Consiliul Unirii

Unirea Face Puterea

Conferinţa de presă a CU cu tema: “Propunerile Consiliului Unirii pentru Guvernul Republicii Moldova cu privire la comemorarea a 200 ani de la dezmembrarea Ţării Moldovei în anul 1812”


Către Guvernul Republicii Moldova

D E M E R S

La 16 mai anul 2012, se împlinesc 200 de ani de la încheierea Tratatului de Pace de la Bucureşti, semnat între Imperiul Rus şi Imperiul Otoman, la încheierea războiului ruso-turc din 1806 – 1812, în urma cărui fapt Imperiul Ţarist a ocupat teritoriul Moldovei dintre Prut şi Nistru, pe care-l vor numi ulterior,  în 1813, “Bessarabia “.

Prin articolele 4 şi 5, Imperiul Otoman ceda Imperiului Rus un teritoriu de 45.630 km², cu 482.630 de locuitori, 5 cetăţi, 17 oraşe şi 695 de sate (conform  recensământului ordonat de autorităţile ţariste în 1817). Au trecut în componenţa Imperiului Rus ţinuturile Hotin, Soroca, Orhei, Lăpuşna, Greceni, Hotărniceni, Codru, Tighina, Cârligătura, Fălciu, partea răsăriteană a ţinutului Iaşilor şi Bugeacul.

Vechiul principat al Moldovei a fost destrămat, după ce pierduse Bucovina în 1774. Cedarea de către Imperiul Otoman a părţii de răsărit a Moldovei s-a făcut cu încălcarea tratatelor în vigoare şi a dreptului internaţional (valabil în epocă), deoarece Moldova nu era o provinice turcă.

Actul din 1812 a fost începutul unui calvar cu consecinţe grave, resimţite peste câteva sute de ani asupra populaţiei dintre Prut şi Nistru.

Pornind de la această parte a istoriei teritoriului pe care locuim, Consiliul Unirii propune Guvernului Republicii Moldova să adopte o Dispoziţie „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor dedicate Zilei comemorării a 200 de ani de la dezmembrarea Ţării Moldovei de către Imperiul Rus în 1812 şi a victimelor acestei ocupaţii”.

Consiliul Unirii

Chişinău, 11 aprilie 2012

În numele Consiliului Unirii, semnează copreşedinţii: 

Ştefan Maimescu, ex-deputat, membru al Consiliului Naţional al Unirii-1991, membru al Consiliului ,,Asociaţiei Parlamentul 90”, preşedintele Asociaţiei socio-culturale ”Maluri de Prut” din Italia

Anatol Caraman, preşedinte AVR-1992 ”Tiras-Tighina”

Nicolae Dabija, scriitor, membru de onoare al Academiei Române, ex-deputat, membru al Consiliului Naţional al Unirii-1991, membru al ,,Asociaţiei Parlamentul 90”, preşedintele Forului Democrat al Românilor, preşedintele Forului Români de Pretutindeni

Gheorghe Mârzencu, membru ai Asociaţiei obşteşti ”Memoria victimelor regimului totalitar comunist”

Gheorghe Viţă, preşedintele Uniunii Românilor din Basarabia, nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa

Vitalia Pavlicenco, ex-deputat, preşedinte, Anatolie Revenco, vicepreşedinte ai Partidului Naţional Liberal

Valeriu Ciubotaru, preşedintele Partidului Naţional Român

Timotei Ţurcanu, inginer

Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

DISPOZIŢIE nr.­­­­­­­­­­­­­­___

din_____________ 2012

Chişinău

Cu privire la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor

dedicate Zilei comemorării a 200 de ani de la dezmembrarea

Ţării Moldovei de către Imperiul Rus în anul 1812 şi a victimelor acestei ocupaţii

__________________________________________

În scopul organizării şi desfăşurării acţiunilor dedicate Zilei comemorării a 200 de ani de la dezmembrarea Ţării Moldovei în anul 1812 şi a victimelor acestei ocupaţii,

1.Se aprobă Planul acţiunilor dedicate Zilei comemorării a 200 de ani de la dezmembrarea Ţării Moldovei de către Imperiul Rus în anul 1812 şi a victimelor acestei ocupaţii, conform anexei.

2. Se declară Ziua de 16 mai 2012 curent drept Zi de doliu, în legătură cu comemorarea  a 200 de ani de la dezmembrarea Ţării Moldovei de către Imperiul Rus în 1812 şi a victimelor acestei ocupaţii. În ziua de 16 mai 2012, în toate localităţile:

a)      va fi arborat în bernă Drapelul de stat;

b)      la ora 10.00, în semn de profundă compasiune pentru victimile ocupaţiei Ţării Moldovei de către Imperiul Rus în anul 1812, se va păstra un moment de reculegere.

3.  Se recomandă:

–         autorităţilor administraţiei publice locale să elaboreze şi să realizeze planuri – scenarii proprii de acţiuni dedicate Zilei comemorării a 200 de ani de la dezmembrarea Ţării Moldovei de către Imperiul Rus în anul 1812 şi a victimelor acestei ocupaţii;

–         mijloacele de presă să mediatizeze acţiunile dedicate Zilei comemorării a 200 de ani de la dezmembrarea Ţării Moldovei de către Imperiul Rus în anul 1812 şi a victimelor acestei ocupaţii.

4. Acoperirea financiară a acţiunilor incluse în Planul de acţiuni şi în planurile de acţiuni teritoriale se va efectua din contul şi în limitele alocaţiilor aprobate în bugetele respective pe anul 2012 pentru organele responsabile de executarea acestora, precum şi din mijloacele speciale.

5. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii se pune în sarcina domnului Mihail Moldovanu, viceprim-ministru.

