeni! Oare nu ne ajunge calvarul de peste 200 de ani de ocupaţie ruso-sovietică prin care am trecut: robie, discriminare, genocid, deportări, foamete organizată, şerbiу colhoznică, lagăre de muncă, beciuri cu var, mancurtizare etc.

În faţa noastră stă dilema: a fi sau a nu fi. A fi înseamnă unire cu lumea civilizată în Uniunea Europeană.A
nu fi înseamnă înapoi, în ţarcul rusesc, unde au fost duşi bunicii şi părinţii nostril şi unde ne cheamă
preşedintele Dodon. Tertio non datum! Treziţi-vă măcar în ceasul al doispreyecealea, pe urmă va fi
prea târziu.

V. Cocarcea, preşedintele Filialei Orhei a Ligii Scriitorilor Români.
A. Calcea, preşedintele Organizaţiei Teritoriale Orhei a A.O. Uniunea Naţională
a Veteranilor Rrăzboiului Pentru Apărarea Integrităţii şi Independenţei Republicii Moldova.
Ion Levinţa, preşedintele Organizaţiei Teritoriale Orhei a Partidului „VOINŢA POPORULUI”

P.S.:

POPOR PROSTIT ŞI NECĂJIT….
Popor prostit şi necăjit,
Nici până azi nu te-ai trezit,
Deja e-n curs mileniul trei,
Dar tu tot încă eşti cu ei!
Cu cei ce Plaiul ţi-au furat
Şi neamul ţi l-au deportat!
Cu cei ce ţi-au distrus icoane
Şi ţi-a adus prăpăd şi foame!
Urmaşii lor fără obraz
Şi azi îţi fac mare necaz,
Se simt mai bine ca acasă
Şi fac ce vor la tine-n casă!
Trezeşte-te din somn de moarte,
Popor prostit, bătut de soartă!
Din nou călăul ţi-ai votat
Şi în căpcană te-ai băgat!
Cu nostalgia din trecut
Tu poţi să pierzi acest ţinut…
Şi nu ţi-or da pe-al tău pământ
Măcar nici loc pentru mormânt!
Vasile COCARCEA, publicist

 

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Consiliul Unirii © 2015 Frontier Theme