Consiliul Unirii

Unirea Face Puterea

Apel al Consiliului Unirii către Președintele Timofti – de a nu mai agrea pază de stat pentru cetățeanul Voronin

Preşedintelui Republicii Moldova, dlui Nicolae TIMOFTI

timoftiPornind de la drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor, consfinţite în video-incredibil-dar-adevarat-voronin-si-ghimpu-in-discutii-amicaleConstituţia Republicii Moldova, noi, membrii

Consiliului Unirii, cetăţeni ai Republicii Moldova, recunoscînd principiul fundamental stabilit în articolul 16, alineat 2, din Legea Fundamentală, potrivit căruia „toţi cetăţenii Republicii Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială,” Vă cerem să nu-i mai prelungiți cetăţeanului Vladimir Voronin termenul de asigurare a protecţiei şi pazei de stat, care expiră la 31 martie 2014.

 

Acest cetăţean beneficiază de pază de stat de peste 4 ani – termen depăşit de prevederile legislative. Considerăm că cetăţeanul Voronin nu se află în pericol iminent, nu este amenințat de nimeni, nici agresat, pentru că nu prezintă vreun interes sporit, ca persoană publică, pentru majoritatea populaţiei noastre. Mai mult, cetăţeanul Voronin face declarații, desfăşoară, sprijină şi întreprinde acţiuni îndreptate împotriva cursului european al Republicii Moldova, susţine separatismul din estul şi sudul republicii, iar, împreună cu acoliţii săi, sprijină agresiunea militară, politică şi informaţională a Federaţiei Ruse împotriva Ukrainei.

 

Împreună cu familia, cetăţeanul Voronin, avînd averi de milioane şi cheltuind la stînga şi la dreapta milioane de lei numai pentru deplasări, odihnă şi distracţii, este în stare – dacă are nevoie – să-şi asigure securitatea personală cu ajutorul unor bodygarzi privaţi şi să-şi plătească paza din propriul buzunar, și nu din buzunarul cetățenilor, la a căror însărăcire a contribuit cu vîrf și îndesat.

 

Astăzi mii de familii şi cetăţeni din republică au nevoie de protecţia statului, inclusiv din partea organelor de drept, din mai multe cauze: existența crimelor la comandă, a abuzurilor în familiile disperate, a violurilor și tîlhăriilor nepedepsite, a ameninţări cu forţa, care s-au întețit.

 

Alți cetățeni, în special copiii, au nevoie de ajutoare şi de protecţie pentru a fi lecuiţi de boli grave, a fi alimentați, îmbrăcați, încălţați. Statul, însă, îl protejează şi are mare grijă – fără să fie înțeles acest lucru – de o singură persoană, numai pentru că acesta a fost Preşedinte.

 

Consiliul Unirii, în numele miilor de membri ai săi, plătitori de taxe şi impozite, cere autorităţilor statului respectarea strictă a legislaţiei în vigoare, inclusiv în cazul cetăţeanului Vladimir Voronin, care nu mai are nici dreptul moral, nici legal să beneficieze de pază de stat.

 

Chișinău, 20 martie 2014

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Consiliul Unirii © 2015 Frontier Theme