Prim-ministru                                                           Vladimir  FILAT

                                            Anexa la Dispoziţia Guvernului nr. _____din 2012

Planul 

acţiunilor dedicate Zilei comemorării a 200 de ani de la dezmembrarea

Ţării Moldovei de către Imperiul Rus în anul 1812 şi a victimelor acestei ocupaţii

Nr. d/o Denumirea manifestărilor Responsabili de executare Termenul de executare
1 2 3 4
1. Desfăşurarea, în localităţi, a acţiunilor dedicate Zilei comemorării a 200 de ani de la dezmembrarea Ţării Moldovei de către Imperiul Rus în anul 1812 şi a victimelor acestei ocupaţii. Autorităţile administraţiei publice locale 16-20 mai 2012
2. Desfăşurarea, în toate bisericile, a unui serviciu divin de pomenire a victimilor ocupaţiei Ţării Moldovei de către Imperiul Rus în anul 1812. Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove,Mitropolia Basarabiei 16 mai 2012
3. Organizarea, în localităţi, a meselor de pomenire a victimelor dezmembrării Ţării Moldovei de către Imperiul Rus în anul 1812. Autorităţile administraţiei publice locale 16 mai 2012
4. Depunerea de flori la Monumentul lui “Ştefan cel Mare şi Sfînt”. Ministerul Apărării, Cancelaria de StatMinisterul Culturii 16 mai 2012
5. Desfăşurarea mitingului de comemorare a 200 de ani de la dezmembrarea Ţării Moldovei de către Imperiul Rus în anul 1812 şi a victimelor acestei ocupaţii în Piaţa Marii Adunări Naţionale. La ora 10.00, în semn de profundă compasiune pentru victimile ocupaţiei Imperiul Rus, se va păstra un moment de reculegere. Primăria mun.Chişinău Cancelaria de StatMinisterul Culturii Academia de Ştiinţe a Moldovei 16 mai 2012
6. Organizareala Muzeul Naţionalde Arheologie şi Istorie a Moldovei, Muzeul Naţional de Arte şi Muzeul Armatei a unor expoziţii de documente şi materiale istorice consacrate războiului ruso-turc (1806-1812) şi consecinţelor ocupaţiei de către Imperiul Rus a Ţării Moldovei. Ministerul Culturii, Ministerul Apărării mai  2012
7. Organizareala Biblioteca Naţionalăa expoziţiei de cărţi dedicate războiului ruso-turc (1806-1812) şi consecinţelor ocupaţiei de către Imperiul Rus a Ţării Moldovei. Ministerul Culturii 16 mai 2012
8. Organizarea unei conferinţe ştiinţifice consacrate consecinţelor ocupaţiei de către Imperiul Rus a Ţării Moldovei în urma războiului ruso-turc (1806-1812). Academia de Ştiinţe a Moldovei mai 2012
9. Organizarea, în instituţiile de învăţămînt preuniversitar, secundar profesional şi mediu de specialitate a concursului de eseuri cu genericul „Basarabia însîngerată”, consacrat comemorării a 200 de ani de la dezmembrarea Ţării Moldovei în urma războiului ruso-turc (1806-1812) şi consecinţele ocupaţiei de către Imperiul Rus. Ministerul Educaţiei,Ministerul Afacerilor Interne,Ministerul Apărării, Serviciul Grăniceri mai 2012
10. Organizarea, în instituţiile de învăţămînt de toate nivelurile şi în unităţile militare, a orelor de educaţie patriotică consacrate comemorării 200 de ani de la dezmembrarea Ţării Moldovei de către Imperiul Rus în anul 1812 şi a victimelor acestei ocupaţii, cu păstrarea unui minut de reculegere. Ministerul Educaţiei,Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Serviciul Grăniceri, Serviciul de Informaţii şi Securitate 16 mai 2012
11. Difuzarea reportajelor de la manifestările dedicate evenimentului la posturile de radio şi TV republicane Instituţia publică naţională a Audiovizualului Compania “Teleradio-Moldova” 16 mai 2012
12. Difuzarea în cadrul emisiunilor radiofonice şi televizate „La datorie” şi „Scutul Patriei”, precum şi publicarea în ziarele „Gardianul ” şi „Oastea Moldovei” a materialelor consacrate comemorării a 200 de ani de la dezmembrarea Ţării Moldovei de către Imperiul Rus în anul 1812 şi a victimelor acestei ocupaţii. Instituţia publică naţională a Audiovizualului Compania “Teleradio-Moldova”;Ministerul Apărării,Ministerul Afacerilor Interne mai 2012


NOTĂ INFORMATIVĂ

privind Dispoziţia Guvernului Republicii Moldova

“Cu privire la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor

dedicate Zilei comemorării a 200 de ani de la dezmembrarea

Ţării Moldovei de către Imperiul Rus în anul 1812 şi a victimelor acestei ocupaţii”.

Aspectul istoric

La 16 mai curent, se împlinesc 200 de ani de la încheierea Tratatului de Pace de la Bucureşti, semnat între Imperiul Rus şi Imperiul Otoman, la încheierea războiului ruso-turc din 1806–1812. În timpul tratativelor, ruşii l-au cumpărat pe interpretul fanariot, reuşind, cu ajutorul acestuia, să ocupe teritoriul Moldovei dintre Prut şi Nistru, pe care-l vor numi ulterior,  în 1813,  “Bessarabia “. Intrepretul va fi sugrumat de turci, dar, cu aceasta, drama românilor n-a fost rezolvată. Faptul că a fost cedată Rusiei şi o parte din teritoriul voievodatului, în ciuda Tratatului moldo-otoman care garanta integritatea Moldovei, s-a datorat dibăciei negociatorului francez Gaspard Louis de Langeron, ce servea interesele Ţarului.

Tratatul de pace a fost semnat pe 16/28 mai 1812 la Bucureşti, în hanul agentului rus Manuc Bei. Tratatul avea 16 articole publice şi două articole secrete.

Prin articolele 4 şi 5, Imperiul Otoman ceda Imperiului Rus un teritoriu de 45.630 km², cu 482.630 de locuitori, 5 cetăţi, 17 oraşe şi 695 de sate (conform cu recensământul ordonat de autorităţile ţariste în 1817). Au trecut în componenţa Imperiului Rus ţinuturile Hotin, Soroca, Orhei, Lăpuşna, Greceni, Hotărniceni, Codru, Tighina, Cârligătura, Fălciu, partea răsăriteană a ţinutului Iaşilor şi Bugeacul.

Printr-un manifest emis la încheierea Tratatului de pace, Imperiul Rus s-a obligat să-şi retragă trupele din Moldova. De asemenea, ţarul garanta locuitorilor de pe ambele maluri ale Prutului dreptul ca, timp de un an, să se mute de ce parte a noi graniţe ar fi dorit şi să-şi vândă averea după propriul interes. În timpul acestui an, s-a înregistrat încheierea unui număr extrem de mare de vânzări şi de schimburi de moşii.

Vechiul principat al Moldovei a fost destrămat, după ce pierduse deja Bucovina în 1774, el a pierdut şi Basarabia. Cedarea de către Imperiul Otoman a părţii de răsărit a Moldovei s-a făcut cu încălcarea tratatelor în vigoare şi a dreptului internaţional (valabil în epocă), deoarece Moldova nu era o provinice turcă.

Pentru Ţarul Alexandru I, semnarea Tratatului a fost un mare succes diplomatic şi militar, el ratificându-l cu numai o zi înainte de declanşarea invaziei lui Napoleon în Rusia. Trupele retrase dela Dunăre au ajutat la lupta împotriva împăratului francez, iar Imperiul Otoman înfrânt a încetat să mai fie aliatul Franţei.

Actul din anul 1812 a fost începutul unui calvar cu consecinţe grave, resimţite peste câteva sute de ani. Dacă, la început, Ţarul Alexandru I a încercat să câştige simpatia noilor supuşi, prin asigurarea unor condiţii de dezvoltare autonome a provinciei, în scurtă vreme s-a trecut la reorganizarea Basarabiei în calitate de gubernie, populaţia fiind supusă politicii de rusificare şi de colonizare rusă, găgăuză şi ucraineană. Moldovenii din Basarabia Ţaristă sunt opriţi în a-şi învăţa limba maternă, opriţi a se ruga lui Dumnezeu în româneşte: şcoala şi biserica din Basarabia Ţaristă (1812-1917) au devenit pîrghia, cu ajutorul căreia Guvernul rus nădăjduieşte să rusifice populaţia românească. Acest calvar s-a finalizat prin Actul unirii Basarabiei cu România la 27 martie 1918.

Aspectul juridic

Conform Constituţiei Republicii Moldova, Art.32. Libertatea opiniei şi a exprimării şi Art.40. Libertatea întrunirilor, Conform Declaraţiei de independenţă a Republicii Moldova, aprobată prin Legea Republicii Moldova nr. 691 din  27.08.1991, care stipulează: “Considerând actele de dezmembrare a teritoriului naţional de la 1775 şi 1812 ca fiind în contradicţie cu dreptul istoric şi de neam şi cu statutul juridic al Ţării Moldovei, acte infirmate de întreaga evoluţie a istoriei şi de voinţa liber exprimată a populaţiei Basarabiei şi a Bucovinei”.

Conform pct.5 din Hotărârea Parlamentului nr. 433 din  26.12.1990, cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova, „Se garantează condiţii pentru continuitatea tradiţiilor populare, pentru realizarea iniţiativei cetăţenilor, organizaţiilor de stat, obşteşti, uniunilor de creaţie şi altor societăţi de a comemora oameni de vază, de a marca şi alte date istorice, social-politice de valoare, sărbători ale profesiilor şi alte sărbători şi evenimente legate de ciclul naturii şi de viaţa omului.

În conformitate cu art.8 din Legea Nr. 837 din 17.05.1996, cu privire la asociaţiile obşteşti, luînd în consideraţie cele relatate mai sus, Consiliul Unirii solicită Guvernului Republicii Moldova:

1. Să declare Ziua de 16 mai 2012 curent drept Zi de doliu, în legătură cu  comemorarea a 200 de ani de la dezmembrarea Ţării Moldovei de către Imperiul Rus în anul 1812 şi a victimelor acestei ocupaţii.

2. În ziua de 16 mai 2012, în toate localităţile:

3. Să fie arborat în bernă Drapelul de stat

4. Să se păstreze un moment de reculegere la ora 10.00, în semn de profundă compasiune pentru victimele ocupaţiei Ţării Moldovei de către Imperiul Rus în 1812.

Examinarea şi aprobarea proiectului Dispoziţiei „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor dedicate Zilei comemorării a 200 de ani de la dezmembrarea Ţării Moldovei de către Imperiul Rus în anul 1812 şi a victimelor acestei ocupaţii”, proiectul se anexează.

Consiliul Unirii

Chişinău, 11 aprilie 2012

COMUNICAT: ÎN LEGĂTURĂ CU NOILE ATACURI ÎN ADRESA MIŞCĂRII
NAŢIONAL-CREŞTINE NOUA DREAPTĂ

Mişcarea Naţional-Creştină Noua Dreaptă, aduce la cunoştinţă tuturor membrilor şi simpatizanţilor, precum şi întregii societăţi civile din Republica Moldova, că asistam la o intensificare fără precedent a atacurilor impotriva conducerii şi membrilor activi ai MNC – ND, atât din partea serviciilor de securitate ale statului, cât şi din partea
unor partide politice. Reprezentanţii structurilor de forţă, au
efectuat, in mod ilegal, vizite la domiciliul membrilor Mişcării,
supunându-i unei adevărate strategii a terorii, prin intimidarea lor
şi harţuirea familiilor acestora, inclusiv telefonic. Prin exercitarea
unor presiuni de sorginte stalinistă asupra conducerii unor instituţii
de învăţământ, au fost exmatriculaţi o serie de membri ai Mişcării,
iar liderul Filialei Ungheni a MNC-ND, Mihai Goian, a fost concediat
abuziv din functia de controlor-revizor a SCFR. Folosind strategiile
de dezinformare de tip KGB, in presa din Republica Moldova au fost aruncate informaţii mincinoase privind activitatea mişcării şi
conducerea acesteia, fiind create bloguri anonime cu scopul de a
defaima imaginea organizaţiei şi pe cea a liderului MNC-ND Sergiu Laşcu. Totodată, folosind mass media, pe data de 7 aprilie 2012 au fost plasate materiale neverificate, anonime, care conţin informaţii vadit mincinoase despre Mişcare şi liderul ei, şi care susţin că MNC –ND a fost creată de ideologul PCRM Mark Tkaciuk, iar preşedintele mişcării – Sergiu Laşcu a fost în 2002 membru şi unul dintre conducătorii partidului naţional bolşevic, în pofida faptului ca, în perioada respectivă,  liderul Mişcării era elev la liceu.

La fel, fortele antiunioniste, ghidate de la răsărit, împreună cu diferiţi provocatori, la comanda securităţii şi personal a lui Vladimir Ţurcanu, fost lider şi deputat al PCRM, au arborat pe 7 aprilie 2009 drapelul UE şi al României, au lansat declaraţii şi informaţii mincinoase pe portalul de ştiri union.md. Astfel, liderul Mişcării Sergiu Laşcu este acuzat că a fost împlicat în actiunile Securităţii din cladirea Preşedinţiei de la Chişinău, înclusiv în arborarea diversionistă a Tricolorului Românesc pe clădirea Preşedinţiei, fapte pentru care ar fi cercetat  în acest dosar, alături de alte persoane. Aceste declaraţii nu au un alt scop decât defăimarea imaginii publice a liderului Mişcării, Sergiu Laşcu, mai ales că acesta nu figurează în dosar nici ca bănuit, nici ca martor.

Reamintin, acest atac impotriva Miscării Naţional-Creştine Noua
Dreaptă este doar ultimul dintr-o intreaga serie de acţiuni îndreptate împotriva organizaţiei de către unii reprezentanţi ai serviciilor secrete, urmaşi ai maşinăriei KGB-ului sovietic, vinovata de moartea a sute de mii de românii basarabeni.

Astfel:

●    2009 – MNC-ND şi liderul sunt acuzati de legături cu serviciile
secrete române, mass media comunista minţind cu neruşinare ca membrii ai mişcării sunt pregătiţi în tabere speciale ale serviciilor secrete româneşti din Munţii Carpaţi;

●      2009 – MNC – ND este acuzată de implicare in organizarea
violenţelor din 7 aprilie 2009;

●      2010 – Sergiu Laşcu este acuzat că ar fi agent al serviciilor
de securitate moldoveneşti, iar că în spatele miscării ar sta Vlad
Filat;

●      2010 – MNC-ND este acuzată că este o organizatie-paravan a Partidului Liberal şi personal a fostului Preşedinte al Republicii
Moldova, Mihai Ghimpu;

●    2010 – MNC-ND şi liderul acestia, Sergiu Laşcu, sunt acuzaţi de legături strânse cu Liga Tineretului Rus din Republica Moldova si organizatiile neo-naziste ruseşti;

●    2011 – de la tribuna Parlamentului de la Chişinau, Procurorul
General al Republicii Moldova, încălcând prezumţia de nevinovăţie, a declarat că Sergiu Laşcu este vinovat de dezordinea în masă din 07 aprilie 2009. Acestă declaratie a avut loc pe 15 aprilie 2011, in
conditiile in care sentinţa judecătorească a fost pronunţată în data
de 02 iunie 2011, ceea ce denotă faptul că procesul judiciar a fost
influenţat de anumite forţe politice, interesate sa musamalizeze
acest caz. În acest moment, Sergiu Laşcu este persoana care a primit cea mai aspră pedeapsă pentru evenimentele din 7 aprilie 2009 (20 000 lei amendă penală), în ciuda faptului că Procuratura Republicii Moldova nu a prezentat probe şi dovezile implicării acestuia în acte de violenţă şi vandalism, iar martorii acuzării sunt doar poliţiştii care nu au confirmat în judecată declaraţiile sale. Mentionam ca dosarul se află si astăzi în instanta de judecată;

●    2011 – Sergiu Laşcu este acuzat, fara dovezi, că este agent al
serviciilor secrete ale Republicii Ucraia;

●    2011– Sergiu Laşcu şi MNC-ND sunt acuzaţi de legături cu
serviciile secrete ale regimului separatist transnistrean;

●    2012 – MNC –ND este acuzată că ar fi o creaţie a lui Mark
Tcaciuk, iar Sergiu Laşcu este catalogat drept agent al serviciilor
secrete a Federaţiei Ruse, fiind invinuit că în anul 2002 (în timp ce
era elev la liceu) ar fi fost unul dintre liderii Partidului Naţional
Bolşevic.

Devine tot mai clar că împotriva Mişcării Naţional-Creştine Noua Dreaptă este desfăşurată o campanie de defaimare a imaginii, fiind implementat un plan complex de distrugere al MNC-ND. Acuzatiile absurde la adresa lui Sergiu Laşcu fac parte dintr-un plan de nimicire, inclusiv fizică, a unei persoane care, în pofida opozitiei tuturor duşmanilor românismului din Basarabia, a reuşit să formeze, impreuna cu alti patrioţi români, o structură naţionalistă şi unionistă în Republica Moldova. Mai mult, Sergiu Laşcu, în calitatea sa de prim-vicepreşedinte al Partidului Naţional Român, reprezintă un pericol nu doar pentru duşmanii românismului şi unionismului, dar şi pentru unii reprezentanţi marcanţi ai actualei aliante de la guvernare.

Menţionăm că MNC-ND dispune de informaţii potrivit cărora Serviciul de Securitate şi Informaţie al Republicii Moldova pregăteşte o noua lovitură de imagine împotriva Mişcării prin difuzarea, tot sub paravanul anonimatului, a unor materiale false ce vizeaza membrii marcanţi ai MNC-ND, precum şi conducerea Partidului Naţional Român şi a Consiliului Unirii din Republica Moldova.

http://mncbasarabia.org/2012/04/comunicat-in-legatura-cu-noile-atacuri-in-adresa-miscarii-national-crestine-noua-dreapta/

Veaceslav Balacci, preşedintele Asociaţiei  “Realitate şi Adevăr”: 

 1. Reprezint în CU şi la această conferinţă de presă Asociaţia Obştească „Realitate şi Adevăr”, înregistrată la 24 decembrie 2010 şi al cărui membru sunt.
 2. Asociaţia are printre obiectivele de bază apărarea drepturilor economice ale cetăţenilor şi ridicarea nivelului de cultură juridică, lupta cu asemenea fenomene nocive care erodează economia cum sunt abuzurile aparatului birocratic de stat şi corupţia.
 3. Din decembrie 2011 Asociaţia noastră se află în parteneriat cu Asociaţia din România „Realitate şi Adevăr Alba Iulia”, care este reprezentată şi într-o serie de alte judeţe ale României. Scopul acestui parteneriat este contribuirea la stabilirea unor punţi socio-economice cât mai strânse şi promovarea adevărului istoric prin apropiere democratică între cele două maluri ale Prutului.
 4. Modul cum evoluiază Republica Moldova pe calea dezvoltării sale face evident faptul că ea nu se află într-un spaţiu vital necesar dezvoltării economice a unui stat – nici pe planul resurselor naturale, a celor energetice, nici al tradiţiilor unui aparat de stat. Drept rezultat, deja de 20 de ani cetăţenii plătitori de impozite sunt furaţi şi jefuiţi de cei care obţin „telecomanda” sistemului organelor de stat ale Republicii Moldova. România, în calitate de stat membrula UE, este pentru noi o adevărată şansă pentru redobândirea vitalităţii economice.
 5. Sprijinim proiectul de dispoziţie de Guvern propus de CU şi facem apel Guvernului să-l promoveze, deoarece adevărul istoric nu poate forma obiect al unor dezbateri sau dezbinări.
 6. Facem apel cetăţenilor RM şi îndeosebi tinerilor, ca în aceste timpuri pline de provocări, în condiţiile în care integrarea europeană nu reprezintă pentru politicienii dela Chişinăudecât un subiect promovat doar în calitate de deziderat în campaniile electorale, să dea dovadă de implicare civică şi să adere la acţiunile CU.

Iulia Deleu, preşedintele Fundaţiei “Dreptul şi Democraţia”:

În Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova din 27 august 1991 chiar dacă şi se menţionează că se consideră că actele de dezmembrare a teritoriului naţional de la 1775 si 1812 ca fiind în contradicţie cu dreptul istoric şi de neam şi cu statutul juridic al Ţării Moldovei, acte infirmate de întreaga evoluţie a istoriei şi de voinţa liber exprimată a populaţiei Basarabiei şi Bucovinei şi, că Parlamentele multor state în declaraţiile lor consideră înţelegerea încheiată la 23 august 1939, între Guvernul U.R.S.S. şi Guvernul Germaniei, ca nulă ab initio şi cer lichidarea consecinţelor politico-juridice ale acesteia, fapt relevat şi de Conferinţa internaţională „Pactul Molotov-Ribbentrop şi consecinţele sale pentru Basarabia” prin Declaraţia dela Chişinău, adoptată la 28 iunie 1991, reeşind din faptul că pînă în prezent lucrurile în această direcţie nu s-au schimbat, din aceste considerente, Consiliul Unirii în şedinţele sale a discutat propunerea de contestare în instanţele judecătoreşti internaţionale a Pactului Molotov-Ribbentrop şi consecinţele sale pentru Basarabia.

Procesele ireversibile, ce au loc în Europa şi în lume, de democratizare, de afirmare a libertăţii, independenţei şi unităţii naţionale, de edificare a statelor de drept şi de trecere la economia de piaţă, în acelaş rind, reafirmînd egalitatea în drepturi a popoarelor şi dreptul acestora la autodeterminare, conform Cartei O.N.U., Actului final dela Helsinkişi normelor de drept internaţional, toate circumstanţele enunţate încă pînă în prezent ţin Moldova şi poporul ei sub “jugul” ideologiei clasei politice din Federaţia Rusă.

Mai mult ca atît, Parlamentul Republicii Moldova, în virtutea dreptului popoarelor la autodeterminare, în numele întregii populaţii a Republicii Moldova şi în faţa întregii lumi, a proclamat că:

REPUBLICA MOLDOVA ESTE UN STAT SUVERAN, INDEPENDENT ŞI DEMOCRATIC, LIBER SĂ-ŞI HOTĂRASCĂ PREZENTUL ŞI VIITORUL, FĂRĂ NICI UN AMESTEC DIN AFARĂ, ÎN CONFORMITATE CU IDEALURILE ŞI NĂZUINŢELE SFINTE ALE POPORULUI ÎN SPAŢIUL ISTORIC ŞI ETNIC AL DEVENIRII SALE NAŢIONALE.

Neţinînd cont de sensul considerentelor menţionate şi de drepturile constituţionale şi internaţionale, Federaţia Rusă, prin politica sa, continuă să-şi păstreze sub diferite pretexte armata sa pe teritoriul statului străin, prin ce încalcă prevederile dispoziţiilor art. 11 din Constituţia RM, care stipulează că Republica Moldova proclamă neutralitatea sa permanentă şi nu admite dislocarea de trupe militare ale altor state pe teritoriul său.

După cum se ştie, atat Federatia Rusa cat si Uniunea Europeana nu-şi doresc Unirea Republicii Moldova cu Romănia. Rusia înţelege şi nu doreşte în Europa crearea României Mari. Rusia ar putea accepta divizarea Moldovei, în urma căreia Transnistria s-ar uni cu Ucraina. Europenii nu-şi doresc să se creeze pe continentul lor un stat naţional puternic. Multe tari din cadrul UE considera ca o Romanie prea puternica î-i va dezavantaja. Însă UE consideră că, pentru a preveni unirea Republicii Moldova cu România, este necesară consolidarea statului moldovenesc.

Asa, incat singura şansă de aderare la UE în timp real scurt (nu 25-30 ani) este Unirea cu Romania, nu este cazul acum să ne dicteze Germania si Rusia ce trebuie să facem noi. Romănia a demonstrat de nenumarate ori ca nu are interese dosite şi că a fost sinceră cu noi. În aşa caz, Consiliul Unirii găseşte soluţia, care constă în recunoaşterea nulă, pe cale de judecată internaţională, a articolului 3 a Protocolului adiţional al Pactului Ribbentrop-Molotov, încheiat între Guvernele Germaniei şi URSS la 23 august 1939.

Pentru cetăţenii de orice naţionalitate, trăitori ai R.Moldova şi Romăniei, în caz că se întîmplă miracolul multaşteptat – reîntregirea ţării, trebuie să înţeleagă lucrurile relevante, că nimeni nu v-a pretinde la proprietăţi, decît doar vom avea o ţară europeană, democratică mare, unde drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului vor fi sub controlul Uniunii Europene şi nu a unor grupări oligarhice, pentru care legea este banul şi invers, iar omul este nimeni. Dat fiind faptul că toate unirile ţărilor romăneşti au fost facute de singuri romănii, in pofida opozitiei unor ţări europene, Reunirea Romăniei poate fi pusă în faţa comunităţii internaţionale prin anularea chestiunii a 3 a Pactului Ribbentrop-Molotov.

În scopul realizării acestei idei al Consiliului Unirii, este necesară susţinerea societăţii civile româneşti din întreaga lume şi în deosebi din ţară, pentru ce se propune aderarea la Consiliul Unirii şi colectarea semnăturilor pentru înaintarea acţiunii de contestare a Articolului III Protocolul adiţional secret sovietico-german a Pactului Molotov-Ribbentrop din 23 august 1939, ca fiind un act ilegal şi antidemocratic.

Din acesta derivă că, “Cu ocazia semnării Tratatului de neagresiune dintre Reichul german şi Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice, plenipotenţiarii semnatari din partea celor două părţi au discutat în cadrul unor convorbiri strict confidențiale problema delimitării sferelor respective de influenţă în Europa răsăriteană. Aceste convorbiri au dus la următorul rezultat: Articolul III. Privitorla Sud-estul Europei, atenţia este atrasă de către partea Sovietică privitor la interesul acesteia în Basarabia. Partea Germană declară dezinteresul politic total în această regiune. Articolul IV. Prezentul Protocol trebuie tratat de ambele părţi ca unul strict secret.

Comunitatea internaţională condamnă Pactul Ribbentrop-Molotov şi consecinţele lui pentru Basarabia din 23 august 1939, care a pecetluit soarta a milioane de oameni, inclusiv a basarabenilor.

“Declaratia Parlamentului Romaniei privind Pactul Ribbentrop-Molotov si consecintele acestuia pentru tara noastra”, adoptata la data de 24 iunie 1991, cu unanimitate de voturi, precizeaza:

“In numele Poporului Roman, Parlamentul Romaniei condamna acest pact ca fiind ab initio nul si neavenit. Tot astfel trebuie sa fie considerata si consecinta directa a acestor intelegeri secrete dintre Stalin si Hitler – Notele ultimative ale Guvernului sovietic din 26 si 27 iunie, urmate de ocuparea cu forta la 28 iunie1940 aBasarabiei, Nordului Bucovinei si Tinutului Hertei, impotriva vointei populatiei din aceste stravechi teritorii romanesti, actiune care a reprezentat o incalcare brutala a suveranitatii, independentei si integritatii teritoriale a Romaniei”.

La 24 decembrie 1989, Congresul Deputatilor Poporului din URSS a condamnat “semnarea Protocolului aditional al Tratatului din 1939…, a altor intelegeri secrete cu Germania” si a recunoscut ca acestea sunt “din punct de vedere juridic, lipsite de temei si de valabilitate, din momentul semnarii lor”, venind “in contradictie cu suveranitatea si independenta unor state terte”.

Însă, indiferent de condamnările comunităţii, după cum se observă, încă pînă în prezent tot aceleaşi părţi coordonează soarta Moldovei dezmembrate de la Patria Mamă – Romănia,

În acest context, consider că societatea civică românească este principala forţă care poate contribui decisiv la realizarea propunerii făcute, pentru determinarea per totdeauna a identităţii naţionale.

Nu este timpul să aşteptăm permisiunea cuiva, este timpul de urgenţă să întreprindem acţiuni practice în măsura normelor de drept intern şi internaţional.

Acesta este dreptul nostru! Pledăm pentru drepturile, prevăzute de CONVENŢIA EUROPEANĂ PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI A LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE, în special, de dispoziţiile Articolul 6 – Dreptul la un proces echitabil, Articolul 10 – Libertatea de exprimare, Articolul 14. Interzicerea discriminării.

Loading Facebook Comments ...

8 Comments

Add a Comment
 1. Ziarul de Garda, 30 iunie 2011
  ” SIS şi PG, pe «urmele» lui Voronin ”
  http://www.zdg.md/investigatii/sis-si-pg-pe-urmele-lui-voronin/comment-page-1#comment-149107
  ————————————————–
  La doi ani de la evenimentele din aprilie 2009 şi la aproape doi ani de la debarcarea comuniştilor de la putere, Serviciul de Informaţii şi Securitate al R. Moldova (SIS) şi Procuratura Generală (PG) continuă să meargă pe pista lansată de Voronin, precum că România ar fi implicată în evenimentele din primăvara anului 2009 de la Chişinău.

  Mai mulţi tineri, foşti şi actuali membri ai unor organizaţii pro-româneşti din R. Moldova, susţin că ofiţeri SIS şi procurori fac presiuni asupra lor pentru a recunoaşte că «sunt agenţi sub acoperire, că «românismul» e o ideologie duşmană R. Moldova şi că s-au întâlnit cu liderii AIE înainte de evenimentele din aprilie 2009». Procurorii nu neagă că ar fi audiat asemenea persoane, dar afirmă că nu au obligat pe nimeni să facă anumite declaraţii.

  Imediat după «revolta» de la 7 aprilie 2009, Vladimir Voronin, susţinut de Valeriu Gurbulea, procurorul general de atunci, şi de Artur Reşetnicov, directorul SIS, declara că evenimentele din aprilie 2009 au fost organizate şi susţinute de România. Ulterior, Voronin a decis chiar expulzarea a doi diplomaţi de la Ambasada României şi introducerea regimului de vize pentru cetăţenii români.
  «Românismul» — o ideologie duşmană R. Moldova?

  La doi ani de la acele declaraţii, lucrurile nu par să fi avansat prea mult în acţiunile anchetatorilor. Deşi după venirea AIE la guvernare SIS-ul a revenit Partidului Liberal, iar PG – PD-ului spre a fi gestionate, colaboratatorii acestor instituţii continuă să «investigheze» ideea că vinovaţi de evenimentele din aprilie ar fi membri ai organizaţiilor pro-româneşti de la Chişinău. Mai mulţi tineri, lideri ai acestor organizaţii, au fost chemaţi în ultima perioadă la PG pentru a oferi declaraţii în acest sens.

  Victor Stamatov este membru fondator al Mişcării Naţional Creştine, fost membru al Forţei «Noua Dreaptă» şi participant activ în ultimii 7 ani la acţiunile pro-româneşti de la Chişinău. Pe 24 martie 2011, acesta a fost invitat la procuratură, «la o discuţie neoficială» despre evenimentele din aprilie 2009. «Timp de 4-5 ore, am fost supus unui interogatoriu NKVD-ist, ameninţat şi persecutat din cauza convingerilor naţionaliste şi apartenenţei etnice. În birou era procurorul Lilian Cociu şi alte 3 persoane. Acestea nu s-au prezentat, dar am înţeles că sunt colaboratori ai SIS. Am fost catalogat ca «duşman al poporului», deoarece m-am declarat în apărarea românismului. Îmi inoculau că «românismul» e o ideologie duşmană R. Moldova, care nu are nimic în comun cu istoria şi realităţile ţării noastre», povesteşte tânărul.
  Ofiţeri SIS: «De ce nu te-ai sinucis?»

  Ulterior, discuţiile au ajuns şi la evenimentele din aprilie 2009. «Din start, ofiţerii SIS m-au întrebat de ce nu m-am sinucis pe data de 6 aprilie împreună cu toată lumea din faţa monumentului lui Ştefan cel Mare, deoarece, după logica lor, noi, scandând «mai bine mort decât comunist», trebuia să ne ţinem de cuvânt. Am recunoscut că eu sunt persoana care a adus bannerul alb şi că eu am început să scriu cu carioca «mai bine mort decât comunist». M-au întrebat la nesfârşit ce legătură am cu liderii AIE, dar şi cu Mark Tkaciuk. Insistau să-l denunţ pe Sergiu Laşcu, liderul Mişcării Naţional Creştine, şi să confirm că, de fapt, am primit indicaţii şi am fost instruit de el să organizez acţiunile violente din acea zi. Fiind un fals, am refuzat această colaborare.» La sfârşitul discuţiei «neoficiale», Victor spune că a fost anunţat că toate declaraţiile sale au fost făcute în cadrul unui dosar penal.
  A fugit din R. Moldova

  Peste două luni, adică pe 29 mai 2011, pe la 11.00, Lilian Cociu şi cei trei necunoscuţi au venit la locul de muncă al lui Victor Stamatov şi au efectuat o percheziţie. «Căutau materiale promotoare de «românism». Până şi buzunarele, cărţile de vizită de la lucru şi o icoană din portmoneu au fost controlate cu rigurozitate.» Ulterior, cei cinci au plecat acasă la Stamatov, unde a urmat o altă percheziţie. «Au insistat că sunt un colaborator al securităţii româneşti, antrenat de mişcările naziste şi legionare din România, că am legături cu liderii AIE şi cu Mark Tkaciuk. Pe lângă asta, mă obligau să recunosc implicarea României în evenimentele din aprilie şi să denunţ toţi apărătorii românismului, prezentându-i ca nazişti şi colaboratori ai serviciilor secrete străine. După ce am fost ameninţat cu puşcăria şi răfuiala fizică, am acceptat «colaborarea». Mi s-a spus deschis că, a doua zi, «respectându-mi promisiunile», va trebui să vin la Procuratură. Dimineaţa următoare, cu un tricou, un ceas pe mână şi ceva marunţiş în buzunar, am fugit din R. Moldova», a conchis Victor. Acesta se află acum peste hotare, decis să nu revină în R. Moldova în viitorul apropiat.
  Tineri cu viziuni româneşti, sub «lupă»

  Contactat de ZdG, Sergiu Laşcu, liderul «Mişcării Naţional Creştine», a confirmat cele spuse de Stamatov. “Şi alţi băieţi sunt chemaţi să depună declaraţii contra mea. Aceştia la fel sunt persecutaţi», spune Laşcu. «Atâta vreme cât la putere se va afla un partid neocomunist cum este PD-ul, care mai conduce şi Procuratura, vom avea astfel de acţiuni. Ce s-a schimbat la SIS? Doar şeful e altul, nu şi alţi angajaţi, care sunt pro-comunişti. Ce făcea Marian Lupu pe 7 aprilie?», se întreabă Laşcu. Acesta a fost condamnat la o amendă de 20 mii de lei «pentru participarea activă la dezordinile în masă din aprilie 2009». Sergiu spune că va ataca decizia în instanţele superioare.

  Şi V. S., alt tânăr cu viziuni româneşti, a avut şi încă mai are mari probleme cu angajaţii SIS şi ai PG. Acesta a fost arestat în această iarnă, pe o perioadă de patru zile, fiind interogat continuu. Lui şi familiei sale le-au fost confiscate paşapoartele româneşti, interzicându-i-se să părăsească R. Moldova. Reţinerea sa a fost ţinută în secret de organele de anchetă.

  Blogger-ul Dragoş Galbur susţine că cel puţin 7 tineri cu viziuni româneşti sunt încă sub presiunea SIS şi PG, fiind obligaţi să recunoască anumite lucruri.
  Cociu nu face declaraţii, Pântea neagă acuzaţiile

  ZdG a încercat să ia legătura cu Lilian Cociu, procurorul care l-a audiat pe Victor Stamatov. Corneliu Bratunov, superiorul lui Cociu, ne-a spus că acesta nu ar fi în drept să dea declaraţii pentru presă. Serviciul de presă al PG ne-a redirecţionat către Andrei Pântea, prim-adjunctul procurorului general, responsabil de urmărirea penală în dosarele «7 aprilie».

  «Nu cred că au fost obligaţi să facă anumite declaraţii. Cunosc că Stamatov a fost audiat de colaboratorii procuraturii, dar nu putem obliga pe nimeni să dea declaraţii false. De ce pe dvs. nu v-a solicitat nimeni să daţi declaraţii false? Nu e bine când se încearcă manipularea opiniei publice», crede Pântea.

  «E imposibil ca un procuror să-i spună cuiva că «românismul» e o ideologie duşmană R. Moldova. Fiecare om are dreptul la opinia sa», a mai spus Pântea pentru ZdG. El a precizat că procurorii verifică mai multe piste privind evenimentele din 7 aprilie. «Se verifică mai multe versiuni, inclusiv o eventuală legătură dintre rusul Eduard Baghirov, acuzat oficial de implicarea în evenimentele din aprilie 2009, Mişcarea Naţional Creştină sau Forţa ”Noua Dreaptă», a lăsat să se înţeleagă Pântea.
  De ce se teme Tkaciuk?

  Referitor la briefingul de presă organizat de Mark Tkaciuk, în care comunistul atenţiona că în următoarea perioadă se va încerca o discreditare a PCRM în legătură cu evenimentele din aprilie, Pântea a precizat: «De ce ar trebui să facă asemenea declaraţii? Poate îşi face griji? Îmi pun şi eu întrebarea. Poate cunoaşte ceva mai mult? Sigur că-l vom invita oficial, poate ne comunică ceea ce nu cunoaşte PG». Întrebat dacă PG mai investighează ipoteza potrivit căreia România ar fi implicată în vreun fel în evenimentele din aprilie 2009, Pântea a spus: «Fosta guvernare a investigat această ipoteză. La momentul de faţă, PG nu anchetează o linie fixă. Se lucrează cu persoane şi fapte concrete. Nu pornim de la interese geopolitice». Pântea a lăsat să se înţeleagă că procurorii investighează dacă, în cadrul organizaţiilor pro-româneşti din R. Moldova, activează persoane care au alte interese decât cele declarate oficial.

  În actele intrate în posesia ZdG, apare numele unuia dintre cei trei colaboratori SIS care a participat, alături de Lilian Cociu, la audierea lui Stamatov. Acesta a semnat în procesul-verbal de percheziţie cu numele Alexandru Balan. Serviciul de Presă al SIS ne-a informat că în conformitate cu legislaţia R. Moldova datele despre angajaţii SIS sunt confidenţiale şi pentru a afla mai multe detalii despre dosarele din aprilie, să ne adresăm PG, pentru că SIS nu este organ de urmărire penală.
  /Victor MOŞNEAG/

  1. DAFNA / Acum este foarte IMPORTANTca ideea Re-Unirii cu Rome2nia – Patria-mama,sa fie dituascta public, ZILNIC – la Radio si TV – in biserici,ca toata populatia, pe2na la cele mai indepartate sate, sa fie informata corect despre o asemenea optiune a viitorului nostru si avantajele ei pt. urmasii nostri.Aceste 3 initiative:- Platforma tinerilor “ACTIUNEA-2012″,- Grupul istoricilor de la CHISINAU – “ANUL-1812″- si Declaratia Pro-Re-UNIRE a Forumuluidemocrat al Rome2nilor din R. Moldova,TREBUIE sa fie propagate oriunde si orice2nd.NUMAI INFORMATIA CORECTA A POPULATIEINE VA SALVA de imperialismul si ocupatia ruseasca !

 2. Din pacate, contrar intereselor noastre, opinia publica din Romania nu face nimic in aceasta problema. “Formatorii de opinie” ,difuzati pe la televiziuni, sunt vanduti si slujesc alte interese iar poporul roman este acum o adunatura de indivizi preocupati fie sa castige (fure) cat mai multi bani, fie doar sa supravietuiasca. Noul sistem de valori , impus de “economia de piata”, care are in centru banul , pervertirea educatiei, “patriotismul e demodat ” au distrus orice legatura cu Decebal sau Eminescu.

  1. Ionica Bre2nza / Noi, locuitorii din satul Galesti, rnaoiul Straseni,din Moldova de Est, vechi razesi din mosi-stramosipe aceste meleaguri, ne alaturam acestei Declaratii de Re-Unire cu Patria-mama Rome2nia si subscriem cu bucurie si speranta la acest deziderat vitalpt. fiinta si existenta noastra, ce2t si a generatiilor viitoare !Fie ca Anul 2012 sa fie Anul Re-Intregirii noastrein vechile hotare istorice de la Nistru la Tisa !

 3. / Noi locuitorii din satul Andrușul de jos (Andrieșii) județul Cahul, ne alăturăm cu trup și seflut acestei Declarații, și fie ca seflutul Rome2nesc să prospere pe acese meleaguri, eentr-u trezirea amintirilor, onoare și demnității strămoșilor noștri care au luptat și au apărat aceste păme2nturi alături, de mare Ștefan. Fie osinda lor care au depuso aici să dea roade după 200 ani de așteptare.

  1. Pt Gaston

   De ce nu aderati la Consiliul Unirii – http://www.consiliul-unirii.ro Adeziuni

  2. Aristide / O initiativa fotare buna ! La aceasta campanie ar putea participa si miile de liceeni si studenti basarabeni, aflati la studii in Rome2nia, atunci ce2nd vor merge in vacanta in localitatile lor din Moldova de Est. Iar perioada de promovare s-ar putea prelungi.

 4. salut este bun postul sigur am sa mai vin aici foarte bun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

What is 3 + 7 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)
Consiliul Unirii © 2015 Frontier Theme